Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduBranża medyczno-społeczna

Filtry

od do
Oprawa:
Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwier-ciedlające umiejętności ujęte w podstawie progra-mowej kształcenia w zawodach: higienistka stomato-logiczna, asystentka stomatologiczna w wyodręb-nionych kwalifikacjach.Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia, obowiązującą od roku szkolnego 2019/2020.Autorami opracowań są doświadczeni egzaminatorzy, nauczyciele kształcący w zawodzie, recenzenci merytoryczni, posiadający doświadczen...
38,69 
Publikacja ta zawiera ok 115 stron, skierowana jest do uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodach: higienistka stomatologiczna - kwalifikacja Z.14 asystentka stomatologiczna - kwalifikacja Z.15 Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlajace umiejętnosci ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna - wyodrębnionych kwalifikacj...
24,30  25,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,70 
Publikacja ta zawiera ok 116 stron, skierowana jest do uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodach: higienistka stomatologiczna - kwalifikacja Z.14 asystentka stomatologiczna - kwalifikacja Z.15. Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlajace umiejętnosci ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna - wyodrębnionych kwalifikac...
25,20 
Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.13. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel i wykresów, - ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem aktów prawnych, - utrwalić umiejętność wypełniania dokumentów. Lista załączników do pobrania z witryny internetowej w...
25,57  28,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,44 
Publikacja zawiera 114 stron, jest skierowana do osób zainteresowanych przystapieniem do zewnętrznego egzaminu zawodowego, czyli do: uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodzie opiekun medyczny - kwalifikacja Z.4, osób będących uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w zakresie kwalifikacji Z.4, absolwentów szkół i osób, które ukończyły KKZ, ale jeszcze nie zdały egzaminu, nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne z zakresu opieki medycznej. Publikacja stanowi...
42,08  42,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,22 
Publikacja zawiera 216 stron, jest skierowana do osób zainteresowanych przystapieniem do zewnętrznego egzaminu zawodowego - Technik farmaceutyczny. Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Częśc pisemną: 240 zadań testowych z odpowiedziami. Część praktyczną: testy praktyczne z rozwiązaniami. Warto skorzystać z tej publikacji, gdyż: zawiera propozycje zadań, analogiczne do tych, jakie mogą pojawić się na egzaminie; zamieszczone propozycje zadań uwzględniają umi...
43,16  43,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,24 
Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego w zawodzie - technik masażysta (kwalifikacja MED.10). Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlajuące umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik masażysta, w wyodrębnionej kwalifikacji MED.10 Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia obowiązującego od roku szkolnego 2019. Warto skorzystać z tej publikacji, gdyż: -z...
38,69 
Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlajuące umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik masażysta, w wyodrębnionej kwalifikacji Z.1 Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia obowiązującego od roku szkolnego 2012/2013. Warto skorzystać z tej publikacji, gdyż: zawiera propozycje zadań, analogiczne do tych, jakie mogą pojawić się na egzaminie; zadania są ukierunkowane na sprawdzenie wymaga...
25,65 
Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej w wyodrębnionej kwalifikacji Z.20. Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013. Autorami opracowań są doświadczeni egzaminatorzy, nauczyciele kształcący w zawodzi...
25,20 
Publikacja zawiera 90 stron, jest skierowana do uczniów i słuchaczy szkół policealnych kształcących w zawodzie technik dentystyczny kwalifikacja Z.17 oraz nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe z zakresu wykonywania i napraw wyrobów medycznych w protetyce dentystycznej, ortodoncji oraz epitezach twarzy. Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcen...
41,24 
Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego w zawodzie - technik ochrony fizycznej osób i mienia (kwalifikacja Z.3). Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, w wyodrębnionej kwalifikacji Z.3 Ochrona osób i mienia. Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą kształcenia, obowiązującą w roku szkolnym 201...
