Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduBranża gastronomiczna

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Wydawnictwo WNT prezentuje pierwszy na polskim rynku Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych, w którym szczegółowo przedstawiono zasadniczy i uzupełniający rozbiór tusz wieprzowych, wołowych, cielęcych i baranich, a także podano wskaźniki uzysku mięs, tłuszczu i kości w układzie tabelarycznym. Liczne rysunki i kolorowe fotografie zamieszczone w atlasie znacznie ułatwiają przyswojenie materiału teoretycznego i są dodatkowym źródłem wiedzy o prezentowanych elementach mięsa. Wartość książki podnoszą ...
39,60  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,40 
Pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej. Globalizacja ukształtowała nowe struktury ekonomiczne, włączając w nie także sferę agrobiznesu i wyżywienia. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zarówno zjawiska i tendencje pozytywne, jak i groźne procesy negatywne. Do takich należy prz...
65,68  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,32 
Podręcznik omawia prawne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawia fizjologiczny aspekt pracy. Dokładnie charakteryzuje ryzyko związane z praca w branży gastronomicznej. Omawia szkodliwość poszczególnych grup mikroorganizmów. Przedstawia zasady udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, w tym przedstawia wnikliwą charakterystykę zagrożeń biologicznych. Prezentuje zasady organizacji stanowisk pracy i przestrzennego układu z...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Tak, to nieprzyjemny temat, ale mnie nie dotyczy. U mnie pracują tylko uczciwe osoby. Mam do nich zaufanie. Jesteś pewien, że problem kradzieży pracowniczej nie jest Twoim problemem? A czy zdarzają Ci się niezgodności sprzedaży z raportami kasowymi? Częste awarie kasy fiskalnej? Spisy inwentarzowe zgadzające się co do grosza z teoretycznym zużyciem? Może nieoczekiwanie wzrósł koszt surowca? Zaufany kelner przyłapany na chowaniu pieniędzy do kieszeni tłumaczył się roztargnieniem? Słyszałeś o prez...
49,46  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,54 
<P>Podręcznik do nauki podstaw działalności gospodarczej w zawodach <STRONG>kucharz</STRONG> oraz <STRONG>technik żywienia i usług gastronomicznych</STRONG> realizujący treści z zakresu<STRONG> PDG w branży gastronomicznej</STRONG>. Niezbędny do opanowania umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Wiedza teoretyczna poparta jest licznymi przykładami<STRONG> </STRONG>i ćwiczeniami.</P>...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi. W podręczniku omówiono: najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce; procedurę ułatwiającą studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej, przełożenie teori...
144,04  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 54,96 
Zbiór zawiera 10 zestawów zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz. Każdy zestaw składa się z 70 zadań testowych (50 w części pierwszej sprawdzającej wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie oraz 20 w części drugiej sprawdzającej wiadomości i umiejętności związane z działalnością gospodarczą). Zadania przygotowano zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu zawodowego. Oprócz tego zbiór z...
27,62  35,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,18 
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz małej gastronomii. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne....
35,97  40,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,73 
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne....
33,40  38,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,80 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych na poziomie technikum i szkoły policealnej, dopuszczony do użytku szkolnego, numer dopuszczenia 35/2008....
26,22  28,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,78 
Podręcznik polecamy uczniom technikum i szkoły policealnej do nauki przedmiotu gospodarka i rachunkowość przedsiębiorstw gastronomicznych, w zawodach: kelner, kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz kucharz małej gastronomii....
28,13  33,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,47 
Zeszyt ćwiczeń opracowany z myślą o osobach uczących się języka angielskiego jako języka zawodowego. Zawiera specjalistyczne słownictwo nazwy surowców, półsurowców, gotowych potraw, sprzętu specjalistycznego używanego w gastronomii oraz poszczególnych technik gastronomicznych. Autorzy ćwiczeń kładą duży nacisk na komunikację z gościem, jego profesjonalną obsługę, a także na organizację pracy i radzenie sobie ze stresem. Publikacja podsuwa także słownictwo przydatne podczas poszukiwania pracy (wa...
