Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksy

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza - dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w tym roku skończył 70 lat - to zbiór blisko 80 tekstów poświęconych problematyce prawa adminitracyjnego. Poruszane zagadnienia odnoszą się m.in. do aktualnych problemów prawa i postępowania administracyjnego, administracji publicznej, pandemii COVID-19. Autorami się przedstawiciele wielu gałęzi prawa i wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Redakcję naukową na...
156,93  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 42,07 
Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawn...
115,84 
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT. Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r....
209,43 
Trzecie, zaktualizowane wydanie tej broszury. Jej zaletą jest kompleksowe potraktowanie tematu; stanowi ona bowiem zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących podatku CIT, tj. tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz ze zmianami i aktami wykonawczymi, Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek, a także przepisy dotyczące spółek kapitałowych. Artykuły ustawy głównej opatrzone są headlinami, poza tym ustawa zawiera skorowidz rzeczowy, co w połączeniu z pr...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 30 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ustawa o samo...
74,48  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,52 
Stan prawny: 12 maja 2023 r. Zalety serii: Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu. Registry - wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie. Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i  rozporządzeń. Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą. Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco....
74,48  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,52 
EDYCJA CYWILNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks cywilny Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Ustawa o kosztach są...
84,28  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,72 
EDYCJA KARNA zawiera 17 aktów prawnych: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Usta...
74,48  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,52 
Monografia analizuje proces europeizacji postępowania dowodowego w procesie karnym, rozumianej jako proces zbliżania się ustawodawstw poprzez implementację do krajowego porządku prawnego prawa europejskiego sensu largo lub recepcję rozwiązań prawnych obowiązujących w innym państwie europejskim (impuls europeizacyjny") w celu stworzenia zbliżonych standardów w określonej dziedzinie prawa. Autorka bada prawo europejskie na dwóch płaszczyznach standardu wynikającego z Europejskiej Konwencji o Ochro...
232,83 
Charles Schulz był amerykańskim skarbem narodowym: artystą, filozofem i przenikliwym obserwatorem życia. Bill Clinton Fistaszki wkraczają w lata osiemdziesiąte. Spike zaciąga się do wojska, pojawia się też Marbles, drugi z braci Snoopy'ego. W tym tomie Peppermint Patty jest świadkiem cudu z motylem, Sally zaczyna tyć, drużyna Charliego traci swoje boisko baseballowe, a Linus wciąż nie chce być słodkim misiaczkiem Sally. Ponadto Snoopy przeżywa przygody z ptasim zastępem skautów, a Molly Volley i...
53,12  69,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,78 
Opis książki Pliki do pobrania Publikacja poświęcona została analizie swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz jej ograniczeń w ramach prawa polskiego, ukazanej na tle prawnoporównawczym i historycznoprawnym. Jest jedyną w polskiej literaturze prawniczej pozycją omawiającą najważniejszą zasadę współczesnego prawa spadkowego oraz poszczególne instytucje wyznaczające jej granice z perspektywy ich celów i funkcji, skonfrontowanych z aktualnymi realiami społecznymi. Praca stanowi kompl...
232,83 
Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe....
130,29  149,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,71 
Stan prawny: 1 wrzesnia 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.0.1.2017 r. - w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 668 i 1010). ...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. - w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. Przeczytaj, zanim obejrzysz! Sprawdź ekranizacje książek ...
17,92  19,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,98 
Książka zawiera: Tekst ustawy Karta Nauczyciela, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy.
21,90  25,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,10 
Stan prawny: 4 stycznia 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)....
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Praktyczny zbiór 16 aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego. Stan prawny: 1 lipca 2022 r. z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian....
78,33  79,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,67 
KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne międzynarodowe. ...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny: 1 września 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
13,14  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,86 
Komentarz do kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów odpowiadających jego systematyce: w tomie I omówiono część ogólną, w tomie II - własność i inne prawa rzeczowe, tomie III cz. 1 i 2 - zobowiązania, a w tomie IV - spadki. Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Stanowi wzorzec klasycznego komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami...
174,02  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 24,98 
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Indeks rzeczowy....
38,66  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,34 
Stan prawny: czerwiec 2023 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 22.6.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 535), 1.7.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614), 15.8.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289), 1.10.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 614), 25.3.2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556), 16.4.2026 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cyw...
34,18  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,82 
Stan prawny: 15 września 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks cywilny: Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), 15.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), 16.10.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ...
34,18  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,82 
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wyciąg, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
34,69  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,31 
Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks cywilny 1.1.2021 r. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) ? w podwójnym stanie prawnym Prawo o aktach stanu cywilnego 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. po...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o własności lokali, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością p...
48,19  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,81 
Stan prawny: 10 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o własności lokali, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywan...
42,95  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,05 
Stan prawny: 8 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiors...
44,62  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,38 
Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277. Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza do części szczególnej zawiera gruntown...
305,18  349,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 43,82 
Stan prawny: 1 maja 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768) oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KPK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768), 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójn...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.