Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduBranża ekonomiczna

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
22,54  31,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,76 
W skład pakietu edukacyjnego dla uczniów liceum profilowanego i technikum wchodzą podręcznik i dołączona do niego płyta CD z zadaniami, ćwiczeniami i prezentacjami.Jest on zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania ogólnozawodowego dla liceum o profilu usługowo-gospodarczym, blok tematyczny: administrowanie przedsiębiorstwem usługowym, moduły: zastosowanie pakietów biurowych, techniki multimedialne.Pakiet polecamy do przedmiotu technika pracy biurowej w zawodach: technik ...
10,85  14,07 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,22 
Dzięki tej książce: - poznasz klasyfikacje i oznakowanie towarów niebezpiecznych - dowiesz się, kiedy towary niebezpieczne można przewozić tańszym transportem bez wymagań przepisów ADR - nauczysz się kompletować niezbędną dokumentację do przewozu towarów niebezpiecznych - poznasz zasady składowania towarów niebezpiecznych - nauczysz się, jak działać w przypadku zagrożeń lub awarii w magazynie z towarami niebezpiecznymi...
28,94  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,96 
W podręczniku zaprezentowano wiedzę na temat opracowywania oraz interpretacji wyników badań rynku reklamy, oceniania jakości produktów i usług reklamowych według wyznaczonych kryteriów i określania efektywności reklamy na podstawie ustalonych wskaźników. Podkreślono znaczenie oceniania skuteczności reklamy na podstawie badań rynkowych, a także prowadzenia badań efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych. Wskazano metody prezentowania wyników badań dotyczących oceny jakości ora...
41,03  43,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,27 
Ćwiczenia pt. ,,Biuro rachunkowe" są przeznaczone dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach. W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji gospodarczych i wyjaśniono zasady sporządzania dowodów księgowych. Przedstawiono elementy dowodu księgowego, zasady kontroli dowodów księgowych oraz zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych. Podręcznik uczy umiejętności związanych...
29,45 
Materiały dla nauczyciela przedmiotu "Biurowość". Książka zawiera: informacje o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawie programowej i ramowych planach nauczania; program nauczania; propozycję planu wynikowego; informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów; propozycje testów.; 72 strony formatu B5 ...
23,00  25,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,20 
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobywających zawód technika: ekonomista, handlowiec, rachunkowości, administracji, księgarstwa, logistyk, spedytor. ...
16,06  17,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,54 
Zbiór ćwiczeń do podręcznika "Biurowość materiały edukacyjne". Układ zbioru jest zgodny z układem podręcznika. Ćwiczenia nie są zbiorem pytań, na które uczeń pisze odpowiedzi w pozostawionych pustych wierszach. Może być wykorzystywany przez uczniów zdobywających zawód technika: ekonomista, handlowiec, rachunkowości, administracji, księgarstwa, logistyk, spedytor....
25,10 
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty materiały edukacyjne mogą być wykorzystywane w szkołach na równi z podręcznikiem. ...
22,69 
Materiały edukacyjne do efektów kształcenia PKZ(A.m), stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty materiały edukacyjne mogą być wykorzystywane w szkołach na równi z podręcznikiem....
25,10 
Książka zawiera ponad 300 różnorodnych pod względem treści, formy i stopnia trudności ćwiczeń do zakresu podstawowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Układ zbioru ćwiczeń jest dokładnie dostosowany do układu i treści podręcznika Biznes i zarządzanie. Zakres podstawowy napisanego przez Jacka Musiałkiewicza i Grzegorza Kwiatkowskiego i wpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki do wykazu podręczników dopuszczonego do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pod numerem 1209/2023. Zbiór ćwiczeń, p...
25,06  25,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,14 
Podręcznik Biznes i zarządzanie. Zakres podstawowy może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia. Treści zamieszczone w podręczniku pomagają w zdobyciu wiadomości i umiejętności niezbędnych do aktywnego działania i odnoszenia sukcesów, nie tylko w pracy zawodowej i w biznesie, ale również w życiu społecznym, rodzinnym i prywatnym. Wydany przez nas podręcznik obfituje w liczne przykłady, porady praktyczne, wypowiedzi managerów, które pozwo...
18,80  18,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,10 
Podręcznik Biznes Kontakt Komunikacja biznesowa po rosyjsku jest adresowany do osób, które chcą opanować i doskonalić język rosyjski używany aktualnie w transakcjach międzynarodowych, we współpracy ekonomicznej oraz przy nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych w różnych branżach i dziedzinach gospodarki. Jest to doskonała pomoc dla osób, które pragną znacząco podnieść swój poziom znajomości języka rosyjskiego w zakresie Businnes Communication. Podręcznik jest dedykowany przede wszys...
