Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyAdministracyjne

Filtry

od do
Oprawa:
ISBN:
Publikacja zawiera teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W książce zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji. Artykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaznaczono je kolorowym tłem. Schematy zamieszczone na końcu publikacji przedstawiają w formie gra...
17,93  24,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,97 
Stan prawny na dzień 1 marca 2016 roku. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami: z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r,. Nr 191, poz.1195) oraz z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015r., Nr 168, poz. 1274) Dodatkowo zawiera nazwy artykułów i indeks rzeczowy. Wygodny, kieszonkowy format. ...
3,53  4,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,37 
Stan prawny - 1 marca 2017r.
10,91  14,98 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,07 
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględnia najnowszą, bardzo obszerną nowelizacje kpa, uchwaloną w kwietniu 2017 r. Zupełnie nowe przepisy dotyczą m.in. mediacji oraz tzw. milczącego załatwienia sprawy. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w material...
9,29  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,61 
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany do Dz.U. z 2016 r. poz. 1332 oraz zmiany wchodzące w życie 1.01.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1269). Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiazujacych przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajo...
28,08  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,92 
Prezentowany komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszystkich organów administracji publicznej, których działalność jest regulowana przez tę ustawę. Dlatego ważne jest praktyczne zaprezentowanie wykładni jej przepisów, przykładów ich prawidłowego zastosowania, a także wzorów pism, które będą wydawane na ich podstawie. W książce Autor szcz...
129,75  169,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 39,25 
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego? Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r. Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania ...
120,79  139,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,21 
Obszerny zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania administracyjnego. Oprócz najbardziej istotnego dla tej tematyki, Kodeksu postępowania administracyjnego, w zbiorze zawarto również przepisy dotyczące sądów administracyjnych i egzekucji administracyjnej, a w tym: prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono kolejne nowelizacje ordynacji podatkowej, uchwalone w 2017 r. ...
9,44  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,46 
Stan prawny: 8 stycznia 2021 r. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawe ? Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę ? Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynację podatkową, Ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem K...
44,62  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,38 
Edycja administracyjna Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa. Stan prawny: 8 stycznia 2021 r.
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i  ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Ustaw...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 1 września 2016 r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Kodeks postępowania administracyjnego w aktualnym brzmieniu Wybierając publikacje Wydawnictwa Od.Nowa masz pewność, że otrzymane treści są w pełni aktualne kolejne wydania poszczególnych kodeksów i aktów prawnych skrupulatnie odnotowują wszelkie zmiany przepisów. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej aktualizacji Kodeksu postępowania administracyjnego: publikacja dokumentuje stan prawny na 17 września 2019 r. Ryzyko pomyłki wykluczone! Prawo administracyjne dla studentów i praktyków W opracowa...
3,97  5,22 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,25 
Kodeks postępowania administracyjnego jest zbiorem przepisów regulujących procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji oraz postanowień w indywidualnych sprawach. KPA jest ustawą zawierającą zasady postpowania przed organami administracji publicznej lub innymi powołanymi organami do załatwienia danej sprawy. Takie postępowanie jest wszczynane z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy są roztrzygane /co do istoty/ w drodze decyzji administracyjnej....
29,66  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,34 
Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji: - rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, - mediacji - umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną, - załatwianie spraw milcząco - normujące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu, - postępowania uproszczonego - pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych, - administracyjnych kar pieniężnych - o...
235,23  269,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 33,77 
Kodeks postępowania administracyjnego 2018 nowy. Stan prawny na dzień 21 maja 2018 roku. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2018 r. poz. 149) 2) z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. ...
6,90 
Kodeks postępowania administracyjnego broszurowe wydanie najważniejszych ustaw z dziadziny prawa administracyjnego. Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na we...
9,44  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,46 
Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian - Przypisy od Redakcji - Czytelne hasła i teksty - Indeks rzeczowy ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Trzynaste wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze zmiany prawne wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym m.in. z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która wejdzie w życie 1.07.2021 r....
235,23  269,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 33,77 
Najnowszy kodeks (stan prawny na 1 listopada 2015 rok) wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień....
3,53  4,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,37 
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 1 lutego 2017 r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 149) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera zmiany wchodzące w życie: 2 września 2017...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny na: 5.09.2018 r. Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Najnowsze zmiany wynikają m.in. z ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ...
17,12  18,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,78 
9,05  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,85 
W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw oraz z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami ustaw objaśniają ich sens. Zbiór przeznaczo...
15,82  18,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,08 
Stan prawny na: 18.01.2018 r. W wydaniu 31. uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie...
21,61  24,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,29 
Kodeks postępowania administracyjnego Stan prawny na: 9.08.2018 r. W najnowszym 32. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowi...
9,90 
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
9,90 
Stan prawny: 1 września 2018 r. ? zawiera zmiany wchodzące w życie 25.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty ...
9,90 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.