Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręcznikiZSZ

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Biologia SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
17,67  19,60 
Oszczędzasz: 1,93 
Podręcznik Biologia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom z tej serii autorki poświęciły realizacji treści programowych dotyczących genetyki, zmienności organizmów, biotechnologii oraz ewolucjonizmu i ekologii. Najważniejsze zagadnienia w publikacji, które uczeń powinien szybko i łatwo odszukać w tekście, zostały wytłuszczone. Przystępny język wykładu pozwoli pozytywnie nastawić się do omawianych tematów....
40,49  44,95 
Oszczędzasz: 4,46 
Podręcznik Chemia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ten tom zamyka naukę z zakresu chemii w szkole branżowej. Autorka w każdym temacie proponuje takie jego ujęcie, które jest bliskie doświadczeniu ucznia: środki czystości, kosmetyki czy odzież. Świat zjawisk i praw chemicznych został przybliżony przez atrakcyjne grafiki, a także liczne doświadczenia. Przeprowadzanie doświadczeń i obserwacje z nimi związane są pro...
40,49  44,95 
Oszczędzasz: 4,46 
W książce w sposób skrócony przedstawiono podstawowe zagadnienia i pojęcia logistyki. Jednak zasadnicza część książki to zestawy zadań i problemów egzaminacyjnych dla techników logistyków. Książka adresowana jest do uczniów szkół średnich o kierunku logistycznym, do osób zatrudnionych w działach logistyki podmiotów gospodarczych, a także do nauczycieli wymienionej tematyki....
30,44  35,00 
Oszczędzasz: 4,56 
Fizyka SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
17,67 
Podręcznik Fizyka 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom serii wyposaża ucznia w wiedzę o falach oraz o fizyce atomowej i jądrowej. Autor, tak jak we wcześniejszych tomach, przybliża uczniowi świat fizyki poprzez ilustrowanie zjawisk, praw i zasad przykładami bliskimi, spotykanymi w codziennym życiu. Oprócz przystępnego języka publikacji uczeń znajdzie wyróżnienia w postaci wytłuszczeń najważniejszych treś...
40,49  44,95 
Oszczędzasz: 4,46 
Podręcznik do geografii, klasa 3 Podręcznik Geografia 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatni tom serii został poświęcony charakterystyce gospodarki, społeczeństwa i kultury Polski, a także zagadnieniom pozaprzyrodniczej działalności człowieka w środowisku. Autor prowadzi w taki sposób narrację podręcznika, aby uczeń poznawał nowe zagadnienia poprzez przykłady sobie już znane, najbliższe, ze swojego kręgu regio...
40,49  44,95 
Oszczędzasz: 4,46 
Zeszyt ćwiczeń. Geografia. Klasa 2. Szkoła branżowa I stopnia - Reforma 2017
17,67  19,60 
Oszczędzasz: 1,93 
Podręcznik przedstawia historię państwa polskiego na tle dziejów powszechnych. Kładzie nacisk na proces tworzenia się nowoczesnego narodu polskiego. Łączy historię z elementami wiedzy o społeczeństwie, dbając aby młody człowiek czuł się współodpowiedzialny za losy ojczyzny....
13,06  16,91 
Oszczędzasz: 3,85 
Podręcznik "Dziś historia 1" przeznaczony jest do nauczania historii w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Obejmuje dzieje od starożytności do końca XVIII wieku. Zawiera 24 tematy, które ujęte są w czterech działach chronologicznych: Z dziedzictwa dawnych epok, Polska w średniowiecznej Europie, Wobec nowożytnych wyzwań oraz Osłabienie i upadek Rzeczypospolitej. W książce uwzględniono różne źródła wiedzy, m.in. opis wydarzeń i zjawisk, ilustracje, mapki, schematy, wykresy, dane statystyc...
30,88  31,50 
Oszczędzasz: 0,62 
Dziś historia 2 dla branżowej szkoły I stopnia to drugi z trzech podręczników z serii "Dziś historia" (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej)....
32,30  33,00 
Oszczędzasz: 0,70 
Informujemy, że podręcznik Dziś historia 3 dla branżowej szkoły I stopnia uzyskał komplet opinii pozytywnych recenzentów MEiN. Numer dopuszczenia 1023/3/2021...
33,70 
Nowość
Podręcznik Język polski 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Publikacja kontynuuje chronologiczny układ treści zapoczątkowany w tomie pierwszym i tym razem obejmuje epoki od dwudziestolecia międzywojennego aż po literaturę współczesną. Każdy dział zawiera tylko niezbędne wiadomości ujęte w jasno i prosto sformułowanych tematach. W tekście pojawiają się wytłuszczenia najważniejszych pojęć, nazw i zagadnień. Definicje...
