Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręczniki akademickieMechanika

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków progr...
27,36  38,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,64 
Współczesne pole walki wymaga od projektantów i wytwórców broni ciągłej modernizacji istniejącego sprzętu uzbrojenia, modernizacji zmierzającej w kierunku miniaturyzacji jego wymiarów a co za tym idzie zmniejszenia jego masy, jak również doskonalenia systemów automatycznego przechwytywania celu dla precyzji jego osiągania. Kierując się tymi przesłankami, w monografii podjęto próbę stworzenia narzędzia analitycznego, umożliwiającego szybką cyfrową symulację rozwiązania problemu głównego balistyki...
27,03  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,97 
This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it seems, it could be also useful for other students of Mechanical and Electrical Engineering Faculties, participating in English lectures....
24,32  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,68 
Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodnictwa czynniki chłodnicze i chłodziwa substytucję czynników chłodniczych układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, a także chłodni. Książka polecana studentom kierunku chłodnictwo i klimatyzacja oraz specjalistom z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej....
38,28  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,72 
Podręcznik akademicki z cyklu Mechatronika samochodowa, opisujący zasadę działania, budowę i rodzaje czujników stosowanych w pojazdach samochodowych. Zawiera podstawowe informacje o pomiarach (pojęcia i definicje, sygnały pomiarowe, elementy toru pomiarowego, przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe) oraz o czujnikach (indukcyjnych, hallotronowych, potencjometrycznych, termistorowych, termoelektrycznych, masowego natężenia przepływu, tensometrycznych, pojemnościowych, piezoelektryczny...
51,71  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,29 
W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania nowoczesnych materiałów diamentowych w procesach obróbki skrawaniem. Omówiono diament naturalny, jego właściwości i historię zastosowań. Opisano diament syntetyczny, wysokociśnieniowe metody syntezy proszków, dużych monokryształów diamentu i polikrystalicznych spieków diamentowych, a także niskociśnieniowe metody otrzymywania cienkich warstw diamentowych. Przedstawiono charakterystykę właściwości tych materiałów oraz przybliżono techniki...
27,19  33,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,41 
W podręczniku w nowoczesny sposób zaprezentowano zagadnienie drgań mechanicznych, łącząc wykład teorii z jednoczesnym wdrażaniem jej do analizy własności dynamicznych układów mechanicznych. Do tego celu wykorzystano program wspomagający MATHCAD, który jest szeroko rozpowszechniony, łatwy w obsłudze i daje możliwość archiwizowania danych, a także eksportowania ich do innych programów symulacyjnych i obliczeniowych. W zwięzły sposób omówiono: naturę zjawiska drgań mechanicznych i jego znaczenie w ...
32,40  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,60 
Treść podręcznika podzielona jest na 15 wykładów. Każdy z wykładów jest spójnym kwantem wiedzy z przykładami obliczeniowymi. Każdy wykład kończy się zestawem pytań sprawdzających, które dotyczą najważniejszych spodziewanych efektów kształcenia. Drugi podział treści książki, to podział na 8 rozdziałów dotyczących różnych rozważanych zagadnień drganiowych. Każdemu rozdziałowi odpowiada jeden lub kilka wykładów. Rozdziały mają odrębną numerację podrozdziałów, wzorów, rysunków i przykładów, dzięki c...
34,06  38,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,94 
Praktyczny podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia dotyczące struktury systemu nagłośnienia z uwzględnieniem modułów ujmowania sygnałów na scenie, kontroli sygnału, wzmocnienia i monitorowania sceny, mikrofonów i podstawowych technik mikrofonowych, głośników i systemów głośnikowych, procesorów dynamicznych i ich wykorzystania, monitorowania sceny, efektów specjalnych (pogłosowych, echa i innych), procesorów głośnikowych, taktyki nagłośnienia koncertowego, zawartości listy kontrolnej, ri...
59,67  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,33 
Praktyczny poradnik dotyczący elementów wykonawczych układów sterowania współczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. Opisano funkcje samodiagnozy oraz podstawy układów wtryskowych benzyny i oleju napędowego, a następnie różne rodzaje zaworów elektromagnetycznych (m.in. powietrza dodatkowego, odpowietrzania zbiornika paliwa, ciśnienia paliwa, dawkowania paliwa, ograniczenia ciśnienia paliwa, dozującego AdBlue, zmiennych faz rozrządu, recyrkulacji...