28,44  28,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,16 
<P></P><P>Podręcznik do nauczania w zawodzie <STRONG>technik bezpieczeństwa i higieny pracy</STRONG> realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji <STRONG>Z.13</STRONG> (Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy).</P><P>W publikacji zawarto treści dotyczące skutków zdrowotnych ograniczonej aktywności fizycznej pracownika, roli narządów zmysłów w odbiorze informacji, relacji zachodzących w układzie człowiek - maszyna - środowisko, a także zasad, kt...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Jest to pierwszy na rynku praktyczny podręcznik języka angielskiego dla pielęgniarek, studentów medycyny oraz lekarzy wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych na staże oraz praktyki w ramach programów ERASMUS. Przeznaczony jest dla osób, które opanowały język angielski w zakresie podstawowym i pragną poszerzyć jego znajomość o terminologię medyczną. Książka ta ułatwi pielęgniarkom, studentom i lekarzom oraz opiekunom osób starszych przygotowanie się do pracy podczas pobyt...
112,32  120,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,68 
Publikacja przeznaczona dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży medyczno-społecznej w takich zawodach jak np. opiekunka dziecięca, opiekun medyczny czy opiekun osoby starszej. Składa się z zadań i ćwiczeń (o zróżnicowanym stopniu trudności) przygotowujących do komunikacji w języku angielskim w następujących obszarach: wyposażenie i sprzęt medyczny, podstawy anatomii człowieka, higiena ciała, choroby i upośledzenia, środowisko rodzinne, organizacja czasu wolnego, zdrowy tryb ...
48,23 
Jest to pierwszy na rynku praktyczny podręcznik języka niemieckiego dla pielęgniarek, studentów medycyny i lekarzy wyjeżdżających do krajów niemieckojęzycznych na staże i praktyki w ramach programu ERASMUS. Przeznaczony jest dla osób, które opanowały język niemiecki w zakresie podstawowym i pragną poszerzyć jego znajomość o terminologię medyczną. Książka ta ułatwi pielęgniarkom, studentom i lekarzom oraz opiekunom osób starszych przygotowanie się do pracy podczas pobytu za granicą. Zawiera...
112,32  120,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,68 
Publikacja przeznaczona dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży medyczno-społecznej w takich zawodach jak np. opiekunka dziecięca, opiekun medyczny czy opiekun osoby starszej. Składa się z zadań i ćwiczeń (o zróżnicowanym stopniu trudności) przygotowujących do komunikacji w języku niemieckim w następujących obszarach: wyposażenie i sprzęt medyczny, podstawy anatomii człowieka, higiena ciała, choroby i upośledzenia, środowisko rodzinne, organizacja czasu wolnego, zdrowy tryb ...
48,23 
Są to pierwsze na rynku praktyczne podręczniki językowe dla pielęgniarek wydane jako seria w języku włoskim, angielskim i niemieckim. Dodatkowo dostępna jest też wersja polsko-ukraińska dla pielęgniarek chcących uczyć się i pracować w Polsce. Podręczniki te przeznaczone są dla pielęgniarek, studentów medycyny - uczących się w ramach programu ERASMUS - lekarzy, rehabilitantów, ratowników i opiekunów medycznych chcących studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Włoszech. Korzystać ...
112,32  120,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,68 
Publikacja obejmuje wszystkie niezbędne treści nauczania w zawodzie technik masażysta, kwalifikacja Z.01.<BR>Podręcznik jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem w tym zakresie, przeznaczonym dla masażystów i fizjoterapeutów.<BR>Publikacja stanowi kompleksowe ujęcie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu<BR>wykonywania różnych rodzajów masażu, z uwzględnieniem zróżnicowanych technik, jednostek chorobowych, wskazań i przeciwskazań. Podręcznik zawiera 387 stron. Obejmuje masaż w med...
67,03  67,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,37 
Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego w zawodzie - opiekun medyczny. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w postawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą kształcenia, obowiązującą od roku szkolnego 2019/2020....
42,56 
Podręcznik do nauki zawodu opiekun medyczny. W części pierwszej zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompetencji personalnych i społecznych. Część druga omawia zagadnienia związane z opieką nad osobą chorą i niesamodzielną. Zawiera podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Obejmuje kwestie dotyczące podstaw żywienia, psychologii i pielęgnowania człowieka. Porusza zagadnienia związane z systemem opieki zdrowotnej w Polsce,...
