Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyKarne

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
EDYCJA KARNA zawiera 17 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Usta...
74,48  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,52 
Monografia analizuje proces europeizacji postępowania dowodowego w procesie karnym, rozumianej jako proces zbliżania się ustawodawstw poprzez implementację do krajowego porządku prawnego prawa europejskiego sensu largo lub recepcję rozwiązań prawnych obowiązujących w innym państwie europejskim (impuls europeizacyjny") w celu stworzenia zbliżonych standardów w określonej dziedzinie prawa. Autorka bada prawo europejskie na dwóch płaszczyznach standardu wynikającego z Europejskiej Konwencji o Ochro...
232,83 
Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277. Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza do części szczególnej zawiera gruntown...
305,18  349,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 43,82 
Stan prawny: 1 maja 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768) oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KPK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768), 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójn...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Stan prawny 1 stycznia 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.03.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) KPK: 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) w podwójnym stanie prawnym. KKW: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138) oraz 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) w podwójnym stanie prawnym. KKS: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024 i 2138) oraz 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) w po...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Stan prawny: 15 września 2017 r. Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym.
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie: 19 stycznia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 20) nowy tekst jednolity dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) Kodeks wykroczeń 19 listopada 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941) 1 lipca 2018 r., zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługac...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Usta...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny: 12 września 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany: Nową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700) Kodeks karny: Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855). Kodeks postępowania karnego: Nowy tekst jednolity z dnia 13.05.2022 r. (Dz.U. z 202...
78,33  79,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,67 
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą kary, Ustawę o świadku koronnym, Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Konwencję o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, oraz Protokół do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Tekst ...
48,19  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,81 
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Ustawę o świadku koronnym, Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Książka adresowana jest ...
48,19  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,81 
Stan prawny: 21 grudnia 2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 14.3.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), 18.5.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2339), 14.12.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Indeks rzeczowy....
13,14  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,86 
Stan prawny: wrzesień 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
13,14  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,86 
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny 5.12.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517) Kodeks postępowania karnego 26.8.2020 r. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458) sygnatura: K 46/15 Kodeks karny wykonawczy 30.07.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 ...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Stan prawny: wrzesień 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
34,18  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,82 
Stan prawny: 6 września 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny: Nowy tekst jednolity z dnia 28.04.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138), 1.9.2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1726), 1.1.2023 r. ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855). Kodeks postępowania k...
26,77  27,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,23 
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Zbiór uwzględnia zmiany: Kodeks karny: 1.1.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), 14.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), 18.5.2023 r. - Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z dnia 6 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 233...
34,18  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,82 
Stan prawny: 1 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
14,90  17,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,10 
Stan prawny: 1 września 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
16,66  19,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,35 
Stan prawny: 1 lutego 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
15,86  16,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,14 
Kieszonkowy tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy z najnowszymi zmianami. Publikacja zawiera przypisy od redakcji, czytelne hasła oraz indeks rzeczowy. Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Indeks rzeczowy....
17,53  20,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,47 
Stan prawny: wrzesień 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
17,53 
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian, - Przypisy od Redakcji, - Czytelne hasła i teksty, - Indeks rzeczowy. ...
9,90 
EDYCJA KARNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawac...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Kodeks karny, postępowania karnego - "folia". Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK), karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia (KPSW), a także obszerny zbiór aktów wykonawczych. Tom zawiera całość materiału normatywnego, wyczerpującego treść prawa i postępowania karnego po reformach rozpoczętych w 2015 r., a kontynuowanych w dwóch kolejnych latach. Zbiór ustaw karnych przez system ...
9,44  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,46 
Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem, oraz dodatkowo nową ustawę o związkach metropolitalnych. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany wynikające z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zmiany oczekujące...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Najnowsza aktualizacja kodeksu karnego uwzględniająca wszystkie zmiany prawne, jakie weszły w życie 1 lipca 2015 r oraz kolejne zmiany uchwalone w 2016 r. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Ujmuje stan prawny po naniesieniu fundamentalnych zmian związanych z tzw. nową filozofią karania. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 15 ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: styczeń 2020 r....
9,46  12,44 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,98 
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 5 stycznia 2018 r. ...
9,44  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,46 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.