44,55  56,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,45 
Książka poświęcona jest zagadnieniom obejmującym konstrukcję, projektowanie i wykonanie gwintowników wygniatających. Książka adresowana jest do studentów kierunków mechanicznych wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów zajmujących się problematyką narzędzi i nowoczesnych technologii wytwarzania....
23,39  29,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,61 
Książka zawiera zadania dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej wraz z rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną naukę i zrozumienie wskazanych w publikacji problemów. Koncentruje się na podstawach hydrostatyki i napisana jest prostym językiem, co zwiększa jej przystępność. Materiał został podzielony na rozdziały, które porządkują treść, ale nie stanowią odrębnych działów wiedzy - komponenty układów hydraulicznych działają w układach i są w nich ze sobą powiązane. Przedstawione zadania odnoszą s...
28,88  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,02 
W książce przedstawiono podstawowe zależności i metody obliczania przepływów w różnych urządzeniach wodociągowych i ich złożonych układach, takich jak: - pojedyncze i złożone układy przewodów; - pojedyncze i złożone układy pompowe, w tym uderzenia hydrauliczne; - układy pompowo-hydroforowe; - pompowe i lewarowe ujęcia wód podziemnych, w tym lewary Steinwendera; - pierścieniowe sieci wodociągowe; - układy wodociągowe ze zbiornikami. Zaprezentowano także analizę zjawisk przepływowych w różnorodnej...
61,20  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 23,80 
W książce przedstawiono podstawowe zależności i metody obliczania przepływów w różnych urządzeniach wodociągowych i ich złożonych układach, takich jak: - pojedyncze i złożone układy przewodów; - pojedyncze i złożone układy pompowe, w tym uderzenia hydrauliczne; - układy pompowo-hydroforowe; - pompowe i lewarowe ujęcia wód podziemnych, w tym lewary Steinwendera; - pierścieniowe sieci wodociągowe; - układy wodociągowe ze zbiornikami. Zaprezentowano także analizę zjawisk przepływowych w różnorodnej...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Napęd hydrostatyczny jest stosowany niemal we wszystkich typach maszyn, dlatego zasady działania układów hydraulicznych musi znać każdy inżynier mechanik. W książce Czytelnik znajdzie informacje o: najważniejszych elementach hydrostatycznego napędu maszyn takich jak: ciecze robocze, pompy, silniki, siłowniki i zawory; zasadach działania najczęściej stosowanych układów hydrostatycznych; bilansie energetycznym układów objętościowych, dławieniowych, nadążnych, proporcjonalnych, wielosilnikowych i i...
27,80  44,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,20 
Książka jest poświęcona podstawowej problematyce inżynierii bezpieczeństwa technicznego. Na wstępie podano zwięzłą informację o inżynierii bezpieczeństwa i jej podziale na inżynierię bezpieczeństwa technicznego i inżynierię bezpieczeństwa cywilnego. Następnie zdefiniowano obiekt techniczny i jego zasadnicze elementy, zaprezentowano klasyfikację obiektów technicznych oraz omówiono etapy istnienia i stany eksploatacji obiektu. Przedstawiono układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technic...
32,48  40,95 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,47 
Inżynieria jakości jest nauką opartą na podejściu procesowym i systemowym, które, oprócz orientacji na klienta, są podstawowymi zasadami zarządzania jakością. W ramach inżynierii jakości stosuje się szeroki zestaw metod i wspomagających je narzędzi, za pomocą których można wszechstronnie analizować jakość produktów i procesów wytwórczych. Metody wspomagające zarządzanie jakością pozwalają przedstawić zależności między różnymi czynnikami procesu produkcyjnego i jego wynikami, w postaci umożliwiaj...
32,27  36,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,73 
Podręcznik Inżynieria materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia: budowę wewnętrzną ciał stałych; związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów; własności głównych materiałów inżynierskich - metali i ich stopów, ceramiki i szkła, polimerów oraz kompozytów; problemy formowania materiałów i korozji; własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałow. Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w in...
54,00  75,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 21,00 
Książka poświęcona stali - jednemu z najważniejszych materiałów konstrukcyjnych. Książka jest podstawowym podręcznikiem na temat stali, przeznaczonym dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych. Będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem stali oraz wykonywaniem gotowych wyrobów lub części stalowych....
46,20  60,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,80 
Na rynku brakuje opracowania dotyczącego inżynierii powierzchni, a ta książka tę lukę wypełnia. Przedstawiono w niej w sposób nowatorski i kompleksowy podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn. Książka jest adresowana do studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki oraz kierunków pokrewnych, na których są prowadzone wykłady z zakresu problematyki stosowania materiałów inżynierskich. Z pewnością będzie też przydatna dla i...