61,13 
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w gastronomii obejmuje następujące treści: zawody i czynności w branży gastronomicznej, produkty spożywcze i dania, procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia gastronomiczne, przygotowanie dań, karta dań – menu, przepisy BHP oraz zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy)....
45,45  47,96 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,51 
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii obejmuje następujące treści: zawody i czynności w branży gastronomicznej, produkty spożywcze i dania, procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia gastronomiczne, przygotowanie dań, karta dań – menu, przepisy BHP oraz zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy)....
58,17  60,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,53 
Książka została przygotowana przez grono specjalistów - naukowców zajmujących się żywieniem oraz szefów kuchni. W części pierwszej zostały omówione zasady organizacji kuchni, możliwość jej wyposażenia oraz sposoby obróbki żywności. Druga część książki to zbiór przepisów i porad kulinarnych....
118,80  165,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 46,20 
Podręcznik z nowej serii wydawniczej KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII do nauki przedmiotu - podstawy rachunkowości, w zawodzie: kucharz małej gastronomii, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Autorka zapoznaje uczniów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi dotyczącymi przedsiębiorstwa gastronomicznego, uczy wypełniania dokumentacji rachunkowej w małych zakładach gastronomicznych. Omawia pojęcia odpowiedzialności majątkowej pracowników oraz efektywności planowanych inwestycji, a także sposoby p...
26,66  29,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,54 
Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.3 (Magazynowanie surowców piekarskich). W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące surowców piekarskich oraz ich przechowywania. Opisano zboża wykorzystywane w piekarniach. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z transportem, przechowywaniem oraz oceną jakości mąki żytniej i pszennej. Podręcznik zawiera wiele ciekawostek, które d...
48,87  51,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,13 
Wiadomości z zakresu morfologii i fizjologii drobnoustrojów wraz z wykorzystaniem ich w procesach technologicznych przemysłu spożywczego. Podręcznik przeznaczony dla uczniów dwóch typów szkół - dla klasy I sz - wszystkich zawodów przemysłu spożywczego oraz dla klasy II liceum zawodowego, zawód: operator procesów technologicznych przemysłu spożywczego....
28,52  31,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,98 
Obsługa gości (konsumentów) jest podręcznikiem przygotowanym z myślą o uczniach i słuchaczach kształcących się w zawodach kelner oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Książka w sposób kompleksowy omawia zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z szeroko rozumianą obsługą gości oraz funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych. Materiał zawarty w podręczniku stanowi pełne kompendium współczesnej wiedzy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się zmian i kierunków w obsłu...
33,96  41,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,44 
Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner w zakresie kwalifikacji T.9.2 (Obsługiwanie gości). Omawia zagadnienia dotyczące: stanowiska pracy i systemów obsługi kelnerskiej; predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywaniu zawodu kelnera; czynności związanych z obsługą gości; opracowywania karty menu; doradzania gościom w wyborze potraw i napojów; przyjmowania i rejestrowania zamówień gości; nakrywania stołu; dobierania urządzeń, bielizny, zasta...
64,00  66,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
Podręcznik przygotowany zgodnie z nową podstawą programową, przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner w zakresie kwalifikacji T.9.2 (Obsługiwanie gości). Omawia zagadnienia z zakresu:<BR>sztuki podawania potraw i napojów (bezalkoholowych i alkoholowych),<BR>zwyczajów żywieniowych różnych narodów,<BR>serwisu specjalnego,<BR>sztuki barmańskiej,<BR>obsługi gości hotelowych,<BR>organizacji przyjęć.<BR>Treści teoretyczne wsparte zostały licznymi przykładami i ilustracjami.<...
64,00  66,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Usługi gastronomiczne, których zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności wchodzących w skład trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak: działalność zakładów gastronomicznych, marketing i planowanie usług gastronomicznych, promowanie usług gastronomicznych, koszty usług gastronomicznych, wyposażenie do obsługi gości, przygot...
