Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduBranża turystyczno-hotelarska

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów klas III, IV technikum agrobiznesu oraz II, III i IV semestru szkoły policealnej. Może być przydatny studentom wyższych szkół rolniczych oraz wszystkim osobom związanym z rolnictwem. Zaprezentowano w nim uproszczone formy rachunkowości w małych firmach, zunifikowany system rachunkowości gospodarstw rolniczych, rachunkowość finansową, w tym księgi rachunkowe, oraz sprawozdawczość i analizę finansową. Omówiono też zastosowanie techniki komputerowej w rachu...
11,74  15,23 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,49 
Podręcznik dopuszczony do uzytku szkolnegoi wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do ksztalcenia w zawodach do nauczania w zawodzie technik agrobiznesu, na poziomie techinkum i szkoły policealnej. Numer dopuszczenia: 05/2008....
30,85 
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, weterynarii i hodowli koni; klas IV technikum na podbudowie szkoły podstawowej; klasy III technikum na podbudowie szkoły zasadniczej oraz dla słuchaczy III i IV semestru szkoły policealnej. Zawiera informacje dotyczące struktury przedsiębiorstwa i jego celów, kadry kierowniczej i personelu. Omówiono w nim rachunkowość, sposoby finansowania oraz strategię i plano...
23,40  24,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,30 
W podręczniku omówiono zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie hotelarskim oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowano również źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżono przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy oraz zasady postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego. ...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
<P>Dokumentacja hotelowa. Ćwiczenia dla zawodu technik hotelarstwa.</P><P>Dla kwalifikacji: T.11 i T.12. Zeszyt ćwiczeń zawiera 65 zadań oraz formularze dokumentów hotelowych do wypełnienia. Ćwiczenia kształtują umiejętność wypełniania dokumentacji hotelowej i przygotowują do praktycznej obsługi gościa w hotelu.    </P><P> </P>...
22,47  24,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,53 
Zeszyt ćwiczeń przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.12 "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie" w zawodzie technik hotelarstwa. Oprócz dokumentów dotyczących usług dodatkowych oraz służby pięter, znajdują się tam również zadania utrwalające wiedzę z typów śniadań oraz procedur dotyczących pracy służby pięter.<BR>Zeszyt ćwiczeń zawiera 56 zadań oraz formularze dokumentów hotelowych do wypełnienia. <BR>...
22,47  24,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,53 
DOKUMENTACJA HOTELOWA do kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji to nowoczesne, kolorowe, dostosowane do najnowszej podstawy programowej ćwiczenia, które zawierają aż 75 zupełnie nowych zadań oraz formularzy dokumentów hotelowych do wypełnienia. Ćwiczenia kształtują umiejętność wypełniania dokumentacji hotelowej i przygotowują do praktycznej obsługi gościa w hotelu....
35,57 
Podręcznik realizuje treści nowej podstawy programowej. Jest przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). Omawia zagadnienia dotyczące schematu organizacyjnego hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa pracy w recepcji, etyki i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji pracy służby parterowej oraz procedur obsługi gości przez pracowników służby parterowej. Treści teoretyczne wsparte zostały licz...
58,17  60,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,53 
Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). Omawia zagadnienia dotyczące:struktury organizacyjnej recepcji,rezerwacji, procedur przyjęcia gości do hotelu,obsługi gości w trakcie pobytu orazprocedury wykwaterowania gości z hotelu (check-out).Treści teoretyczne wsparte zostały licznymi przykładami i ilustracjami....
64,00  66,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
Zbiór zawiera 6 zestawów testów przygotowujących do teoretycznego egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się z 50 zadań o tematyce zawodowej i 20 dotyczących zatrudnienia i działalności gospodarczej, a także zadania praktycznego z przykładowym rozwiązaniem. Na końcu zamieszczono klucz odpowiedzi do wszystkich zadań testowych oraz przykładowe rozwiązania zadań praktycznych wraz z pismami w języku angielskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim....
32,38  39,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,92 
Proponowany P.T. Czytelnikom podręcznik pt. "Ekonomia i prawo w hotelarstwie" obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oraz samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub w ramach spółki osobowej. Podręcznik zawiera podstawowy zakres wiedzy niezbędny do zrozumienia istoty kategorii i pojęć ekonomicznych oraz znaczenia prawa dla funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym....
