Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręczniki akademickieChemia

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Przystępny i krótki opis ponad 100 badań laboratoryjnych uporządkowanych alfabetycznie. Precyzyjnie opisane wyniki badań uczą, kiedy są one prawidłowe, co oznaczają wartości przekraczające normę. Wyczerpująco i zrozumiale objaśnione wszystkie wartości badań laboratoryjnych....
13,67  17,99 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,32 
Chemia - arkusze. Trening przed maturą 2023-2024 - Grażyna Bieniek
42,33  47,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,07 
Opracowanie zawiera 11 autorskich zestawów zadań z chemii przygotowanych według wymagań egzaminacyjnych dla pełnego zakresu rozszerzonego (podstawa programowa 2019)...
60,81  69,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,49 
"Chemia. Ćwiczenia dla licealistów" - seria zeszytów ćwiczeń została opracowana zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących oraz w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Ćwiczenia mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii. Ich forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury. Spora część zadań posiada treści interdyscyplinarne - problemy typowo chemiczne połączone są z fizyką, biologią czy z matematyką. Zamieszczone ...
25,86  34,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,14 
Chemia. Ćwiczenia dla licealistów zostały opracowane zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników oraz w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Zeszyty ćwiczeń mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii dopuszczonego przez MENiS do użytku szkolnego. Ich forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury z chemii. Spora część zadań posiada treści interdyscyplinarne - problemy typowo chemi...
12,17  16,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,83 
Chemia. Ćwiczenia dla licealistów zostały opracowane zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych. Zeszyty ćwiczeń mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii dopuszczonego przez MENiS do użytku szkolnego. Forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury z chemii. Treści zadań tak zostały opracowane, żeby jednocześnie rozszerzyć i uzupełnić zakres wiedzy, kt...
19,02  25,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,98 
Książka przeznaczona jest dla studentów chemii oraz innych kierunków przyrodniczych, takich jak biologia, medycyna, farmacja czy ochrona środowiska, gdzie chemia stanowi istotny element programu studiów.Spełniając rolę podręcznika, książka ta stanowi jednocześnie zwięzły przegląd metod i przepisów analitycznych, dzięki czemu może być również pomocna studentom w pracy laboratoryjnej.Książka zawiera obszerny rozdział dotyczący interpretacji wyników eksperymentalnych wraz z dokładnymi opisami postę...
22,68  31,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,82 
Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich, a także dla kandydatów na studia oraz studentów pierwszych lat wyższych uczelni. Książka ta ułatwi Wam zrozumienie i zapamiętanie pojęć chemicznych, będzie pomocna w przygotowaniu się do lekcji, sprawdzianów, egzaminów....
9,95  13,08 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,13 
To zestaw najpotrzebniejszych ilustracji z chemii do prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami w szkołach ponadpodstawowych na zajęciach stacjonarnych oraz w nauce zdalnej. Ilustracje przygotowane zostały w formacie PDF, dzięki temu można je przesłać bezpośrednio do uczniów, jak i zamieścić na szkolnej platformie online. Karty można również wydrukować. Materiały ćwiczeniowe Chemia Ilustracje służy utrwaleniu wiadomości i umiejętności przez uczniów. Ilustracje są jedną z form realizacji zadania wy...
170,27  189,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,73 
Przygotowany zestaw 2. składa się z sześciu arkuszy. Zadania w poszczególnych arkuszach są opracowane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami CKE, przedstawionymi w informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/2023. Zadania w arkuszach zawierają barwne fotografie, ilustrujące przebieg doświadczeń, a także nowe typy zadań. Do wszystkich zadań podano punktację oraz rozwiązania i odpowiedzi. Na końcu książki są tablice uzupełniające, pomocne przy rozwiązywaniu zadań w tych arkus...
31,86  34,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,04 
Jest to zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015.<BR>Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obecnie obowiązującej podstawy programowej.<BR>Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach próbnych pozwoli:<BR>przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podsta...
16,43  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,57 
Jest to drugi zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Cen tralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obecnie obowiązującej podstawy programowej. Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach próbnych pozwoli: przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programo...