25,69  34,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,21 
"Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach" jest obszernym zbiorem przykładów i zadań, adresowanych do wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Każdy blok tematyczny otwiera krótkie wprowadzenie teoretyczne. W dalszej kolejności autorzy proponują kilka przykładów ilustrujących dany problem. Potem kolej na zadania umożliwiające samodzielną pracę. Uczniowie mogą tworzyć własne dokumenty i wypełniać załączone formularze (karty pracy), zawierające ...
42,43  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,57 
Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec realizujący treści z zakresu 3 części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z prowadzeniem rachunkowości handlowej, metodami ustalania wyniku finansowego, metodami sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych oraz opracowywaniem planów finansowych. Wiedza teoretyczna wsparta jest licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego jej wykorzystani...
50,88  53,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,22 
W miarę rozwoju gospodarczego coraz silniejsza jest konkurencja między podmiotami w każdej dziedzinie wytwarzania i usług, a także w życiu społecznym. Wiąże się to zarówno ze wzrostem skomplikowania procesów społeczno-gospodarczych, jak też z globalizacją i postępem w zakresie tworzenia, upowszechniania i stosowania wiedzy. Także działalność związana z architekturą krajobrazu wymaga znajomości podstawowych zasad funkcjonowania pojedynczych jednostek gospodarczych oraz gospodarki jako całości. Pr...
30,18  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,82 
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne....
23,10  25,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,20 
Książka obejmuje rozwiązania 5 zadań z czwartego rozdziału pozycji
7,57  10,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,44 
Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego - KWALIFIKACJA a.22.. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.<BR><BR>Rozdział II obejmuje przykładowy test pisemny, obejmujący 40 typowych dla tej kwalifikacji zadań. Rozwiązanie testu zamieszczono na ostatnich stronach podręcznika.<BR><BR>Rozdział III obejmuje 19 krótkich zadań ,,cząstkowych" przy...
25,37  27,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,43 
Książka obejmuje rozwiązania 5 zadań z czwartego rozdziału pozycji:<BR>  <STRONG>Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikację A.22. Przykłady zadań.</STRONG> ...
7,57  10,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,44 
Wydanie zmienione zbioru zadań przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista przeprowadzanego z wykorzystaniem systemu InsERT GT zawiera: 5 zestawów zadań testowych i praktycznych testy wielokrotnego wyboru zadania praktyczne propozycje rozwiązań....
32,26  36,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,64 
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne....
34,55  39,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,95 
Zbiór zadań egzaminacyjnych dla technika logistyka zawiera pięć zestawów zadań testowych i pięć zadań praktycznych przygotowujących uczniów do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Zadania opracowano zgodnie z podstawą programową, programem nauczania, standardami egzaminacyjnymi oraz z przyjętą strukturą egzaminu zawodowego. Do etapu pisemnego zostały przygotowane zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (testy) sprawdzające wiedzę i umiejętności właściwe...
19,56  24,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,44 
Podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik ekonomista i technik handlowiec na poziomie technikum i szkoły policealnej. Numer dopuszczenia: 07/2004....
33,05  37,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,05 
Do podręcznika w wygodnym i praktycznym formacie B5 został przygotowany również zeszyt do podstaw przedsiębiorczości zawierający: ćwiczenia do samodzielnej pracy ucznia związane z tematyką poszczególnych rozdziałów, schematy i zestawienia ułatwiające rozumienie i zapamiętanie materiału, odniesienia do dodatkowych zadań na stronie internetowej, miejsce na własne notatki. ...
8,72  11,53 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,81 
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania podstaw przedsiębiorczości. Nr dopuszczenia 579/2012....
20,97  24,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,03 
Zeszyt ucznia do podręcznika Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Nr dopuszczenia podręcznika 579/2012.
7,00 
Ekonomia w praktyce należy do przedmiotów uzupełniających. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem tego przedmiotu jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zrealizowania przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym - od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Wszystkie wymienione działania powinny mieć formę pracy zespołowej. Partnerem tej publikacji jest NBPortal.pl (serwis powstały z inicjatywy Narodowego Banku Polskieg...
29,19  32,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,21 
,,Ekonomia w zarysie" to nowoczesny, interesujący i aktualny podręcznik do ekonomii. Jego autor wyjaśnia najważniejsze zagadnienia mikro- i makroekonomiczne, odwołując się do aktualnych i znanych każdemu wydarzeń (np. jeden z podrozdziałów poświęcony jest kryzysowi gospodarczemu wywołanemu pandemią COVID19). Podręcznik ,,Ekonomia w zarysie" przeznaczony jest dla: o uczniów; o studentów; o wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak działa współczesna gospodarka. Osoby korzystające z podręcz...
37,59  37,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,21 
Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2017 r. podręcznika Ekonomia w zarysie i podobnie jak podręcznik jest podzielony na 15 rozdziałów. Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazac...
19,16  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,84 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.