Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręczniki akademickieRolnictwo

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Omówione zagadnienia : choroby roślin sadowniczych, choroby roślin warzywnych, choroby roślin ozdobnych.
29,25  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,75 
Książka adresowana jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych....
28,50  34,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,50 
Książka ta to podręcznik akademicki, adresowany głównie do studentów i doktorantów kierunków przyrodniczych. Prezentowane w książce treści obejmują: - przebieg procesów zachodzących w roslinie - mechanizmy funkcjonowania roślin - rolę zjawisk fizjologicznych w rozwoju roślin....
69,75  89,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,25 
Niniejsza publikacja jest kompleksowym opracowaniem aktualnego stanu wiedzy o zadrzewieniach w Polsce. Autorzy zapoznają czytelnika z podstawową terminologią i historią zadrzewień szczegółowo przedstawiają ich znaczenie ochronne, techniczne, produkcyjne i społeczne, a także opisują zasady zakładania zadrzewień (dobór gatunków, wybór lokalizacji i form przestrzennych, wykonanie projektu technicznego), ich pielęgnacji, ochrony i użytkowania. Ta unikatowa na polskim rynku książka, przedstawiająca z...
39,60  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,40 
Książka "Podstawy nawożenia" jest pierwszym tomem podręcznika "Nawożenie roślin uprawnych". Autor przedstawił w niej wybrane zagadnienia z zakresu nauk podstawowych, związane ze wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin uprawnych. Szczególną uwagę poświęcił mineralnemu żywieniu roślin, uwzględniając objawy nadmiaru i niedoboru poszczególnych składników mineralnych, a także problematyce żyzności gleby. Wyjaśnienie w podręczniku złożonych mechanizmów reakcji uprawianych roślin na czynniki siedliska ...
61,20  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 23,80 
Książka Nawozy i systemy nawożenia jest drugim tomem podręcznika pt. Nawożenie roślin uprawnych. Autor omawia podstawy teoretyczne diagnostyki nawozowej i jednocześnie wskazuje na rozwiązania praktyczne w zakresie nawożenia i gospodarki nawozowej w przedsiębiorstwie rolnym. Koncepcje gospodarki materią organiczną i składnikami mineralnymi przedstawia w formie algorytmów, które wraz z zamieszczonymi przykładami mają na celu przygotowanie przedsiębiorcy rolnego lub jego doradcy do opracowania zasa...
46,08  64,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 17,92 
Nawożenie użytków zielonych Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenionym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydującym o ich produkcyjności jest nawożenie. Zabieg ten w największym stopniu wpływa na plon i wartość pokarmową runi użytków zielonych oraz istotnie oddziałuje na środowisko. ...
52,56  73,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 20,44 
W ciągu ostatnich kilku lat w technologii uprawy pieczarki zaszło bardzo wie­le zmian. Obecnie dominuje technologia uprawy pieczarki na podłożu fazy III, które często jest ładowane mechanicznie, w dużych obiektach liczących co najmniej kilkanaście hal uprawowych. Produkcja prowadzona jest przez cały rok. Sytuacja ta istotnie zmieniła zagrożenie stratami powodowanymi przez choroby i szkodniki. Znacznie zmniejszyła się liczba patogenów zagra­żających uprawie pieczarki. Znaczenie gospodarcze ma tyl...
26,63  31,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,87 
Książka zawiera wiadomości na temat planowania zapobiegawczych zabiegów pielęgnacyjnych oraz kontrolowania stanu zdrowotności roślin. Za pomocą barwnych zdjęć i opisu przedstawione są zarówno organizmy pożyteczne jak i szkodniki. Książka ma wielorakie zasrosowanie. Może być wykorzystana przez uczniów i studentow jak również przez praktykantów i doradców....
25,50  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,50 
Jednym z warunków uzyskiwania wysokich i dobrej jakości plonów roślin warzywnych jest umożliwienie im wzrostu w środowisku wolnym od chwastów. Chwasty towarzyszą roślinom uprawnym w każdych warunkach. Nie są znane przypadki uprawiania z powodzeniem jakiegokolwiek gatunku warzyw bez odchwaszczania. Właściwie niemal cała historia rolnictwa, od zarania dziejów, związana jest z ochroną przed chwastami. Prawie wszystkie zabiegi agrotechniczne prowadzone na polu służą między innymi zwalczaniu chwastów...
20,24  23,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,76 
"...Autor prezentuje też przemyślaną ocenę dokonań oraz zadań na tym polu. Ma ona specyficzną wymowę - jest czyniona niejako od środka, z pozycji pracownika najważniejszej instytucji w tym obszarze -Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin uprawnych"....
31,50  38,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,50 
Książka przedstawia informacje o uprawie warzyw , o wyposarzeniu technicznym gospodarstw warzywnych , o żywieniu i nawożeniu roślin. Znajdziesz tu wiele ciekawych informacji na ten temat....
54,00  68,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 14,00 
Nowe wydanie uzupełnione i poprawione. W treści: Ekonomiczne aspekty produkcji pieczarek Producent pieczarek jako przedsiębiorca Produkcja pieczarek to produkcja żywności Co warto wiedzieć o pieczarce i jej intensywnej produkcji Wyposażenie pieczarkarni Surowce do produkcji Jakość pieczarek na rynek świeży i dla przetwórstwa Programowanie uprawy Przebieg uprawy Analiza pojawiających się problemów uprawowych Zbiór i przygotowanie do sprzedaży Ocena uzyskanych wyników Podstawowe choroby i szkodnik...