16,43  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,57 
Jest to zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obecnie obowiązującej podstawy programowej. Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach próbnych pozwoli: przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową, nab...
16,00  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,00 
Pozycja zawiera zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym. Są one opracowane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami przedstawionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015. Rozwiązywanie zadań zawartych w tych arkuszach pozwoli uczniom: przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową, nabyć umiejętności łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych działów chemii, nau...
17,35  19,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,65 
Jest to piaty zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z chemii na poziomie rozszerzonym, opracowanych zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które są zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015. Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej. Rozwiązywanie zadań zawartych w arkuszach próbnych pozwoli: przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową, nabyć...
17,35  19,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,66 
Przygotowany zestaw 1. składa się z sześciu arkuszy. Zadania w poszczególnych arkuszach są opracowane zgodnie z wytycznymi i wymaganiami CKE, przedstawionymi w informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/2023. Do naszych arkuszy wprowadziliśmy absolutną nowość na maturze od 2023 r. zadania zawierające barwne fotografie, ilustrujące przebieg doświadczeń, a także nowe typy zadań. Do wszystkich zadań podano punktację oraz rozwiązania i odpowiedzi. Na końcu książki zamieśc...
31,86  33,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,34 
Najnowsze, VII wydanie Zbioru zadań maturalnych. Część 2. uzupełniono o zadania, które wystąpiły w arkuszach maturalnych CKE w maju i czerwcu 2023 r. Treść tych zadań zaznaczono kolorowym tłem. Najistotniejsza różnica w zawartości tych arkuszy i arkuszy z lat ubiegłych polega na tym, że po raz pierwszy w zadaniach dotyczących doświadczeń pojawiły się barwne fotografie, ilustrujące przebieg lub efekt końcowy reakcji chemicznych. Do wszystkich zadań podano szkice rozwiązań i odpowiedzi....
40,53  44,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,47 
Najnowsze wydanie Zbioru zadań maturalnych uzupełniono o zadania, które wystąpiły w arkuszu maturalnym CKE w maju 2022 r., a ponadto uzupełniono je o kilkadziesiąt zadań CKE z elektrochemii, których nie było w poprzednich wydaniach tego zbioru. Z powodu znacznego powiększenia materiału, obecne wydanie zbioru podzielono na dwie części, z których pierwsza zawiera zadania z chemii ogólnej i fizycznej, a część druga zadania z chemii nieorganicznej i organicznej. Do wszystkich zadań (w obu częśc...
32,68  35,81 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,13 
Najnowsze, VII wydanie Zbioru zadań maturalnych. Część 1. uzupełniono o zadania, które wystąpiły w arkuszach maturalnych CKE w maju i czerwcu 2023 r. Najistotniejsza różnica w zawartości tych arkuszy i arkuszy z lat ubiegłych polega na tym, że po raz pierwszy w zadaniach dotyczących doświadczeń pojawiły się barwne fotografie, ilustrujące przebieg lub efekt końcowy reakcji chemicznych. Do wszystkich zadań podano szkice rozwiązań i odpowiedzi....
36,31  39,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,49 
Książka składa się z trzech części - arkuszy tematycznych, autorskich arkuszy egzaminacyjnych i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych. Arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych; zadania są tu skoncentrowane wokół kilku tylko zagadnień. Trzy autorskie arkusze podsumowujące z chemii nieorganicznej, chemii organicznej i chemii fizycznej. Pięć przykładowych autorskich arkuszy egzaminacyjnych. Maturalne arkusze egzaminacyjne z czerwca 2016, czerwca 2017, czerwca 2018, czerwca 2019 oraz m...
34,75  41,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,25 
Książkę CHEMIA OD A DO Z REPETYTORIUM przygotowano z myślą o maturzystach, którzy wybrali na egzaminie maturalnym chemię. Z podręcznika mogą korzystać uczniowie pragnący powtórzyć swoje wiadomości z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Materiał obejmuje zagadnienia teoretyczne wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego i standardów wymagań egzaminacyjnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a przykładowe pytania zamknięte ułatwią opanowanie wiedzy i umiejętności ...
