Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDziedziny specjalistyczneJęzykoznawstwo

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
ISSN:
35,01  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,89 
Czytasz wciągającą historię kryminalną i ćwiczysz angielski! A Way Out of Hell to wyjątkowa książka do nauki języka angielskiego. Dzięki lekturze wciągającej historii poznasz współczesne angielskie słownictwo w kontekście, utrwalisz poprawne konstrukcje leksykalno-gramatyczne i przekonasz się, że nauka języka obcego może być przyjemnością! Opis fabuły: Wielka Brytania po tabloidowej aferze podsłuchowej. Kontrowersyjny dziennikarz śledczy ginie w okolicznościach wskazujących na samobójstwo. W ofi...
19,94  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,96 
Książka skupia się na analizie porównawczej wybranych angielskich konstrukcji czasowo-aspektowych z potencjalnymi odpowiednikami przekładowymi w języku polskim. Akcent stawiany jest na aspekt nieobecny w języku polskim, czyli aspekt ciągły, ang. progressive, także aspekt dokonany, w monografii określony uprzednim', ang. perfect, w stosunku do aspektu prostego, ang. simple, w czasie teraźniejszym, ang. simple present, i w czasie przeszłym, ang. simple past. Autorka zwraca uwagę na trudności ucząc...
23,87  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,13 
Dominantą, która spaja pola badawcze książki, jest hermeneutyczna komparatystyka. Autorka zaprasza do budowania mostów między przestrzenią wyobrażoną w świecie literackim a światem przeżywanym w przestrzeni rzeczywistej. Nie o literaturę chodzi, lecz o człowieka i o prawdę bycia. Dlatego spośród trzech głównych słów kluczy pierwszym i najważniejszym jest tu ,,przestrzeń antropologiczna". W niej odbija się echem każdy przejaw naszych dokonań, a jako atrybuty towarzyszą jej: ,,ethos" i ,,katharsis...
35,28  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,72 
Książka Aspekt w języku chińskim jest zwieńczeniem kilkuletnich badań autora dotyczących systemu temporalnego języka chińskiego. Choć sama tematyka aspektu w języku chińskim była już podejmowana niejednokrotnie, w polskiej literaturze językoznawstwa sinologicznego nie doczekała się szczegółowego omówienia. Autor proponuje nowe spojrzenie na kategorię aspektu w języku chińskim jako kategorię przede wszystkim semantyczną, wtórnie zaś gramatyczną czy leksykalną. Analizie poddał zarówno gramatyczne ...
34,23  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,77 
Tom zawiera przede wszystkim wspomnienia pracowników Wydziału Polonistyki UJ, laureatów i finalistów ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która jako instytucja krzewiąca wiedzę polonistyczną wśród młodzieży trwa nieprzerwanie od pięćdziesięciu lat. Tom ma zatem po części charakter jubileuszowy. Jest to doskonały dokument życia intelektualnego najmłodszych adeptów humanistyki w Polsce, ujmujący okres od pierwszej Olimpiady w 1971 roku do czasów nam najbliższych, czyli do roku 2...
36,86  42,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,14 
35,01  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,89 
31,54  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 17,46 
Wszystko lub prawie wszystko o nazwach własnych pisanych na sprzęcie polskich wojsk lądowych i formacji paramilitarnych. We wszystkich armiach świata przy nadawaniu nazw pojazdom wojskowym szczególnie podkreślane bywają takie ich cechy jak szybkość, waleczność, drapieżność, dlatego chętnie wybierane są nazwy gatunków zwierząt o takich właśnie cechach. Przykładem mogą być lew, pantera, tygrys, jastrząb lub orzeł. Nazwy nadawane są nie tylko pojedynczym pojazdom czy samolotom, ale też określonym t...
19,18  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,72 
Niniejsza publikacja, autorstwa Jacka Wasilewskiego, stanowi dowcipne, lecz niezwykle rzetelne podsumowanie najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej. Autor przeprowadza czytelnika przez kręte zaułki i przedstawia poszczególne grupy rzezimieszków, między innymi Przypadkowe towarzystwo, Rzeczownikową brać, Klikę czasownika czy Niesłowne imiesłowy, opisując ich funkcję w językowym półświatku i sygnalizując czyhające zagrożenia. Przyswojenie tej cennej wiedzy z pewnością usprawni korzy...
