Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręczniki akademickieEkologia

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Nowa seria książek ma uświadomić Czytelnikom, jak istotne są te źródła dla środowiska i społeczeństwa. Jako pierwsza w serii ukazuje się książka Technologie Energii Odnawialnej - Biogazownie rolnicze, przedstawiająca informacje na temat: możliwości pozyskiwania energii w instalacjach biogazowych uwarunkowań formalno - prawnych w zakresie produkcji biogazu metody oceny ekonomiczno - technicznej projektowanych i budowanych instalacji....
17,64  29,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,36 
Autorzy sformułowali własne oryginalne wnioski, a sugestie zaprezentowane na łamach monografii mogą być w pełni wykorzystane przez praktyków. Publikacja jest skierowana do wyraźnie sprecyzowanych odbiorców. Są nimi nie tylko pracownicy naukowi, ale również lokalni samorządowcy, menedżerowie przedsiębiorstw, pracownicy administracji państwowej oraz studenci. Warto zwrócić uwagę na fakt, że władze samorządowe poszukują wskazówek i sugestii odnoszących się do kierunków dalszego rozwoju. Niniejsza m...
25,26  34,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,64 
Ekologia człowieka jest nauką nową, podobnie jak nowym problemem cywilizacyjnym są zanieczyszczenia środowiska. Podręcznik ten traktuje o człowieku i jego kulturze jako dynamicznym elemencie ekosystemów. Książka składa się z 2 tomów. Tom 2 obejmuje 3 części, w których omówiono: powstanie człowieka i społeczno-kulturowe formy jego występowania, przystosowania kulturowe, problemy biokulturowe. Książka opisuje środowiskowe przyczyny wyodrębniania się człowieka ze świata zwierząt, jego...
52,33  64,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,57 
Złożona w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej publikacja poświęcona zagadnieniom ekologizmu została przygotowana przez 22 autorów reprezentujących wiele ośrodków naukowych, specjalistów o uznanych w środowisku kompetencjach w zakresie tematyki, którą przedstawiają w przedłożonych tekstach. Należy podkreślić, iż wielu autorów recenzowanej ksiażki jest zaliczanych do elitarnego, [...] wąskiego grona badaczy od lat zajmujących się problematyką myśli politycznej, ruchów społecznych i ...
30,24  42,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,76 
Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Autor w kolejnych rozdziałach przedstawił: § gleby jako obszar życia organizmów żywych, § gleby w historii cywilizacji, § procesy powstawania gleb i ich klasyfikację (europejs...
37,13  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,77 
Celem niniejszej publikacji jest przestawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno - gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane.Książka przedstawia istotę ścisłych powiązań gospodarki ze środowiskiem, jej wpływ na stan i zagrożenie przyrody oraz formy ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska. Praca zwr...
32,40  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,60 
Stan prawny na kwiecień 2016. Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1 stycznia 2016 r. zostały dokonane zmiany w rozporządzeniu z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych ...
107,28  149,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 41,72 
Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii - rozumianej jako program badawczy biologii - w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.Poruszono także problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm - jest to szczególnie ważne w obecnym okresie burzliwego rozwoju ekologii, kiedy to formułuje się więcej pytań niż odpowiedzi, utarte poglądy...
50,91  59,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,99 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.