Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduEfekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Podręcznik pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej został napisany przez specjalistkę z zakresu bhp, która z wieloma omawianymi zagadnieniami ma do czynienia na co dzień w swojej pracy zawodowej. Jest on przeznaczony dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodach zaliczanych do branży ekonomiczno-administracyjnej oraz w zawodzie technika reklamy. Jednak w  związku z tym, że wiele zagadnień z zakresu bhp jest wspólnych dla różnych branż i zawodów ...
33,42 
Książka zgodna z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów).<BR><BR>Książka do nauczania BHP przeznaczona dla uczniów zdobywających zawód zaliczany do jednej z dwóch grup:<BR>1. Technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości oraz inne zawody związane z pracą w biurze, w tym m.in: t. logistyk, t. spedytor, t. administracji, t. prac biurowych, t. księgarstwa, t. usług pocztowych i finansowych, t. organizacji reklamy;&...
19,66  22,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,84 
BHP to materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz też INFO DLA NAUCZYCIELI) materiały edukacyjne mogą być wykorzystywane w szkołach zamiast podręcznika lub jako jego uzupełnienie, nie są zatwierdzania przez Ministra Edukacji Narodowej. i nie są wpisywane do żadnego z wykazów podręczników. Materiały do nauczania BHP przeznaczone są dla uczniów zdobywających zawód zali...
27,37 
Podręcznik omawia i na podstawie praktycznych przykładów przybliża następujące zagadnienia z zakresu BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej....
50,14  52,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,76 
Książka stanowi pierwsze w Polsce opracowanie problemu bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz agresji kierowanej do nich przez klientów. Szeroko zakrojone badania w niej zawarte nie pozostawiają żadnych złudzeń co do bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych. Książka, stanowiąc empiryczne studium bezpieczeństwa pracowników socjalnych oparte o rzetelne, ogólnopolskie badanie sondażowe, jest nie tylko wartościowa poznawczo, ale przede wszystkim jest podstawą do bardzo ważnej dyskusji na tema...
37,10  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,90 
Podręcznik jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. obejmuje treści nauczania dotyczące pojęć z zakresu mikroekonomii i makroekonomii PKZ(A.m)/PKZ(AU.m), wspólne dla zawodów: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik księgarstwa. Książka składa się z 15 rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień zawartych w kolejnych rozdziałach. Następne dwa rozdz...
34,50  37,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,30 
<P>Podręcznik zawiera treści dotyczące komunikowania się z innymi ludźmi w pracy zawodowej o charakterze usługowym. Kompetencje personalno-społeczne zostały uznane wśród pracodawców za najważniejsze spośród innych ważnych predyspozycji w zawodach usługowych. Podstawa programowa kształcenia w zawodach określa kompetencje personalno-społeczne (KPS) jako wymaganie wspólne dla wszystkich zawodów, dlatego zdobyta przez ucznia wiedza oraz umiejętności za pomocą tego podręcznika, mogą być wykorzysty...
24,96  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,04 
<STRONG>Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "KPS. Kompetencje personalne i społeczne").</STRONG> <BR>Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody: <BR>1. technik: ekonomista, handlowiec, rachunkowości, administracji, archiwista, logistyk, spedytor, prac biurowych, księgarstwa, usług pocztowych i finansowych, ogranizacji reklamy; <BR>2. sprzedawca; <BR>3. pozostałe zawody z obszaru kształcenia "A-administrac...
18,26  20,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,74 
Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: kompetencje personalne i społeczne (KPS) W podręczniku omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące kompetencji personalnych i społecznych, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części wspólnej dla wszystkich zawodów. Tak więc może on być wykorzystywany w technikach, szkołach zasadniczych i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach. Oprócz tego może być...
17,25  18,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,65 
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach - obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) - część II podstawy programowej - efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Tak więc może on być wykorzystywany w technikach, szkołach zasadniczych, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach. Oprócz tego może być również stosowany na kursach i szkoleniach z tego zakresu. Wszystki...
18,35  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,65 
W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione w nim treści kształtują życiową zaradność ludzi, dlatego może on być przydatny nie tylko dla uczniów, lecz dla każdego człowieka. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają czytelnikowi omawiane za...
29,24 
Dzięki tej książce: - zdobędziesz wiedzę, jak przeprowadzić kontrolę stanu warunków pracy - dowiesz się, jaka jest rola społecznej inspekcji pracy oraz służby bezpieczeństwa i higieny pracy - poznasz podstawy prawne kontroli stanu warunków pracy - poznasz prawidłową interpretację nieścisłości i niezgodności w aktualnie obowiązującym prawodawstwie...
13,99  16,91 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,92 
Podręcznik może być wykorzystany do części nowej podstawy programowej dla wszystkich zawodów: 'KPS - kompetencje personalne i społeczne'.Brakujące w podręczniku zagadnienia zostaną uzupełnione poprzez wydanie bezpłatnej wkładki aktualizacyjnej.  ...
16,15  17,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,55 
Dzięki tej książce: - poznasz szczegółowo, jakie badania i pomiary należy wykonać w środowisku pracy - poznasz dopuszczalne normy szkodliwych czynników w środowisku pracy - znajdziesz gotowe wzory pism niezbędnych do przygotowania po przeprowadzeniu badań - nauczysz się poprawnie interpretować istniejące niejasności w polskim prawodawstwie - dowiesz się, jakie prace są wzbronione kobietom w ciąży i młodocianym...
