Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręcznikiGimnazjum

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Nieoceniona pomoc dla nauczycieli oraz uczniów zainteresowanych samokształceniem. Zbiór jest doskonałym uzupełnieniem podręczników, pomaga starannie przygotować się do sprawdzianów, prac klasowych i konkursów chemicznych. Zawarte w nim treści ułatwiają powtórzenie i uporządkowanie wiedzy chemicznej, niezbędnej do zdania egzaminu gimnazjalnego....
26,67  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,33 
Zeszyt ćwiczeń do techniki dla gimnazjum
24,03  28,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,47 
Podręcznik nr AZ-32-01/10-PO-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej, przeznaczony dla klasy 2 gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10....
16,12  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,88 
Pedagodzy mówią, że nauczanie w gimnazjum to nieraz bardzo trudne doświadczenie dla nich. Trudno się dziwić. Gimnazjalny wiek odznacza się u wielu chłopców i dziewczynek wieloma zmianami a przede wszystkim niespodziewanie intensywnym rozwojem emocjonalnym. Czas dorastania ma jednak swoje piękne strony a dla wychowawców i katechetów stanowi szansę....
19,10  21,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
Zeszyt ćwiczeń i program zajęć artystycznych – Architektura w gimnazjum jest propozycją do tematycznych zajęć artystycznych z zakresu architektury przewidzianych na 30 godzin dydaktycznych. Głównym założeniem zeszytu ćwiczeń jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań przybliżających uczniom zagadnienia architektury, przede wszystkim w formie ćwiczeń rysunkowych na płaszczyźnie, konstruowania i projektowania modeli przestrzennych oraz działań w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej. Zgodnie z...
18,00 
Beste Freunde przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,.Jest przeznaczony dla początkujących i kontynuujących naukę języka w wymiarze 2 godzin tygodniowo, Kurs został opracowany przy udziale polskich autorów i ekspertów. ...
29,20  33,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,80 
Seria "Życie" do nauczania biologii w klasie pierwszej gimnazjum. Czym się zajmuje biologia i jak ją poznawać Budowa komórki Funkcjonowanie komórki Systematyka organizmów żywych Wirusy i królestwo organizmów bezjądrowych Królestwo grzybów Zwierzęta kręgowe i bezkręgowe...
11,77  14,36 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,59 
Bogate ilustrowane podręczniki połączone z ćwiczeniami - pomagają uczniom poznać i zrozumieć otaczający ich świat - umożliwiają systematyczną pracę na lekcjach i w domu - wspierają w pokonywaniu trudności - rozwijają umiejętności społeczne uczniów - są zachętą do samodzielności w działaniu....
11,61  13,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,99 
Bogate ilustrowane podręczniki połączone z ćwiczeniami - pomagają uczniom poznać i zrozumieć otaczający ich świat - umożliwiają systematyczną pracę na lekcjach i w domu - wspierają w pokonywaniu trudności - rozwijają umiejętności społeczne uczniów - są zachętą do samodzielności w działaniu....
11,61  13,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,99 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON prezentuje najnowszy zestaw do nauki biologii dla szkół gimnazjalnych.
16,38  20,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,62 
Nr dopuszczenia 42/3/2011 Podręcznik do biologii jest zgodny z nową podstawą programową. Prezentuje wiedzę w sposób systematyczny i przyjazny dla ucznia. W tym celu zastosowano liczne ilustracje, schematy, wykresy , a ważne pojęcia są wyodrębnione. Na końcu każdego tematu podano propozycje zadań i problemów , które można rozwiązać, stosując metodę obserwacji, doświadczeń lub korzystając z innych źródeł naukowych. W podręczniku duży nacisk został położony na doświadczenia i samodzielną pracę uc...
30,01  36,65 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,64 
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania biologii. Nr dopuszczenia 192/2/2010...
25,02  31,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,98 
Niniejszy zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem "Biologia dla gimnazjum, część 2", autorstwa Barbary Klimuszko. Numer dopuszczenia: 192/2/2010...
17,84  22,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,26 
<P>Podręcznik, dzięki przejrzystemu układowi treści oraz bogatemu materiałowi ilustracyjnemu, w przystępny sposób zachęca do poznawania tajników otaczającego świata przyrody. Inspiruje i sprawia, że nauka biologii staje się przyjemnością. Podręcznik został podzielony na trzy działy tematyczne: Biologia - nauka o życiu, Jedność organizmów, Różnorodność organizmów.</P><P><STRONG>W podręczniku:</STRONG></P><UL> <LI>tuż po temacie lekcji zamieszczono listę ważnych terminów, ...