44,25  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,75 
Termodynamika atmosfery Przepływ energii Obieg wody w przyrodzie Bilans cieplny Globalne zmiany klimatu
40,50  50,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,50 
Proces uprzemysławiania uprawy pieczarki Produkcja pieczarki to produkcja żywności Systemy uprawy Warunki techniczne produkcji pieczarki Surowce i zasady ich doboru Zbiór i przygotowanie do sprzedaży Podstawowe choroby i szkodniki oraz ich związek z warunkami uprawy...
35,98  41,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,02 
Podręcznik zawiera informacje na temat przodków zwierząt gospodarskich, czasu i miejsca udomowienia oraz geograficznego rozmieszczenia głównych gatunków hodowanych na świecie. Opisano i zilustrowano rasy następujących gatunków: bydło (59 ras), owce (62), konie (35), kozy (25), świnie (16), kury (18 ), indyki (3), gołębie (12), kaczki (8), gęsi (7), króliki (13) oraz odmiany: lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota, norki, tchórza hodowlanego, nutrii i szynszyli (łącznie 35 odmian). Rasy pogrupo...
40,04  59,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,96 
Spośród ponad stu gatunków uprawianych na świecie dominują obecnie dwa z nich, tj. pieczarka dwuzarodnikowa - Agaricus bisporus oraz twardziak jadalny - Lentinula edodes, nazywamy bardzo często shiitake. Shiitake należy do gatunków grzybów cieszących się dużym zainteresowaniem. Wynika to z jego wyjątkowych walorów smakowych, dużej wartości odżywczej oraz udokumentowanych badaniami klinicznymi właściwości leczniczych. W owocnikach shiitake stwierdzono m.in. obecność polisacharydów działających a...
29,25  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,75 
Szczepienie to metoda uszlachetniania drzew owocowych i roślin ozdobnych polegająca na wszczepieniu zraza odmiany szlachetnej w nieszlachetną - podkładkę. Drogą szczepienia można również rozmnażać szlachetne rośliny. Szczepienie można także wykonać na pojedynczych gałęziach, możliwe jest wówczas uzyskanie na jednym pniu dwóch lub więcej odmian szlachetnych. Szczepienie roślin polega na połączeniu zrazu z podkładką, obwiązaniu obu elementów i zabezpieczeniu miejsca szczepienia maścią ogrodniczą....
39,50  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,50 
Szkółkarstwo sadownicze zajmuje się produkcją drzewek, podkładek i krzewów owocowych oraz sadzonek truskawek i poziomek, przeznaczonych do zakładania sadów i plantacji roślin jagodowych. Obejmuje wszystkie etapy produkcji drzewek owocowych i roślin jagodowych w pierwszym okresie ich życia, od zbioru nasion poprzez produkcję podkładek, zrazów i sadzonek, aż do wyprodukowania dobrze wyrośniętych drzewek i krzewów. Produkcja drzewek i krzewów owocowych powinna być dostosowana do najnowszych osiągni...
40,50  50,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,50 
Ekstruzja zdobywa coraz większą popularność w światowym przetwór­stwie rolno-spożywczym, zwłaszcza wśród producentów żywności i pasz. W tym podręczniku pragniemy przybliżyć Czytelnikom tajniki tej stosunko­wo nowej dziedziny produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, to jest procesów technologicznych związanych z produkcją różnorodnych ekstrudatów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do ich wy­twarzania. Przedstawiamy też Państwu uwagi i zalecenia o charakterze czy­sto eksploa...
46,50  58,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,50 
W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak i współkreatorem polityk unijnych, w tym obejmującej wieś i rolnictwo Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. WPR zmienia się w ciągu ponad 50 lat swego istnienia. Stąd warto jeszcze raz zająć się jej wielorakimi przejawami, tym bardziej, że środki na realizację tej polityki absorbują w dalszym ciągu...
45,86  56,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,14 
Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii.Książka omawia:budowę, morfologię, biologię głównych grup zwierząt, od pierwotniaków po wielokomórkowce.Prezentując wybrane grupy zwierząt, autorzy uwzględnili ich znaczenie w biocenozie i w szeroko pojętej praktyce rolniczej oraz życiu człowieka. W doborze opisywanych gatunków k...
28,88  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,02 
To pierwszy w literaturze polskiej podręcznik, który kompleksowo omawia najnowsze zagadnienia teoretyczne związane z nawożeniem gleb i podłoży oraz żywieniem roślin z zachowaniem naturalnych walorów środowiska przyrodniczego....
45,00  56,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,00 
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz. Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich. Omówiono w nim: składniki chemiczne pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt budowę przewodu pokarmowego przeżuwaczy, zw...
47,43  69,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 22,47 
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz. Tom 2 to podstawy i sposób żywienia zwierząt gospodarskich, a więc: bydła, owiec, kóz, świń, koni, kur, indyków, gęsi, kaczek, ale także: królików, nutrii, bażantów, przepiórek, perlic, gołębi, strusi i zwierząt domowych, jak psy i koty. Znajdziemy też w nim...
47,43  69,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 22,47 
Troska o zdrowie człowieka, konsumenta produktów pochodzenia zwierzęcego i o dobrostan zwierząt wymagają ciągłego monitorowania wartości pokarmowej i jakości pasz oraz dodatków paszowych, a także doskonalenia systemu zapewniania ich bezpieczeństwa. Pasze i dodatki paszowe są niezbędne do zaspokajania potrzeb pokarmowych zwierząt, wpływają na wydajność i zdrowotność, a także na cechy użytkowe zwierząt oraz na jakość pozyskiwanych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja). W książce...
40,65  59,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,25 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.