41,34  45,89 
Oszczędzasz: 4,55 
<P> </P>
35,05  38,90 
Oszczędzasz: 3,85 
Podręcznik To się czyta! do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia przygotowuje ucznia do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, wyrażania własnych opinii oraz samodzielnego tworzenia tekstów użytkowych. Porusza tematy i problemy bliskie młodzieży w oparciu o współczesne teksty literackie, obudowane prostymi, zachęcającymi ćwiczeniami, oraz omówienia popularnych filmów i seriali. Inspiruje do refleksji i dyskusji nad przeczytanymi utworami dzięki rozpoczynającym każdy rozdz...
42,58  43,90 
Oszczędzasz: 1,32 
To się czyta! to podręcznik do języka polskiego, w którym wyróżniono dwie części: kształcenie literacko-kulturowe przedstawiające wartościowe teksty kultury i najważniejsze informacje o okresach w historii literatury i kultury oraz kształcenie językowe, które ukazuje znaczenie języka w życiu codziennym i zawodowym....
42,58  45,50 
Oszczędzasz: 2,92 
<P>Podręcznik ,,Zrozumieć świat" do języka polskiego dla trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej w atrakcyjny i skuteczny sposób rozwija wiedzę i kształci niezbędne umiejętności.  </P><UL> <LI>Umożliwia zapoznanie zarówno z popularnymi tekstami publicystycznymi, jak i ważnymi dziełami literackimi, malarskimi oraz filmowymi.</LI> <LI>Zachęca do refleksji i formułowania własnych opinii dzięki interesującym treściom i przykładom.</LI> <LI>Ułatwia an...
39,21  41,90 
Oszczędzasz: 2,69 
Podręcznik dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz dla trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej . Zgodny z programem nauczania języka polskiego, dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Zadaniem podręcznika jest kształtowanie postaw oraz przydatnych uczniom umiejętności, przede wszystkim zaś prezentacja niezbędnej wiedzy o literaturze, języku i kulturze XX wieku....
22,79  29,51 
Oszczędzasz: 6,72 
Język polski SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
17,67 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej. Numer dopuszczenia: 580/1/2012.
33,32  38,10 
Oszczędzasz: 4,78 
Podręcznik został przygotowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych. Część druga składa się z pięciu rozdziałów: 1. Funkcja kwadratowa; 2. Trygonometria; 3. Stereometria; 4. Proporcjonalność; 5. Elementy statystyki opisowej. Najważniejsze atuty naszego podręcznika: duża liczba zadań daje pewność, że uczeń wyćwiczy potrzebne umiejętności bez potrzeby korzystania z dodatkowych materiałów; jest napisany przystępnym, prostym językiem,...
36,11  38,10 
Oszczędzasz: 1,99 
Książka stanowi uzupełnienie drugiej części podręcznika. Zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Obok zadań otwartych, zamieszczono testy wielokrotnego wyboru oraz zagadnienia powtórzeniowe, ujmujące całość materiału nauczania w zasadniczej szkole zawodowej. W książce podano także wskazówki i odpowiedzi do wszystkich zadań i testów....
13,06  16,90 
Oszczędzasz: 3,84 
Zbiór zadań do Podręcznika 1 z serii " Matematyka w szkole branzowej 1 stopnia"
25,15  28,10 
Oszczędzasz: 2,95 
Matematyka SBR 2 ćwiczenia. Wydanie 2020
17,67 
Podręcznik Matematyka 3 został przygotowany dla uczniów klasy 3 szkoły branżowej I stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Tom trzeci zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej i kończy tę serię podręczników. Każdy temat publikacji w toku lekcji zawiera rozwiązane ćwiczenia i odpowiedzi do nich. W ten sposób uczeń może śledzić prawidłowy sposób postępowania przy rozwiązywaniu konkretnego typu poleceń. Podsumowaniem wykładu jest blok Zad...
40,49  44,95 
Oszczędzasz: 4,46 
Podręcznik 2 " Matematyka w szkole branżowej I stopnia" przeznaczony jest dla uczniów klas 2 ( od początku drugiego półrocza ) oraz klas 3. Zaproponowane w podręczniku przykłady, ćwiczenia i zadania utrwalające umożliwiają w pełni nabycie wymaganych umiejętności wymienionych w podstawie programowej dla szkół branżowych I stopnia z dnia 26 lipca 2018 r. Podręcznik 1 i Podręcznik 2 będą pomocne w samodzielnej pracy uczniów na lekcjach prowadzonych on-line....
29,53  33,00 
Oszczędzasz: 3,47 
Nowość
Zeszyt ćwiczeń. Matematyka. Klasa 3. Szkoła branżowa I stopnia -
17,65  19,59 
Oszczędzasz: 1,94 
Seria Odkrywamy na nowo Co wyróżnia tę serię? Linearność Harmonia Podział treści na dłuższe wątki tematyczne
25,15  30,70 
Oszczędzasz: 5,55 
<P> </P>
31,08  34,50 
Oszczędzasz: 3,42 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.