21,31  29,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,29 
<P>Podręcznik, dzięki bogato ilustrowanej treści podanej w przejrzysty i przystępny sposób, zachęca do zgłębiania tajników biologii i sprawia, że nauka staje się przyjemnością. Podręcznik podzielony jest na cztery działy: Powitanie biologii; Funkcjonowanie organizmów; Od wirusów do glonów; Świat roślin.</P><P><BR><STRONG>W podręczniku:</STRONG></P><UL> <LI>najważniejsze informacje oznaczono barwnym tłem, dzięki czemu łatwo je znaleźć, <LI>bogaty i kolorowy mate...
21,31  29,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,29 
Dotacyjne materiały ćwiczeniowe:<BR>-dostosowane do podręcznikówwszystkich wydawnictw<BR>-wyczerpują wszystkie zagadnienia z obowiązującejpodstawy programowej do poszczególnych przedmiotów<BR>-nauczyciel ma gwarancję,że realizuje podstawę programową, bez względu na to, z podręcznika którego wydawnictwa korzystają jego uczniowie.<BR>...
8,57  11,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,33 
Podręcznik ma za zadanie zaznajomić ucznia z różnorodnością świata roślin, ich znaczeniem w przyrodzie i życiu człowieka. Pokazuje interesujące przystosowania budowy i czynności życiowych roślin do różnych środowisk. W podręczniku zawarte są ćwiczenia i przedstawione czytelne instrukcje do ich przeprowadzenia. Dużą uwagę przywiązuje się tutaj do kształtowania umiejętności i postaw. Dobierając materiał nauczania zwraca się w nim uwagę na treści, które mają wpływ na rozwój samodzielności intelektu...
20,64  25,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,56 
Atrakcyjny dla ucznia i nauczyciela podręcznik do biologii, który nie tylko umożliwia uczniowi nabycie ważnych umiejętności oraz skutecznego przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, lecz także rozwijanie zainteresowań przedmiotem.<BR>- Zadania i ćwiczenia pozwalają powtórzyć i utrwalić materiał, a także skłaniają do własnych obserwacji i poszukiwań.<BR>- Wyróżnione informacje kierują uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia.<BR>- Zaproponowane doświadczenia umożliwią eksperymentalne s...
30,01  36,65 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,64 
Puls życia 1 Nowy zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum Publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności stosowanie metodyki badań, rozpoznawanie organizmów oraz wyjaśnianie procesów biologicznych. Elementy Doświadczenie biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić kształcą umiejętność stosowania metodyki badań biologicznych. To było na egzaminie! oraz Test powtórzeniowy po każdym dziale pomagają systematycznie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego. Zadania Na dobry początek ora...
15,20  19,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,30 
Podręcznik Puls życia 1 wprowadza uczniów w świat organizmów. W publikacji krok po kroku omówiono kolejne grupy systematyczne, przedstawiając ich środowisko życia, budowę i wybrane czynności życiowe. Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki atrakcyjnym infografikom. Uczy formułowania problemów badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków dzięki prostym instrukcjom obserwacji i doświadczeń (Sprawdź to sam). Kształci przydatne umiejętności, jak np. mikroskopowanie czy obliczanie powiększeni...
26,42  33,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,48 
Zeszyt ćwiczeń Puls życia 1 zawiera różnorodne zadania pomocne uczniowi w utrwalaniu wiadomości i kształceniu wszystkich niezbędnych umiejętności. Proste doświadczenia uczą planowania i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z metodą naukową oraz analizowania ich wyników. Ćwiczenia z materiałem ilustracyjnym są pomocne w analizie informacji podanej w formie graficznej. Polecenia z wykresami kształcą umiejętność interpretacji wykresów, niezbędną na egzaminie gimnazjalnym. ...
13,75  19,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,35 
Zeszyt ćwiczeń Świat biologii 1 zawiera zadania, które pomagają w ciekawy sposób utrwalić wiadomości i wykształcić wszystkie niezbędne umiejętności. Proste doświadczenia uczą planowania i przeprowadzania badań biologicznych. Zadania z wykresami, schematami i ilustracjami pomagają w nauce korzystania z różnych źródeł informacji. Zestawy zadań kończące każdy dział (Sprawdź, czy już umiesz) umożliwiają powtórzenie najważniejszych zagadnień i uporządkowanie wiedzy z danego działu. ...
