Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduBranża rolnicza

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
"ABC florystyki" to rodzaj florystycznego elementarza dla osób pragnących zawodowo lub amatorsko związać swą działalność z tą dziedziną twórczości, gdzie "tworzywem" są rośliny. Czytelnik znajdzie tu m.in. metody postępowania z materiałem roślinnym, zasady kompozycji i doboru barw, materiałoznawstwo roślinne, historię bukieciarstwa, podstawy botaniki i fizjologii roślin, a także praktyczne wskazówki dotyczące szeroko pojętych aranżacji okolicznościowych. ...
64,68  75,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,32 
93,92  129,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 35,08 
Długo oczekiwane nowe wydanie najważniejszego podręcznika każdego florysty ABC Florystyki. Mija 11 lat od pierwszego wydania książki i dlatego przygotowaliśmy jej nowe wydanie. Całkowicie zmieniliśmy szatę graficzną, dodaliśmy nowe zdjęcia oraz, co najważniejsze, uaktualniliśmy wiedzę florystyczną. Książka przedstawia nowe trendy wzornictwa wyrobów kwiatowych, dostępność roślin ozdobnych, a także nowe techniki florystyczne. ABC Florystyki to rodzaj florystycznego elementarza dla osób pragnących ...
113,30  129,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 15,70 
Książka adresowana jest do młodych sadowników, studentów i uczniów szkół ogrodniczych. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera zwięzły opis zakładania i prowadzenie plantacji wszystkich gatunków drzew i krzewów owocowych. Znajdziemy tu również informacje o wartości owoców dotąd nieuprawianych na plantacjach towarowych i o owocach egzotycznych. Druga część opracowania ma charakter encyklopedyczny. Wśród haseł ułożonych alfabetycznie znajdziemy krótką informację na każdy tema...
35,10  40,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,90 
Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności i gospodarstwa domowego, weterynarii, hodowli koni oraz dla słuchaczy szkoły policealnej. Podręcznik zawiera informacje dotyczące miejsca agrobiznesu w gospodarce narodowej, procesów integracyjnych wewnątrz agrobiznesu, ogniw agrobiznesu i ich funkcji. Omówiono w nim przestrzenne, ekologiczne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu....
33,40  38,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,80 
Podręcznik przeznaczony dla uczniów technikum rolniczego, ogrodniczego, technologii żywności i gospodarstwa domowego, weterynarii, hodowli koni oraz dla słuchaczy szkoły policealnej. Podręcznik zawiera informacje dotyczące miejsca agrobiznesu w gospodarce narodowej, procesów integracyjnych wewnątrz agrobiznesu, ogniw agrobiznesu i ich funkcji. Omówiono w nim przestrzenne, ekologiczne i międzynarodowe aspekty agrobiznesu. Numer dopuszczenia: 27/00....
26,33  30,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,77 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie - technik agrobiznesu, do nauczania podstaw rachunkowości. Podręcznik zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia rachunkowości, wyjaśnia pojęcia środków gospodarczych, inwentaryzacji, operacji gospodarczych, ewidencji rachunkowej, rodzajów opodatkowania, sprawozdawczości, analizy finansowej oraz zasad działania Zunifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych. Uczniowie znajdą w nim wiele przykładów i zadań do samodzielnego rozwi...
33,94  38,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,26 
Pierwszy polski podręcznik adresowany do nauczycieli i uczniów szkół ogrodniczych. którzy w programie naucznia mają zajęcia z bukieciarstwa. Podręcznik w sposób przystępny i zrozumiały prezentuje wiadomości z teorii florystyki. Zawiera wiele praktycznych wskazówek, dotyczących aranżacji roślinnych oraz zasad postępowania z roślinami, a więc przyda się także osobom pracującym w kwiaciarni. Z wiedzy w nim zawartej mogą z pewnością skorzystać także osoby nieprofesjonalnie zajmujące się kwiatami. Ks...
39,50  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,50 
Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem instruktażowym.Książka zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące formowania i cięcia koron najważniejszych gatunków drzew owocowych, tj. jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni, brzoskwiń, orzecha włoskiego i leszczyny....
