Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyPrawo

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawn...
115,84 
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT. Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r....
209,43 
Trzecie, zaktualizowane wydanie tej broszury. Jej zaletą jest kompleksowe potraktowanie tematu; stanowi ona bowiem zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących podatku CIT, tj. tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz ze zmianami i aktami wykonawczymi, Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek, a także przepisy dotyczące spółek kapitałowych. Artykuły ustawy głównej opatrzone są headlinami, poza tym ustawa zawiera skorowidz rzeczowy, co w połączeniu z pr...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Stan prawny: 12 maja 2023 r. Zalety serii: Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu. Registry - wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie. Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i  rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą. Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco....
84,28  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,72 
Opis książki Pliki do pobrania Publikacja poświęcona została analizie swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz jej ograniczeń w ramach prawa polskiego, ukazanej na tle prawnoporównawczym i historycznoprawnym. Jest jedyną w polskiej literaturze prawniczej pozycją omawiającą najważniejszą zasadę współczesnego prawa spadkowego oraz poszczególne instytucje wyznaczające jej granice z perspektywy ich celów i funkcji, skonfrontowanych z aktualnymi realiami społecznymi. Praca stanowi kompl...
232,83 
Stan prawny: 8 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiors...
44,62  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,38 
Publikacja wskaże Ci m.in.: podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własności, nabycie ...
3,97  5,22 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,25 
Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
25,13  34,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,77 
Komentarz autorstwa wybitnych specjalistów praktyków w poruszanej tematyce, stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego. Najnowsze, 4. wydanie zostało poszerzone i uzupełnione o najbardziej aktualne orzecznictwo sądów dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego dotyczące problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych, a także nowe akty wewnętrzne wydane przez samorząd radców prawnych oraz Krajową Radę Radców Prawnych. Intencją Autorów komentarza było przede...
349,83 
Seria zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
14,17  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,73 
Stan prawny na: 2.09.2016 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy o kontroli skarbowej. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. ...
11,45  15,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,45 
Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach ? mówił na wyspie św. Heleny Na-poleon ? bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie tym jest mój Kodeks cywilny. Kodeks [?] żyje już przeszło 200 lat, a uroczystości jubileuszowe były świętowane przez środowiska prawnicze kilku kontynentów [?]? (fragment Przedmowy). W roku 2008 upływa 200 lat od wprowadzenia Kodeksu Napoleona do Polski. Jest to zarazem rocznica dwustulecia Wydziału Prawa i Adminis...
65,59  75,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,41 
Stan prawny: 1 czerwca 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 943). Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
9,90 
Reforma KPC 2019 trzymaj rękę na pulsie! Ucz się z aktualnych źródeł i zdawaj egzaminy na piątkę! Publikacja Wydawnictwa Od.Nowa obejmuje całość Kodeksu Postępowania Cywilnego jednego z najważniejszych i najbardziej obszernych aktów prawnych w polskiej jurysdykcji z uwzględnieniem zmian, które zaszły w jego treści na skutek wielkiej nowelizacji z dnia 4 lipca 2019 r. Zbiór uzupełniają teksty Ustawy o komornikach sądowych i Ustawy o kosztach komorniczych oczywiście również podane w najbardziej ak...
34,23  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,77 
Stan prawny styczeń 2020 r. Nowelizacja KPK i jesteś na bieżąco! Ignorantia iuris nocet także podczas egzaminów z prawa karnego. Znajomość aktów prawnych w aktualnym brzmieniu obowiązuje zarówno przyszłych jurystów, jak i praktyków. Dzięki publikacji Wydawnictwa Od.Nowa trzymasz rękę na pulsie: najnowsze wydanie Kodeksu postępowania karnego uwzględnia zmiany prawne, wynikające z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z lipca 2019 r. Opracowanie zawiera tekst jednolity ustawy z przepisami wprowad...
12,86  16,91 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,05 
Kodeks w zasadniczej części stanowi tłumaczenie komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpańskich skupionych w Instytucie Martin de Azpilcueta, tj. centrum badawczym związanym z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Komentarz uwzględnia nowelizację niektórych kanonów dokonanych przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Oprócz tekstu Kodeksu Prawa Kanonicznego i komentarzy do poszczególnych kanonów, w opracowaniu zawarte są niektóre pozakodeksowe akty prawa powszech...