34,14  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,76 
Niniejsza publikacja, autorstwa Jacka Wasilewskiego, stanowi dowcipne, lecz niezwykle rzetelne podsumowanie najważniejszych zagadnień z zakresu gramatyki polskiej. Autor przeprowadza czytelnika przez kręte zaułki i przedstawia poszczególne grupy rzezimieszków, m.in. Przypadkowe towarzystwo, Rzeczownikową brać, Klikę czasownika czy Niesłowne imiesłowy, opisując ich funkcję w językowym półświatku i sygnalizując czyhające zagrożenia. Przyswojenie tej cennej wiedzy z pewnością usprawni korzystanie z...
30,36  49,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,54 
Niniejsze studium poświęcone jest morfosyntaktycznej ekwiwalencji przekładu przedstawionej na przykładzie ukraińskiego bezokolicznika w tłumaczeniu na język polski oraz charakterystyce funkcjonowania tej formy czasownika w obydwu językach. Reprezentatywny materiał językowy zaczerpnięty ze współczesnej literatury ukraińskiej oraz ich polskich przekładów, a także wyniki szczegółowo przeprowadzonej analizy mogą posłużyć jako podstawa faktograficzna do kontynuowania badań w aparacie konceptualno-met...
42,38  48,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,92 
Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym Kultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie językowym Grzeczność językowa jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania języka polskiego jako obcego...
28,35  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,65 
Tom studiów Bo każda książka to czyn..." Sienkiewicz na tle podobnych rocznicowych" publikacji ma szansę się wyróżnić i utrwalić w dorobku naukowej sienkiewiczologii. Monografia zbiorowa przynosi różne ujęcia metodologiczne [...]. Zawarte w niej teksty są zapisem głosów w bieżącej debacie humanistycznej o miejscu Sienkiewicza w polskiej tradycji narodowej oraz w kulturze europejskiej. Część pierwsza książki (recepcja twórczości, cracoviana, odkrycia źródłowe) jest nastawiona na podsumowanie oraz...
28,94  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,96 
Szósty tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii jest publikacją, która przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 6 XI 2014). Autorki zgromadzonych w tomie artykułów skupiały się zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) problemy nominacji w historii polszczyzny - zarówno nominacji priop...
18,43  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
Siódmy tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii jest publikacją, która przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 9 XI 2016). Autorzy zgromadzonych w tomie artykułów skupiali się zwykle na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) analiza dawnych tekstów; 3) zagadnienia poprawności ortograficznej ...
18,43  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
- Wprowadzenie do języka C++ - Programowanie funkcjonalne - Używanie klas nadrzędnych i dziedziczenia - Programowanie w języku C++ od podstaw Bez względu na to, czy jesteś początkującym czy średnio zaawansowanym programistą, który chce doszlifować swoje umiejętności, dzięki C++ dla bystrzaków możesz zostać sprawnym programistą. Ten podręcznik, zaktualizowany, uwzględniający zmiany z rozszerzenia do języka C++ z 2014 roku, pomoże Ci zrozumieć klasy, dziedziczenie, pokaże, jak sprawić, by Twój pro...
49,24  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,76 
Przedmiotem pracy są językowe wykładniki stopnia pewności sądów w artykułach naukowych z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim i polskim. Punktem wyjścia podjętych badań jest przekonanie, że różne tradycje intelektualne, w jakich kształtowała się polska i angielska komunikacja akademicka - tradycje odmiennie postrzegające status wiedzy naukowej i proces jej tworzenia, relację między autorem i czytelnikiem, czy wreszcie sam akt pisania i stopień dialogowości tekstu naukowego - mogą znajdow...
36,86  42,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,14 
Michał Rusinek na tropie językowych przekrętów Słowa bywają niepokorne. Płatają figle, plączą się i zmieniają, czasem nie do poznania. Michał Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic naszego języka, zaprasza do świata słów przekręcanych, łamanych i sklejanych od nowa. Spróbujcie wymyślić swoje, bo dzieci są w tym najlepsze! Będziecie się przy tym świetnie bawić. W jakiej porze roku kwitną lipiany? Czy dinożarły coś zeżarły i umarły? Na jakim oceanie leży beznudna wyspa? Jak powstaje tabliczka mr...