22,74  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,16 
"Chemia ogólna i nieorganiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe" jest pierwszą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii w szkole średniej. Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane z myślą o uczniach powtarzających i uzupełniających wiedzę przed egzaminem maturalnym z chemii. Pogrupowano je w następujących rozdziałach: 1. Budowa atomu, 2. Układ okresowy pierwia...
26,61  29,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,39 
Zbiory zadań "Chemia. Ćwiczenia dla licealistów" mogą być pomocne podczas realizacji dowolnego programu nauczania chemii. Ich forma i zróżnicowanie zadań dostosowane są do wymogów nowej matury z chemii. Spora część zadań posiada treści interdyscyplinarne - problemy typowo chemiczne połączone są z zagadnieniami z zakresu fizyki, biologii czy z matematyki. Zamieszczone w zeszytach różnorodne ćwiczenia mają uczyć rozwiązywania problemów chemicznych, krótkiego definiowania stosowanych pojęć, wyszuki...
17,48  23,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,52 
"Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania zaawansowane" - autorstwa dra Zdzisława Głowackiego jest drugą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w tej części zadania zostały przygotowane z myślą o uczniach ambitnych i zdolnych, których interesują przedmioty przyrodnicze - uczniach klas o profilu biologiczno-chemicznym. Do tre...
28,89  38,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,11 
Chemia organiczna z Tutorem dla maturzystów - kandydatów na studia medyczne. Zadania podstawowe jest pierwszą częścią zbioru zadań obejmującego swoim zakresem prawie wszystkie zagadnienia, z jakimi może się spotkać uczeń w trakcie nauki chemii organicznej. Zebrane w tej części zadania zostały przygotowane z myślą o uczniach ambitnych i zdolnych, których interesują przedmioty przyrodnicze - uczniach klas o profilu biologiczno-chemicznym. Pytania są skorelowane z kolejnymi grupami związków i zagad...
26,61  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,39 
Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla uczniów szkół średnich pragnących rozszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii organicznej, w aspekcie czekającego ich egzaminu maturalnego z chemii, ale również dla studentów kierunków przyrodniczych, medycznych czy pedagogicznych, w programie których chemia stanowi istotny element kształcenia. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą stanowić dla nich materiał wyjściowy dla dalszego pogłębiania wiedzy chemicznej na kolejnych etapach k...
32,85  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,15 
Zadania w zbiorze są zredagowane w sposób analogiczny jak zadania maturalne. Są one autorskie, nigdzie dotąd niepublikowane. Nie ma w zbiorze zadań ogólnodostępnych, takich jak np. zadań znajdujących się w arkuszach maturalnych. Zadania są usystematyzowane zgodnie z tradycyjnym podziałem tj. każdy rozdział poświęcony jest innej klasie związków organicznych, za wyjątkiem ostatniego. Rozdział ten, kończący zbiór, jest poświęcony izomerii obejmując wszystkie klasy związków organicznych wymienionych...
36,50  48,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,50 
Książka pomoże uczniom w rzetelnym przygotowaniu się do matury, ułatwi powtórzenie i utrwalenie całego materiału nauczania w zakresie rozszerzonym. Obejmuje wszystkie treści ujęte w obecnej podstawie programowej, obowiązującej w szkołach ponadpodstawowych od roku 2019. Cały materiał podzielono na 34 rozdziały. Każdy rozdział składa się z pogłębionego przypomnienia wiadomości, przykładowych zadań z pełnymi rozwiązaniami, zadań do samodzielnego rozwiązania i zestawu zadań typu maturalnego. Na ...
45,54  49,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,36 
Repetytorium (z powtórką) materiału licealnego z chemii ze szczególnym pogłębieniem zagadnień biochemii w ujęciu przydatnym dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne i kierunki przyrodnicze....
37,06  44,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,94 
Chemia Repetytorium Tom 2 powtórka materiału licealnego z chemii ze szczególnym pogłębieniem zagadnień biochemii w ujęciu przydatnym dla maturzystów i kandydatów na studia medyczne i kierunki przyrodnicze.Chemia Repetytorium jest nowym wydaniem ksiażki Podstawy Chemii Repetytorium uzupełnionym, porawionym i dostosowanym do wymogów nowej matury...
37,06  44,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,94 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.