250,29  299,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 48,71 
Kodeks spółek handlowych w aktualnym brzmieniu Szukasz rzetelnego źródła wiedzy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego? Na publikacjach Wydawnictwa Od.Nowa możesz polegać jak na Zawiszy! Prezentowane opracowanie Kodeksu spółek handlowych dokumentuje następujące nowelizacje: -ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019. poz. 1655), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.; -ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie...
3,97  5,22 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,25 
Nowa publikacja Wydawnictwa Od.Nowa. Jednolity tekst kodeksu wyborczego opatrzony skorowidzem i przypisami informującymi o zmianach prawnych. Kodeks reguluje kwestie wyborów parlamentarnych, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia zasady reformy prawa wyborczego uchwalone w 2014 oraz 2015 roku. Przejrzysta i praktyczna struktura graficzna książki pozwala łatwo dotrzeć do interesujących nas przepisów. Ksią...
3,72  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,18 
Stan prawny: 19 maja 2023 r. Książka zawiera: Kodeks wyborczy, Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
29,74  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,26 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Zbiór przeznaczony dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa. ...
6,98  9,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,72 
"Niniejszą pracę można niejako podzielić na trzy "części", przyjmując za kryterium autorów komentarzy i sposób narracji. Pierwsze dwie zostały ujęte w sposób typowy, znany z innych komentarzy do aktów prawnych. Zawarte są w nich szersze omówienia przepisów, będące ich swoistą wykładnią, uzupełnioną przywołaniem aktów prawnych wykonawczych oraz wytycznymi i wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej. Znajdujemy w nich również omówienia tematycznych orzeczeń trybunałów i sądów oraz ...
31,33  35,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,37 
Najnowsza aktualizacja kodeksu wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Kodeks został opracowany przez były zespół redakcyjny Wydawnictwa Park. Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Kodeks wykroczeń - Tekst jedn. z 2015r. poz. 1094; zm. z 2015r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Najnowsza aktualizacja kodeksu wykroczeń, zawierająca m.in. zmiany w zakresie orzekania kar grożących za zachowania chuligańskie w trakcie imprez sportowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Kodeks został opracowany przez były zespół redakcyjny...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: styczeń 2020r....
10,16  13,37 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,21 
Stan prawny: 10 stycznia 2022 r. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawe - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i  ustawę - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynację podatkową, Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, oraz 27...
44,62  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,38 
Metoda na egzamin z Kodeksu cywilnego Cenisz czas spędzony nad podręcznikami? Nie możesz doczekać się nocnego wkuwania do egzaminu z cywila? Drżysz z radości na myśl o gąszczu przepisów, przez które będziesz się przedzierał? W takim razie omijaj tę książkę z daleka: to pozycja zarezerwowana wyłącznie dla studentów, którzy wybierają skuteczne oraz szybkie rozwiązania i zdają egzamin w pierwszym terminie. Wszystko, czego musisz nauczyć się przed egzaminem z KC Publikacja opracowana przez Annę Góls...
3,28  4,32 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,04 
Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć? Lubisz przygotowywać się do egzaminów z jednej książki, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje? Masz pamięć wzrokową i efektywniej uczysz się, kiedy w publikacji jest wiele ciekawych rozwiązań graficznych? Książki z serii Last minute to coś dla Ciebie, zwłaszcza jeżeli do egzaminu nie zostało już zbyt wiele czasu. Książka opracowana przez Annę Talagę zawiera kompletny zbiór wiadomości z zakresu Kodeksu karnego. Uzupełniono je p...
4,67  6,13 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,46 
Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; z przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji; z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty: tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w Kodeksie spółek handlowych; w autorskim komentarzu zapre...
30,34  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,56 
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawartość tomu składają się ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej (uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 14 kwietnia 2016 roku) oraz prawo prasowe. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację ...
8,07  10,62 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,55 
Kolejne wydanie zbioru przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się ze współczesnym stanem prawnym w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Polecany zwłaszcza studentom. Na zawartość tomu składają się ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz prawo prasowe (uwzględniono zmiany, które weszły w życie nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą ...
3,05  4,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,95 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.