32,00  44,99 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,99 
Prezentowana książka pomyślana została jako źródło ciekawostek językowych. Jest ona pokłosiem przygotowywanych przez autorkę charakterystyk wybranych z zasobów polszczyzny wyrazów i utartych konstrukcji słownych na potrzeby wystąpień przed radiową publicznością audycji Redaktor Agnieszki Strzemińskiej Słowa i słówka. Chwycić języka, czyli z sekretów polszczyzny obejmuje 104 szkice traktujące o tajemnicach ojczystej mowy. Opracowanie zawiera różnorodny materiał językowy. Agnieszka Piela opisuje s...
43,78  49,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,12 
Kształtujący się od lat 60. XX wieku, a w Polsce od przełomu wieków XX i XXI dyskurs LGBT - emancypacyjny, tożsamościowy, teoretyczny, artystyczny - powinien skłaniać badaczy do jego naukowej eksploracji. I rzeczywiście, stanowi pole zainteresowania wielu dziedzin naukowych. Traktują o nim filozofowie różnych paradygmatów, psychologowie i socjologowie, przyciąga uwagę antropologów, kulturoznawców, filmoznawców, literaturoznawców. Nie jest nieobecny w refleksji i badaniach lingwistycznych. W Pols...
18,43  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
Studia o przekładzie Nr. 46 Cultural and Linguistic Jssues in Translation
14,32  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,68 
Duży wybór zwrotów, zdań oraz pytań i odpowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w typowych sytuacjach związanych z podróży, zakwaterowaniem, wypoczynkiem, zakupami, usługami itp. Transkrypcja. Słowniczki. Podstawowe wiadomo?ci o języku islandzkim. Skorowidz....
23,16  30,45 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,29 
20,80  26,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,20 
Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakrojonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeologii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie frazeodydaktyki. Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to: - zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspektami terminologicznymi; - semantyczna i składniowa charakterystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych; - percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o metaforycznym charakterze;...
40,54  46,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,66 
Monografia Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce to dzieło bardzo potrzebne, będące owocem wielu lat pracy analitycznej (także leksykograficznej), wielu przemyśleń, także mnóstwa spotkań, rozmów i dyskusji z etnolingwistami polskimi i zagranicznymi, zwłaszcza rosyjskimi. Ich owocem jest praca w pierwszym rzędzie porządkująca rozległy dziś obszar etnolingwistyki, dyscypliny bujnie i dynamicznie się rozrastającej, przyciągającej młodych adept...
47,40  63,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,60 
Zjawiskiem desemantyzacji języka zajmowałem się już kilkakrotnie w kontekście opisu i rekonstrukcji samego zagadnienia. Konieczne wydaje mi się jednak również zastanowienie się nad funkcjami i sposobami generowania owej desemantyzacji oraz (a to ważniejsze) przyjrzenie się w tym wymiarze relacji języka do komunikacji, czyli różnicy między mówieniem a komunikowaniem. Powstaje bowiem pytanie, na ile desemantyzacja dotyczy (tylko) mówienia, a na ile (już) komunikowania. () Nie będą nas tu interesow...
30,76  46,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,44 
"Nauczanie mowy w języku francuskim jako języku obcym"
22,36  29,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,04 
Bogato ilustrowany leksykon Do domu!!!, autorstwa profesora Jerzego Bralczyka, to kolejny po Jeść!!! i W drogę!!! przewodnik po słowach i ich znaczeniach. Znany i lubiany językoznawca zaprasza do domu na niezwykle pouczający i zarazem dowcipny spacer po pomieszczeniach, okraszony wieloma powiedzonkami i cytatami z klasyki polskiej literatury. Czytelnicy zwiedzą salon, kuchnię i jadalnię, ale też alkowę i buduar, zajrzą do spiżarni i lodówki, ocenią, co jest bardziej wygodne: kanapa, tapczan czy ...
30,34  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,56 
Bogato ilustrowany leksykon Do domu!!!, autorstwa profesora Jerzego Bralczyka, to kolejny po Jeść!!! i W drogę!!! przewodnik po słowach i ich znaczeniach. Znany i lubiany językoznawca zaprasza do domu na niezwykle pouczający i zarazem dowcipny spacer po pomieszczeniach, okraszony wieloma powiedzonkami i cytatami z klasyki polskiej literatury. Czytelnicy zwiedzą salon, kuchnię i jadalnię, ale też alkowę i buduar, zajrzą do spiżarni i lodówki, ocenią, co jest bardziej wygodne: kanapa, tapczan czy ...
27,32  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 17,58 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.