26,05  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,95 
W ostatnich latach na wydziałach mechanicznych wyższych szkół technicznych powstaje wiele nowych kierunków i specjalności, takich jak: organizacja i zarządzanie, inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing, inżynierskie zastosowania komputerów, logistyka itp. Jest na nich na ogół wykładany przedmiot inżynieria produkcji, zawierający elementy technik wytwarzania, budowy maszyn i podstaw projektowania, ale w znacznie węższym zakresie niż na tradycyjnych kierunkach mechanicznych. Niniejsza książk...
24,48  34,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,52 
Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 1 przedstawiono: klasyfikację kół i przekładni zębatych, zasadnicze zależności geometryczne i kinematyczne przekładni walcowych i stożkowych o zębach prostych, śrubowych i łukowych, a także przekładni hipoidalnych oraz ślimakowych (walcowych i globoidalnych), wytyczne dla konstruktorów dotyczące obliczeń wytrzymałościowych oraz kształtowania kół i przekładn...
41,88  54,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,12 
Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 2 przedstawiono: metody obróbki walcowych i stożkowych kół zębatych, zębatek oraz przekładni ślimakowych walcowych i globoidalnych, podstawowe schematy obrabiarek, wiadomości o narzędziach (konstrukcja i ostrzenie), warunki obróbki i wytyczne doboru metody obróbki w zależności od wymaganej dokładności i wielkości produkcji, montaż przekładni zębatych....
43,32  56,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,68 
Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 3 przedstawiono: metody sprawdzania poszczególnych elementów uzębienia kół oraz zazębienia przekładni walcowych, stożkowych i ślimakowych, odchyłki błędów uzębienia kół i zazębienia przekładni zębatych i ślimakowych....
28,20  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,80 
W skrypcie przedstawiono wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych na podstawie zaawansowanych systemów CAD/CAE. Omówiono zagadnienia modelowania przepływów tworzyw na podstawie narzędzi CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), czyli obliczeniowej mechaniki płynów, przy użyciu systemu ANSYS-Polyflow. Przedstawiono także zagadnienia modelowania dwóch podstawowych technik przetwórstwa tworzyw wtryskiwania i wytłaczania na podstawie programu AUTO...
34,95  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,05 
35,92  45,15 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,23 
Skrypt jest podzielony na cztery części. W pierwszej omówiono podstawowe właściwości materiałów, a w szczególności wiązania między atomami. W dalszej części podano podstawowe własności mechaniczne i użytkowe materiałów oraz sposoby umacniania materiałów plastycznych. Przedstawiono grupę materiałów sprężysto-plastycznych, a więc metale i ich stopy, w tym stopy żelaza i metali nieżelaznych. Kolejna część dotyczy materiałów ceramicznych, w tym struktury, jej kształtowania i właściwości użytkowych. ...
30,41  40,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,60 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk, z-ca kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, od ponad 20 lat prowadzi prace z zakresu dynamiki maszyn, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zastosowań przemysłowych. Książka stanowi podsumowanie tych prac i jest pierwszą polską monografią z tej dziedziny techniki. Znajdują się w niej informacje pożyteczne dla konstruktora - wiele poruszanych w niej problemów warunkuje dalszy postęp techniczny w budowie maszyn wibracyjnych....
8,40 
Książka ma charakter podręcznika akademickiego mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, w zakresie fizyki ogólnej wykładanej na pierwszym roku studiów. Na tle innych pozycji tego typu książka wyróżnia się starannym wyborem prezentowanych zagadnień mechaniki oraz jasnym sposobem ich prezentacji z wykorzystaniem dużej liczby przykładów i rysunków ułatwiających samodzielną naukę. Książka zawiera również stanowiące udogodnienie dla czytelnika, niezbędne dodatki poświęcone matematycznej stroni...
43,78  49,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,12 
Podręcznik zawiera wybrane zagadnienia ze statystyki, kinematyki i kinetyki oraz wytrzymałości materiałów w zakresie zapewniającym zdobycie minimum wiedzy z mechaniki stosowanej, jaką powinien przyswoić sobie każdy studiujący na niemechanicznych kierunkach wyższych uczelni technicznych. Studiowanie podręcznika ułatwiają liczne, starannie dobrane przykłady, z których większość jest rozwiązana, ale są też zadania do samodzielnego rozwiązania. Na końcu każdego rozdziału są zamieszczone pytania kon...
29,46  36,75 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,29 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.