Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyHandlowe

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
9,29  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,61 
Kodeks spółek handlowych: ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052) Krajowy Rejestr Sądowy: ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2106) Prawo przedsiębiorców: ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2...
69,08  79,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,92 
Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Kodeks został opracowany przez były zespół redakcyjny Wydawnictwa Park. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r. ...
8,07  10,62 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,55 
Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 29 sierpnia 2016 r. ...
8,07  10,62 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,55 
Najnowszy kodeks (stan prawny na 2015 rok) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień....
8,84  8,99 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,15 
Najnowszy kodeks wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 18 października 2016 roku. Zostały uwzględnione zmiany wprowadzone ustawami: z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r., Nr 132, poz. 996), z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z...
6,48  9,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,52 
Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczamy: - spółki osobowe -spółka partnerska - spółka komandytowa - spółka komandytowo-akcyjna - spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią - spółka akcyjna Kodeks poprzedza komentarz, w którym omówiono ostatnie nowelizacje prawa handlowego. ...
25,92  36,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,08 
Kodeks spółek handlowych oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny :10 styczeń 2019r....
10,86  14,28 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,42 
Stan prawny 30 stycznia 2017r.
25,20  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,80 
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono najważniejsze zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.: - ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615), polegające na zmianie i uporządkowaniu nazewnictwa fundus...
280,08  389,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 108,92 
Stan prawny: 1 września 2017 r. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. ...
36,76  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,24 
W monografii podsumowującej 15 lat obowiązywania Kodeksu spółek handlowych oddano głos 54 autorom ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym twórcom Kodeksu oraz jego recenzentom. Zwrócono uwagę na konieczność lepszego ujęcia części ogólnej prawa handlowego w systemie prawa prywatnego i jej znaczenie nie tylko dla optymalnej regulacji Kodeksu spółek handlowych. W publikacji omówiono m.in.: - prokurę łączną w świetle najnowszego orzecznictwa i nowelizacji; - formę umowy spółki handlowej zaw...
121,55  139,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 17,45 
W tomie czwartym dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały przepisy dotyczące łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz przepisy karne, przejściowe i końcowe. Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też wpływ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spół...
174,02  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 24,98 
Stan prawny: 20 września 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
12,68  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,22 
Najnowszy kodeks (stan prawny na 2016 rok) wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.<BR>...
6,47  8,99 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,52 
Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2017r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
12,90 
Stan prawny: 13 czerwca 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
9,29  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,61 
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 30.4.2018 r., które wynikają z ustawy z dnia 6.3.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...
12,68  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,22 
Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zap...
32,40  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,60 
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
12,68  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,22 
Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: 1.3.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) w podwójnym stanie prawnym 1.3.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 288) w podwójnym stanie prawnym 1.7.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia...
13,26  13,37 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,11 
Stan prawny: 7 września 2023 r. EDYCJA HANDLOWA zawiera 15 aktów prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - wyciąg, Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,...
74,48  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,52 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych. ...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Uwzględniono m.in. zmianę wprowadzoną ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133). Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający o...
16,38  17,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,52 
Orzecznictwo Aplikanta ? Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy...
99,76  129,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 29,24 
Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykuł...
12,65  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,25 
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks spółek handlowych 1.03.2021 r. ? ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). 1.03.2021 r. ? ustawa o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). 1.03.2021 r. ? ustawa o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. ...
48,59  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,41 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie - swoista mapa Kodeksu - z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeks...
22,65  25,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,25 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.