24,84  28,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,16 
Podręcznik adresowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz uczących się w szkołach innego typu, zainteresowanych podstawami ekonomiczno-prawnymi. Numer dopuszczenia: 22/2007...
33,94  41,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,46 
Podręcznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz słowniczek waż...
26,85  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,15 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Numer dopuszczenia: 23/2007...
27,54  31,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,96 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik obsługi turystycznej na poziomie technikum i szkoły policealnej....
36,61  41,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,89 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Przedstawia zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych), T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych). Tematyka rozdziału pierwszego dotyczy walorów turystycznych ponad dwudziestu krajów europejskich. Rozdziały drugi i trzeci prezentują uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Rozdziały czwarty i...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
<P>Podręcznik niezbędny do nauki umiejętności w zakresie kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych).</P><UL> <LI>Przedstawia przyrodę, kulturę i historię Polski pod kątem ich walorów turystycznych.</LI> <LI>Omawia podstawowe pojęcia geografii turystycznej.</LI> <LI>Charakteryzuje regiony turystyczne Polski.</LI></UL><P>Atutem książki są liczne zdjęcia zabytków i miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych.</P>...
63,14  65,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,76 
Podręcznik przeznaczony dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, kadry turystycznej oraz osób zainteresowanych zagadnieniami geograficzno - turystycznymi. W części pierwszej przedstawiono: - zagadnienia dotyczące geografii turystycznej oraz jej miejsce w naukach geograficznych i turystycznych - treści związane z kartograficznymi źródłami informacji geograficznej i turystycznej - charakterystykę środowiska przyrodniczego i walorów antropogenicznych Polski...
33,96  41,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,44 
51,63  64,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,27 
<P>Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa. Dopuszczony do użytku szkolnego. Rok dopuszczenia MEN: 2013.       </P>...
33,70  36,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,30 
<P>Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa. Dopuszczony do użytku szkolnego. Rok dopuszczenia MEN: 2013.    </P>...
34,63  37,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,37 
<P>Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa. Dopuszczony do użytku szkolnego. Rok dopuszczenia MEN: 2014.   </P>...
35,57  38,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,43 
Podręcznik do nowej podstawy programowej przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa. Dopuszczony do użytku szkolnego. Rok dopuszczenia MEN: 2014....
34,63  37,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,37 
Hotelarstwo cz. V Podstawy działalności przedsiębiorstwa jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzUz 17.02.2012 r., poz. 184) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w czerwcu 2015 roku. Podręcznik został dopuszcz...
36,50  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,50 
Hotelarstwo cz. VI Marketing usług hotelarskich jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa 422402. Publikacja została przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 17.02.2012 r. poz. 184) oraz ze stanem prawnym obowiązującym w kwietniu 2015 roku. ...
27,15  29,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,85 
W książce kompleksowo przedstawiono zasady organizacji oraz funkcjonowanie obiektu hotelarskiego. Autorzy przedstawili: rolę obiektów noclegowych we współczesnej gospodarce; tworzenie struktury funkcjonalnej takiego obiektu i jej główne elementy; kształtowanie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa hotelarskiego i ich zakres pracy; najistotniejsze cechy osobowości i niezbędne kwalifikacje hotelarzy; charakterystykę grup i segmentów gości hotelowych; zasady komunikacji między gospodarzami a goś...
55,61  69,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 14,29 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technika obsługi turystycznej.
50,41  52,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,19 
Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej realizujący treści z zakresu części 1 kwalifikacji T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności korzystania ze źródeł informacji geograficznej i udzielania informacji dotyczących walorów turystycznych regionów, zagospodarowania turystycznego. Treści poparte są dużą liczbą atrakcyjnych ilustracji....
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej obejmuje następujące treści: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje turystyczne Polski, kraje i narodowości, na dworcu, na lotnisku, wypożyczenie samochodu, organizacja imprez turystycznych, rodzaje usług i obiektów hotelowych, wyposażenie hoteli, rezerwacja, obsługa recepcji, usługi hotelowe i usługi żywieniowe, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy)...
58,17  60,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,53 
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej obejmuje następujące treści: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje turystyczne Polski, kraje i narodowości, na dworcu, na lotnisku, wypożyczenie samochodu, organizacja imprez turystycznych, rodzaje usług i obiektów hotelowych, wyposażenie hoteli, rezerwacja, obsługa recepcji, usługi hotelowe i usługi żywieniowe, przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy)...
53,38  55,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,32 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.