63,06  65,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,74 
W części 1 książki podano wiadomości na temat rodzajów zakładów gastronomicznych, omówiono czynności pracowników w części handlowej zakładu i różne systemy obsługi. Omówiono także sposoby przygotowywania sali konsumenckiej do obsługi i czynności porządkowe. Wyjaśniono rodzaje i rolę bufetu w zakładzie gastronomicznym, technikę noszenia tac i ogólne zasady serwowania dań w systemie a la carte, przekąsek, zup, dań zasadniczych i deserów. Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół zasadniczych - z...
46,06  48,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,54 
W części 2 książki podano wiadomości na temat zasad przygotowywania potraw przez kelnera w obecności konsumenta, omówiono technikę podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych oraz napojów alkoholowych. Przedstawiono także organizację i obsługę różnego rodzaju przyjęć - bankietów, rolę cocktail-baru w zakładzie gastronomicznym, obsługę gości hotelowych oraz systemy rozliczeń kelnerskich. Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół zasadniczych - zawód: kelner, oraz dla uczniów liceów zaw...
38,73  44,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,57 
Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Część 1 i 2, których zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności wchodzących w skład kwalifikacji T.9.2 (Obsługiwanie gości). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak: procedury i zasady bezpieczeństwa, wymagania wobec kelnera, wyposażenie i wystrój zakładu gastronomicznego, aranżacja sal dla gości, karty menu oraz zasady obsługiwanie gości. Zadania zostały uzupełnione licznymi rysunkami i...
48,49  50,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,11 
Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Część 1 i 2, których zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności wchodzących w skład kwalifikacji 9.2 (Obsługiwanie gości). Ćwiczenia dotyczą takich zagadnień, jak: organizacja pracy kelnera, podawanie potraw i napojów, zwyczaje żywieniowe różnych narodów, serwis specjalny, sztuka barmańska, obsługiwanie gości hotelowych oraz organizowanie przyjęć. Zadania zostały uzupełnione licznymi rys...
38,38  40,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,12 
Klienci oczekują świeżych bułeczek, bez względu na porę dnia. Jak zmodernizować produkcję i rozszerzyć asortyment bez ryzyka zwrotów?Niezbędnik piekarza, dedykowany właścicielom piekarń i cukierni, technologom i uczniom. Podpowiada praktyczne rozwiązania, koncentrując się wokół zastosowań technologii chłodniczych:-technologia prowadzenia gary w obniżonej temperaturze (odroczony rozrost), pozwala na odroczenie momentu wypieku o kilka-kilkanaście godzin oraz wyraźnie poprawia jakość wyrobów;-proce...
57,84  79,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 22,06 
Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, realizujący treści materiału zawartego w drugiej części kwalifikacji T.15.2 (Organizacja produkcji gastronomicznej). Obejmuje tematy dotyczące planowania produkcji potraw i napojów, organizacji produkcji potraw i napojów, kontroli produkcji potraw i napojów, receptur i kart menu, kalkulacji cen potraw i napojów w gastronomii. Staranny dobór treści pod względem merytorycznym i metodycznym wzbogacono ilustracjami, s...
45,90  47,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,00 
Znany i lubiany podręcznik, zaktualizowany do podstawy programowej 2019. Omawia zagadnienia z czwartej części kwalifikacji HGT.12 organizacja produkcji gastronomicznej. Przedstawia m.in.: zagadnienia związane z planowaniem produkcji potraw i napojów, w tym zaopatrzenia zakładu gastronomicznego, planowanie żywienia z wykorzystaniem programów komputerowych przy pracy zakładu gastronomicznego. Omawia także podstawowe metody obliczania zapotrzebowania na surowce i półprodukty, kontrolę stanów mag...
61,13  62,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,67 
Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych realizujący treści z zakresu części 2 kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności potrzebnych do planowania produkcji, kontrolowania procesów produkcji oraz oceny jakości sporządzonych potraw, a także opracowania kart menu, obliczania zapotrzebowania na surowce i półprodukty, kalkulowania cen potraw i napojów oraz opracowania receptur gastronomicznych. Wiedza teoretyczna wspa...
77,71  81,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,39 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.