Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręcznikiZSZ

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Biologia SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
19,46  21,60 
Oszczędzasz: 2,14 
Podręcznik Biologia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom z tej serii autorki poświęciły realizacji treści programowych dotyczących genetyki, zmienności organizmów, biotechnologii oraz ewolucjonizmu i ekologii. Najważniejsze zagadnienia w publikacji, które uczeń powinien szybko i łatwo odszukać w tekście, zostały wytłuszczone. Przystępny język wykładu pozwoli pozytywnie nastawić się do omawianych tematów....
46,81 
Zeszyt ćwiczeń. Biologia. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
20,41  22,65 
Oszczędzasz: 2,24 
Podręcznik Chemia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ten tom zamyka naukę z zakresu chemii w szkole branżowej. Autorka w każdym temacie proponuje takie jego ujęcie, które jest bliskie doświadczeniu ucznia: środki czystości, kosmetyki czy odzież. Świat zjawisk i praw chemicznych został przybliżony przez atrakcyjne grafiki, a także liczne doświadczenia. Przeprowadzanie doświadczeń i obserwacje z nimi związane są pro...
46,81 
Zeszyt ćwiczeń. Chemia. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
19,46  21,60 
Oszczędzasz: 2,14 
Fizyka SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
19,46 
Podręcznik Fizyka 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom serii wyposaża ucznia w wiedzę o falach oraz o fizyce atomowej i jądrowej. Autor, tak jak we wcześniejszych tomach, przybliża uczniowi świat fizyki poprzez ilustrowanie zjawisk, praw i zasad przykładami bliskimi, spotykanymi w codziennym życiu. Oprócz przystępnego języka publikacji uczeń znajdzie wyróżnienia w postaci wytłuszczeń najważniejszych treś...
46,81 
Zeszyt ćwiczeń. Fizyka. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
19,46  21,60 
Oszczędzasz: 2,14 
Podręcznik do geografii, klasa 3 Podręcznik Geografia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom serii został poświęcony charakterystyce gospodarki, społeczeństwa i kultury Polski, a także zagadnieniom pozaprzyrodniczej działalności człowieka w środowisku. Autor prowadzi w taki sposób narrację podręcznika, aby uczeń poznawał nowe zagadnienia poprzez przykłady sobie już znane, najbliższe, ze swojego kręgu regio...
46,81 
Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia - Reforma 2017
20,41  22,65 
Oszczędzasz: 2,24 
Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
20,41  22,65 
Oszczędzasz: 2,24 
Wydanie III Podręcznik "Dziś historia 1" przeznaczony jest do nauczania historii w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Obejmuje dzieje od starożytności do końca XVIII wieku. Zawiera 24 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Z dziedzictwa dawnych epok, Polska w średniowiecznej Europie, Wobec nowożytnych wyzwań oraz Osłabienie i upadek Rzeczypospolitej. W książce uwzględniono różne źródła wiedzy, m.in. opis wydarzeń i zjawisk, ilustracje, mapki, schematy, wykresy, da...
33,70 
Podręcznik "Dziś historia 2" przeznaczony jest do nauczania historii w klasie drugiej szkoły branżowej I stopnia. Obejmuje dzieje od czasów napoleońskich do przedednia II wojny światowej. Zawiera 23 tematy, które ujęte są w trzech działach chronologicznych: Jak być Polakiem pod zaborami?, W cieniu Wielkiej Wojny, Odrodzona Rzeczpospolita Polska. W książce uwzględniono różne źródła wiedzy, m.in. opis wydarzeń i zjawisk, ilustracje, mapki, schematy, wykresy, dane statystyczne. Zamieszczone zostały...
35,10 
Informujemy, że podręcznik Dziś historia 3 dla branżowej szkoły I stopnia uzyskał komplet opinii pozytywnych recenzentów MEiN. Numer dopuszczenia 1023/3/2021...
36,50 
odręcznik Historia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. W ostatnim tomie kończącym serię autorzy skupili się na przybliżeniu dziejów współczesnych: od II wojny światowej aż po lata dziewięćdziesiąte. Chronologiczny układ publikacji sprawia, że uczniowie mogą prześledzić zmiany dziejowe, wielkie wydarzenia, jak wojna, i na ich tle umiejscowić sytuację Polski. Prezentowany materiał uatrakcyjniają źródła historyczne i ...
46,81 
Zeszyt ćwiczeń. Historia. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
20,41  22,65 
Oszczędzasz: 2,24 
Podręcznik Język polski 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Publikacja kontynuuje chronologiczny układ treści zapoczątkowany w tomie pierwszym i tym razem obejmuje epoki od dwudziestolecia międzywojennego aż po literaturę współczesną. Każdy dział zawiera tylko niezbędne wiadomości ujęte w jasno i prosto sformułowanych tematach. W tekście pojawiają się wytłuszczenia najważniejszych pojęć, nazw i zagadnień. Definicje...