30,71  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,29 
Dochodowa Pasieka to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania gospodarstwem pasiecznym i marketingu produktów pszczelich. Pozycja porusza zagadnienia związane z należytą organizacją prac pasiecznych i budową korzystnego wizerunku i rozpoznawalności pasieki na rynku. Autor podpowiada jak zwiększyć produkcję miodu i zysk z jego sprzedaży. Napisana jest wyjątkowo przystępnym językiem przez pszczelarza i jednocześnie praktyka zarządzania i marketingu. Całość wzbogaca słownik angielsko-polski i polsko...
22,81  26,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,19 
Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu. Zawiera testy pytań zbudowane tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne....
34,99  39,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,51 
Część 2 obejmuje tematy; działania marketingowe w agrobiznesie, funkcjonowanie przedsiębiorstwa i rachunkowość.
30,95  34,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,55 
Ekonomika w rolnictwie jest podręcznikiem składającym się z dwóch części, przeznaczonym do nauki zawodów: technik rolnik, technik ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz w szkołach policealnych. Część I zawiera definicje podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych. Obejmuje treści wprowadzające: - charakterystykę produkcji rolniczej, - czynniki produkcji, - organizację gospodarstwa rolnego, - klasyfikację kosztów. Omówione są warunki funkcjonowania rynku rolnego zarówno w Polsce, jak i w ...
25,79  30,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,41 
Zawartość indeksu:<BR>instrukcja BHP<BR>dane o gospodarstwie szkoleniowym<BR>ocena i zaliczenia praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych<BR>praktyka zawodowa śródroczna z indywidualnym oderwaniem od zajęć szkolnych<BR>nauka pracy z kombajnem zbożowym<BR>nauka pracy z maszynami rolniczymi<BR>oceny końcowe kształcenia praktycznego<BR>wynik z egzaminu z przygotowania zawodowego<BR>spostrzeżenia, uwagi, pochwały, upomnienia<BR>notatki ucznia. <BR>...
6,89  8,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,11 
Publikacja skierowana do sadowników uprawiających lub planujących uprawę jabłoni. Kompleksowo przedstawi zasady uprawy jabłoni, kierunki jej hodowli i konieczne zabiegi, nawożenie i zasady ochrony przed chorobami i szkodnikami....
25,01  29,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,99 
W książce opisano budowę kombajnów zbożowych, ich przeznaczenie, zastosowanie, konstrukcję oraz klasyfikację. Omówiono też zasady użytkowania, technologię robót, zasady bhp i ppoż. Książka adresowana jest do osób zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji kombajnów bądź związanych z ich użytkowaniem, a także do osób pragnących uzyskać stosowne uprawnienia....
27,09  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,91 
23,22  32,25 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,03 
Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik (technika i szkoły policealne), dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia: 32/2008....
24,57  28,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,43 
Książka obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolniczych i ogrodniczych. Uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze grupy roślin uprawianych w kraju. Z roślin rolniczych omówiono : zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych : bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne. Przedstawiono też pokrótce roczne, dwuletnie i wieloletnie rośliny ozdobne oraz zielarskie, sado...
47,99  60,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,01 
W podręczniku omówiono w oparciu o najnowsze badania, kolejno, w części I potrzeby nawadniania na świecie i w Polsce, gospodarkę wodną gleby, a także roślin, systemy i technologie nawadniania oraz budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania. W drugiej części przedstawiono efekty produkcyjne nawadniania różnych roślin uprawianych w polu i pod osłonami oraz ekonomiczne efekty nawadniania. Po każdym rozdziale podano wykaz ważniejszych szczegółowych prac dotyczą­cych omawianego problemu. Przy...
62,25  79,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,75 
Wiodącym tematem książki, jak wskazuje jej tytuł, jest szeroko pojęta obsługa techniczna ciągników rolniczych. Po przedstawieniu w zarysie postępu technicznego i technologicznego w konstrukcji ciągników rolniczych, autorzy pracy omawiają zagadnienia związane ze zużyciem zespołów i części oraz technologią procesów obsługowych wspomaganych metodami diagnostycznymi. W książce uwzględniono nowe trendy zachodzące w diagnostyce pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki pokładowej ciągnika ora...