14,40  18,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,10 
Podręcznik Świat biologii 1 łączy dwa układy treści systematyczny i procesowy. Umożliwia to poznanie budowy morfologicznej, środowiska i trybu życia organizmów, a jednocześnie pozwala porównać ich procesy życiowe. Rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez barwne infografiki, na których pokazano związek pomiędzy budową a funkcjonowaniem organizmów. Kształci praktyczne umiejętności, m.in. umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania organizmów dzięki wyjątkowym fotografiom. Uczy zastosowa...
26,42  33,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,48 
<P>Zeszyt ćwiczeń Puls życia 2 zawiera różnorodne zadania umożliwiające wykształcenie wielu przydatnych umiejętności. </P><UL> <LI>Kształci umiejętności odczytywania i analizowania informacji przedstawionych w formie graficznej.</LI> <LI>Rozwija umiejętności wnioskowania.</LI> <LI>Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów zgodnie z metodą naukową.</LI> <LI>Pozwala utrwalić wiedzę i skutecznie przygotować się do sprawdzianów i...
13,75  19,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,35 
<P>Zeszyt ćwiczeń Świat biologii 2 zawiera różnorodne zadania umożliwiające wykształcenie wielu przydatnych umiejętności. </P><UL> <LI>Kształci umiejętność odczytywania i analizowania informacji przedstawionych w formie graficznej.</LI> <LI>Uczy planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz analizowania ich wyników.</LI> <LI>Ułatwia powtórzenie i utrwalenie większych partii materiału(Sprawdź, czy już umiesz).</LI></UL>...
14,93  18,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,57 
Seria, która zapewnia każdemu nauczycielowi możliwość: nauczania biologii w ujęciu systematyczno-procesowym, rozwijania umiejętności badawczych przez opisy prostych obserwacji i doświadczeń ułatwiające zastosowanie metody naukowej w praktyce, skutecznego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. ...
27,36  33,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,54 
<STRONG><P><STRONG>Zeszyt ćwiczeń </STRONG><STRONG>Bliżej biologii. Część 2</STRONG><STRONG> to najlepszy sposób na skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.</STRONG> Zeszyt jest ściśle związany z podręcznikiem i <STRONG>zawiera zadania typu egzaminacyjnego</STRONG> odnoszące się do konkretnych wymagań podstawy programowej.</P><P>Zeszyt ćwiczeń Bliżej biologii. Część 2 jest podzielony na działy tematyczne:</P><UL> <LI>Różnorodność organizmów...
12,56  14,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,14 
<P>Podręcznik dla gimnazjalisty Bliżej biologii. Część 2 zachęca uczniów do samodzielnej nauki biologii, ukazuje krok po kroku procesy i zależności oraz uczy wyciągania wniosków. Dzięki przejrzystemu układowi treści oraz bogatemu materiałowi ilustracyjnemu zachęca do poznawania tajników otaczającego świata przyrody. Jasny i przystępny język podręcznika z pewnością ułatwi każdemu uczniowi opanowanie wiedzy. Podręcznik został podzielony na działy tematyczne: Różnorodność organizmów (dział ...
25,28  29,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,32 
<STRONG><P><STRONG>Zeszyt ćwiczeń </STRONG><STRONG>Ciekawa Biologia. Część 2</STRONG> <STRONG>to najlepszy sposób na skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.</STRONG> Zeszyt jest ściśle związany z podręcznikiem i zawiera <STRONG>zadania typu egzaminacyjnego </STRONG>odnoszące się do konkretnych wymagań podstawy programowej.</P><P>Zeszyt ćwiczeń Ciekawa Biologia. Część 2 jest podzielony na cztery działy:</P><UL> <LI>Świat zwierząt <LI>F...
12,56  14,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,14 
<P>Podręcznik do biologii dla gimnazjum Ciekawa biologia. Część 2 pięknie opowiada o biologii dzięki czemu pomaga rozbudzić zainteresowanie ucznia tym przedmiotem. Kolorowe ilustracje, prosty język zachęcają do samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy niezbędnej każdemu gimnazjaliście. Podręcznik podzielony jest na cztery działy: Świat zwierząt, Funkcjonowanie organizmu człowieka, Integracja działania organizmu, Zasady dbałości o własny organizm.</P><P>W podręczniku:</P><UL> <LI...
25,12  29,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,48 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.