64,43 
Technik optyk jest zawodem, który z jednej strony ma bardzo długą tradycję (szlifowaniem soczewek i wytwarzaniem prymitywnych okularów zajmowano się już w XIII wieku), a z drugiej strony znajduje niekwestionowane miejsce w nowoczesnym społeczeństwie, poszukującym coraz bardziej zaawansowanych technicznie okularów i innych pomocy wzrokowych. Zresztą nie tylko okulary są obiektem zainteresowania technika optyka. Bardzo wiele dziedzin współczesnej inżynierii wymaga jego udziału jako osoby wykonując...
51,60  63,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,40 
Jest to pierwszy na rynku praktyczny podręcznik polsko-amerykański dla pracowników zawodów medycznych, pielęgniarek, studentów medycyny, lekarzy, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, którzy chcą się uczyć lub pracować w Stanach Zjednoczonych. Przeznaczony jest dla osób znających język angielski w zakresie podstawowym i pragnących poszerzyć go o  terminologię medyczną. Z podręcznika mogą korzystać również Polacy pracujący w zawodach medycznych w USA. Pozycja zawiera obszerny słown...
131,03  140,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,97 
Podręcznik polsko-ukraiński dla studentów medycyny, lekarzy, rehabilitantów, ratowników i opiekunów medycznych z Ukrainy Jest to pierwszy na rynku praktyczny podręcznik polsko-ukraiński dla pielęgniarek, studentów medycyny (uczących się w ramach programu ERASMUS) lekarzy, rehabilitantów, ratowników i opiekunów medycznych chcących studiować lub pracować w Polsce. Przeznaczony jest dla osób, które opanowały język polski w zakresie podstawowym i pragną poszerzyć jego znajomość o terminologię medy...
112,32  120,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,68 
W podręczniku przedstawiono najnowszą wiedzę o podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce. Autorki krok po kroku wyjaśniają trudne zagadnienia związane z ochroną zdrowia, opisują strukturę POZ, zasady jej funkcjonowania i finansowania oraz reguły prawne. Czytelnicy znajdą również w publikacji wiele ciekawych informacji o opiece zdrowotnej w Unii Europejskiej. W książce po raz pierwszy w rzetelny sposób omówiono rolę pielęgniarek i położnych w strukturach podstawowej opieki zdrowotnej, a także interd...
48,44  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 20,56 
Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy). W publikacji zawarto treści dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze BHP, nadzorowania przepisów ochrony pracy odnoszących się do kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika ...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
<P></P><P>Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu piątej części kwalifikacji Z.13 (Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).</P><P>W publikacji zawarto treści dotyczące warunków sprzyjających uczeniu się dorosłych, metod aktywizujących podczas prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu.</P><P>Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy um...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Publikacja zawiera 166 stron, jest skierowana do osób uczniów i słchaczy 2,5-letnich szkół policelnych kształcących się w zawodzie Technik farmaceutyczny oraz nauczycieli realizujących kształcenie zawodowe z zakresu farmacji w tych szkołach. Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w  zawodzie technik farmaceutyczny, w wyodrębnionej kwalifikacji. Są to zestawy nowych testów i  zadań praktycznych, opracowane zgodnie ...
42,08 
Publikacja stanowi materiał w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego Zadania obejmują tematykę i zagadnienia odzwierciedlające umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej w wyodrębnionej kwalifikacji MED.12. Są to zestawy nowych testów i zadań praktycznych, opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia. Warto skorzystać z tej publikacji, gdyż: - zawiera propozycje zadań, analogiczne do tych, jakie mogą pojawić się na egzamin...
38,64 
Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej kwalifikacji. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. Do każdego zadania praktycznego dołączono propozycję jego rozwiązania. Publikacja umo...
39,72 
Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji Z.13 (Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy). W publikacji zawarto treści dotyczące przepisów prawa odnoszących się do wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obowiązków pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych, a także działań zapobiegawczych z nimi związanych. Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych...
64,96  67,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.