21,94  25,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,06 
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceum profilowanego, profil: kształtowanie środowiska, blok tematyczny; obiekty w środowisku.iono w nim rozwój techniki budowlanej i przemiany w architekturze, sklasyfikowano obiekty budowlane w zależności od: materiału, z jakiego zostały wykonane; funkcji, jaką pełnią; rozwiązań konstrukcyjnych; formy i przeznaczenia. Ponadto przedstawiono technologie budowlane stosowane w różnego rodzaju budynkach....
21,06  27,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,24 
Część druga podręcznika jest poświęcona obiektom inżynierii lądowej i wodnej, takim jak: przemysłowe, komunikacyjne, hydrotechniczne i sportowe. Autor opisuje je w zależności od przeznaczenia, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i ich wpływu na środowisko. Zapoznaje ucznia również z podstawami urbanistyki, czynnikami wpływającymi na rozwój osadnictwa, formami osadnictwa wiejskiego i miejskiego oraz podziałem terenów w mieście. Prezentuje ponadto podstawowe wiadomości na temat architektury kraj...
17,82  23,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,28 
Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego obiekty w środowisku, ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceum profilowanego - profil kształtowanie środowiska (nr dopuszczenia LP-KS/MENiS/2002-04-30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów: "Rozwój techniki budowlanej", "Budynki", "Budowle inżynierskie", "Procesy urbanistyczne". Książka pomaga uczniowi dokładnie poznać i zrozumieć zagadnienia związane z rozwojem myśli architektonicznej i budowlanej na przestrzeni...
21,29  26,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,71 
W podręczniku omówiono ogólne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, sposoby ich konserwacji, przeglądy techniczne oraz metody dobierania odpowiednich urządzeń do potrzeb gospodarstwa. Autorka wprowadza w podstawy rysunku technicznego. Szczegółowo opisuje materiały, z których są zbudowane różne maszyny rolnicze. Dostarcza najważniejszych informacji na temat źródeł energii odnawialnej, podpowiada rozwiązania, z których można skorzystać w gospodarstwach rolnych. Przedstawia popularne urządzenia i m...
62,09  64,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,71 
 Omacnica prosowianka staje się coraz większym problemem dla polskiego rolnictwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyków przygotowano kompendium wiedzy o tym ważnym gospodarczo szkodniku. To jedyne tego typu opracowanie dostępne na krajowym rynku wydawniczym, w którym Czytelnik znajdzie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące: występowania, biologii, szkodliwości oraz metod integrowanego zwalczania tego gatunku. Wiele spośród przedstawionych danych opiera się na wynikach badań prow...
16,22  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,78 
Książka niniejsza przeznaczona jest dla szerokiego grona użytkowników pilarek oraz słuchaczy kursów na operatora pilarki do ścinki drzew....
23,49  27,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,51 
Pewny start. Aktywni zawodowo. Ogrodnictwo. Karty pracy 1 to zestaw kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z ogrodnictwem. Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem. Tematyka: inspekt: rodzaje inspektów, budowa, wysiew nasion w inspekcie tunel foliowy: budowa, uprawa w tunelu szklarnia: zalety i zastosowanie szklarni, budowa szklarni, uprawa w szklarni nowalijki budowa rośliny etapy rozwoju rośliny co jest potrzebne rośli...
36,41  37,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,99 
W drugiej części podręcznika podano przykłady projektowania prostych rozwiązań wybranych elementów kształtujących środowisko. Treści uzupełniono rysunkami i tabelami wspomagającymi projektowanie. ...
22,47  26,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,83 
Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego planowanie elementów środowiska, ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceum profilowanego - profil kształtowanie środowiska (nr dopuszczenia LP-KS/MENiS/2002-04-30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów: "Elementy rysunku technicznego i odręcznego", "Podstawy miernictwa", "Dokumentacja techniczna" i "Planowanie wybranego elementu chroniącego lub kształtującego środowisko". Książka zapoznaje ucznia z podstawowymi ko...
20,18  26,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,82 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.