19,58  25,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,92 
Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia Podręcznik przedstawia podstawową wiedzę z zakresu organizowania pracy małych zespołów oraz zawiera studium przypadk...
29,24 
<P><STRONG>Książka jest zgodna z nową podstawą programową (efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: "OMZ. Organizacja pracy małych zespołów").</STRONG> <BR>Książka przeznaczona dla uczniów zdobywających zawody: <BR>1. technik: ekonomista, handlowiec, rachunkowości, administracji, archiwista, logistyk, spedytor, prac biurowych, księgarstwa, usług pocztowych i finansowych, organizacji reklamy; <BR>2. pozostałe zawody z obszaru kształcenia "A-administracyjno-usługowe".&n...
15,97  17,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,53 
Autorka podręcznika jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ma za sobą także studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponadpiętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami. Zdobywała je, pracując dla firm komercyjnych, prowadząc własną działalność gospodarczą, a także kierując organizacją pozarządową. W swojej karierze zawodowej była m.in. dyrektorem marketingu, dyrektorem sprzedaży i dyrektorem zarządzającym. Przez blisko pięć lat zasi...
19,16  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,84 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 2 to zestaw kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z przygotowaniem ucznia do prac biurowych. Część z nich dotyczy zasad BHP w pracy i podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. W publikacji znajdują się zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem. Tematyka: przygotowanie pomieszczeń do zebrań rodzaje sprzętu biurowego rodzaje i funkcje telefonów rozmowa telefoniczna bhp pracy pr...
39,78 
Pewny start. Aktywni zawodowo. ABC rękodzieła zawiera opis technik rękodzielniczych, ich przykłady oraz instrukcje wykonania różnych przedmiotów krok po kroku. Publikacja jest przewodnikiem po technikach rękodzielniczych, pomoże rozwijać wyobraźnię uczniów i motywować ich do pracy twórczej. Tematyka: papieroplastyka (origami, kusudama, papierowa wiklina, quilling, iris folding) decoupage ceramika (garncarstwo, masy plastyczne, odlewy gipsowe) mozaika szycie haft materiały naturalne surowce wtórn...
63,65 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1 to zestaw kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z ogrodnictwem. Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem. Tematyka: -ogród miejsce pracy ogrodnika -praca ogrodnika -sprzęt ogrodniczy i jego przeznaczenie -pospolite warzywa uprawiane w ogrodzie -podział warzyw -zbiór warzyw -sposoby przechowywania warzyw -drzewa i krzewy owocowe -jesienne owoce -rozróżnianie warzy...
36,41  37,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,99 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Pracuję w biurze. Materiał edukacyjny zawiera informacje na temat wyposażenia biura, organizacji pracy w biurze, wizerunku pracownika, czynności wykonywanych podczas kontaktów z interesantami oraz instrukcje obsługi urządzeń biurowych krok po kroku. Publikacja pozwoli uczniom przygotować się do wykonywania określonych zadań, dzięki czemu będą mogli funkcjonować jako pełnoprawni pracownicy. Wiele praktycznych umiejętności nabytych po przerobieni tego materiału pomoż...
63,65 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 1 to zestaw kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z przygotowaniem ucznia do prac biurowych. Część z nich dotyczy zasad BHP w pracy i podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. W publikacji znajdują się zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem. Tematyka: -bhp w pracy biurowej -czynniki uciążliwe w pracy biurowej -wyposażenie biura -organizacja stanowiska pracy biurowej -estet...
36,41  37,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,99 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 1 to zestaw kart pracy zawierający materiał teoretyczny i praktyczny związany z rękodzielnictwem. Tematyka: techniki rękodzieła zastosowanie papieru w życiu codziennym narzędzia do obróbki papieru sposoby łączenia papieru wykorzystanie dziurkacza biurowego i ozdobnego karbownica do papieru techniki i formy papieroplastyki origami origami modułowe choinka bombka z papieru na bazie koła kusudama papierowa wiklina quilling podstawowe kształty w...
39,78 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Rękodzieło. Karty pracy 2 to zestaw kart pracy zawierający materiał teoretyczny i praktyczny związany z rękodzielnictwem. Tematyka: -kompozycje przestrzenne: gałąź bożonarodzeniowa, kula z ziaren kawy, podstawka z drewnianych klamerek, ozdobny pojemnik, ozdobna świeca, -sznurek: rodzaje, zastosowanie sznurka -wyroby ze sznurka: ramka, pojemnik -filc -wstążka: rodzaje, zastosowanie -ozdoba ze wstążki kokarda narodowa -szycie i haft -rodzaje włókien -narzędzia i przy...
39,78 
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych, którzy wykorzystują napisany przeze mnie podręcznik "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"....
20,88 
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych, którzy wykorzystują napisany przeze mnie podręcznik "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej". Obecnie w sprzedaży znajduje się czarno-białe wydanie (dodruk) książki z 2019 roku....
20,88  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,12 
Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych, którzy wykorzystują napisany przeze mnie podręcznik "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej".    ...
15,33  16,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,47 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.