46,81  51,95 
Oszczędzasz: 5,14 
Zeszyt ćwiczeń. Język polski. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
19,46  21,60 
Oszczędzasz: 2,14 
Podręcznik To się czyta! do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia przygotowuje ucznia do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, wyrażania własnych opinii oraz samodzielnego tworzenia tekstów użytkowych. Porusza tematy i problemy bliskie młodzieży w oparciu o współczesne teksty literackie, obudowane prostymi, zachęcającymi ćwiczeniami, oraz omówienia popularnych filmów i seriali. Inspiruje do refleksji i dyskusji nad przeczytanymi utworami dzięki rozpoczynającym każdy rozdz...
46,33 
To się czyta! to podręcznik do języka polskiego, w którym wyróżniono dwie części: kształcenie literacko-kulturowe przedstawiające wartościowe teksty kultury i najważniejsze informacje o okresach w historii literatury i kultury oraz kształcenie językowe, które ukazuje znaczenie języka w życiu codziennym i zawodowym....
46,33 
<P>Podręcznik ,,Zrozumieć świat" do języka polskiego dla trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  </P><UL> <LI>Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.</LI> <LI>Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.</LI> <LI>Ułatwia an...
39,21  41,90 
Oszczędzasz: 2,69 
Część 2. podręcznika zawiera następujące rozdziały: - O języku; - Twórcy o sobie, inni o twórcach; - Informuję, wyjaśniam, zapraszam... (pisma użytkowe); - W świecie mediów; - Wypisy: literatura polska i obca. Podobnie jak w części pierwszej omawiane są zjawiska literackie, językowe a także biografie poetów i prozaików. Podręcznik zawiera także próby pisania tekstów użytkowych, dając literackie i praktyczne przykłady wykorzystania wzorów pism. Nowością jest rozdział ,,W świecie mediów". Jest on ...
14,16  16,91 
Oszczędzasz: 2,75 
Podręcznik dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz dla trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej . Zgodny z programem nauczania języka polskiego, dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Zadaniem podręcznika jest kształtowanie postaw oraz przydatnych uczniom umiejętności, przede wszystkim zaś prezentacja niezbędnej wiedzy o literaturze, języku i kulturze XX wieku....
19,74  29,51 
Oszczędzasz: 9,77 
Język polski SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
19,46 
W mocy wiary PODRĘCZNIK DLA UCZNIA DO SZKOŁY BRANŻOWEJ Podręcznik do nauki religii dla kl. I szkoły branżowej według programu nr AZ-5-01/18 KU DOROSŁOŚCI KATECHEZA TOŻSAMOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Ewelina Maniecka Autorzy katechez: Teresa Łażewska, Mateusz Niedziółka, Maria Pikuła, Piotr Pikuła, Jan Walas, Marzena Walas, Ewelina Maniecka W mocy Ten zwrot wskazuje, że należy czerpać z mocy danego rozdziału. Nie wyczerpiemy bogactwa tematów o wiedzy rel...
27,71 
W mocy nadziei. Podręcznik do nauki religii dla kl. II szkoły branżowej Redakcja: ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kielian, Ewelina Maniecka Podręcznik nr KR-51-01/18-KR-19/21 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Archidiecezji Krakowskiej, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły branżowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-01/18....
27,71 
zbiór zadań testowych i praktycznych przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy; 400 zadań testowych, 10 zadań praktycznych, rozwiązania Zbiór zawiera dziesięć zestawów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych wraz z rozwiązaniami. Każdy zestaw zawiera 40 zadań testowych oraz jedno zadanie egzaminacyjne. Testy zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik usług ...
29,85 
Podręcznik obejmuje dziewięć rozdziałów: 1. Metody i techniki twórczego myślenia w procesie powstawania reklamy 2. Psychologia w reklamie 3. Prawo i etyka w reklamie 4. Strategia komunikacji marki 5. Planowanie kampanii reklamowej 6. Sprzedaż kampanii reklamowej 7. Zarządzanie informacją w procesie realizacji kampanii reklamowej 8. Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej 9. Ocena skuteczności kampanii reklamowej Rozdziały zakończone są ćwiczeniami....
40,15 
Informatycy i programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Stąd tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Dotyczą one między innymi prog...
56,07  59,90 
Oszczędzasz: 3,83 
Informatycy i programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Stąd tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tego kierunku kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem intratnego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Wśród umiejętności, które powi...
56,07 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.