Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksy

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Opracowanie jest streszczeniem podstawowych i najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli wyciągnięcie przed nawias" najważniejszych informacji z kilkudziesięciu aktów normatywnych, ułatwia naukę, a zarazem powtórkę materiału. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do absolwentów prawa, osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego, jak również dla prawn...
115,84 
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest w polskim systemie prawa nowym środkiem prawnym o charakterze represyjnym zaprojektowanym w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w szczególności związanych z podatkiem VAT. Rozwiązania prawne dotyczące tego środka prawnego rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i są przedmiotem ożywionej dyskusji. Publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r....
209,43 
Trzecie, zaktualizowane wydanie tej broszury. Jej zaletą jest kompleksowe potraktowanie tematu; stanowi ona bowiem zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących podatku CIT, tj. tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz ze zmianami i aktami wykonawczymi, Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania spółek, a także przepisy dotyczące spółek kapitałowych. Artykuły ustawy głównej opatrzone są headlinami, poza tym ustawa zawiera skorowidz rzeczowy, co w połączeniu z pr...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Monografia analizuje proces europeizacji postępowania dowodowego w procesie karnym, rozumianej jako proces zbliżania się ustawodawstw poprzez implementację do krajowego porządku prawnego prawa europejskiego sensu largo lub recepcję rozwiązań prawnych obowiązujących w innym państwie europejskim (impuls europeizacyjny") w celu stworzenia zbliżonych standardów w określonej dziedzinie prawa. Autorka bada prawo europejskie na dwóch płaszczyznach standardu wynikającego z Europejskiej Konwencji o Ochro...
232,83 
Charles Schulz był amerykańskim skarbem narodowym: artystą, filozofem i przenikliwym obserwatorem życia. Bill Clinton Fistaszki wkraczają w lata osiemdziesiąte. Spike zaciąga się do wojska, pojawia się też Marbles, drugi z braci Snoopy'ego. W tym tomie Peppermint Patty jest świadkiem cudu z motylem, Sally zaczyna tyć, drużyna Charliego traci swoje boisko baseballowe, a Linus wciąż nie chce być słodkim misiaczkiem Sally. Ponadto Snoopy przeżywa przygody z ptasim zastępem skautów, a Molly Volley i...
53,12  69,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,78 
Opis książki Pliki do pobrania Publikacja poświęcona została analizie swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz jej ograniczeń w ramach prawa polskiego, ukazanej na tle prawnoporównawczym i historycznoprawnym. Jest jedyną w polskiej literaturze prawniczej pozycją omawiającą najważniejszą zasadę współczesnego prawa spadkowego oraz poszczególne instytucje wyznaczające jej granice z perspektywy ich celów i funkcji, skonfrontowanych z aktualnymi realiami społecznymi. Praca stanowi kompl...
232,83 
Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe....
130,29  149,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,71 
Stan prawny: 1 wrzesnia 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.0.1.2017 r. - w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 668 i 1010). ...
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. - w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. Przeczytaj, zanim obejrzysz! Sprawdź ekranizacje książek ...
17,92  19,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,98 
Stan prawny: 4 stycznia 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)....
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne międzynarodowe. ...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Komentarz do kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów odpowiadających jego systematyce: w tomie I omówiono część ogólną, w tomie II - własność i inne prawa rzeczowe, tomie III cz. 1 i 2 - zobowiązania, a w tomie IV - spadki. Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Stanowi wzorzec klasycznego komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami...
174,02  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 24,98 
Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks cywilny 1.1.2021 r. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) ? w podwójnym stanie prawnym Prawo o aktach stanu cywilnego 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. po...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Stan prawny: 8 stycznia 2022 r. Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiors...
44,62  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,38 
Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277. Tom trzeci oprócz dalszego ciągu komentarza do części szczególnej zawiera gruntown...
305,18  349,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 43,82 
Stan prawny: 1 maja 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójnym stanie prawnym oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768) oraz 13.07.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 773) w podwójnym stanie prawnym. KPK - 27.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 768), 1.07.2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437, ze zm. z Dz. U. z 2016 r. poz. 2103) w podwójn...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Stan prawny 1 stycznia 2017 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 1.03.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) KPK: 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) oraz 1.7.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437 ze zm.) w podwójnym stanie prawnym. KKW: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138) oraz 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) w podwójnym stanie prawnym. KKS: 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024 i 2138) oraz 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) w po...
46,80  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,20 
Stan prawny: 15 września 2017 r. Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym.
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie: 19 stycznia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 20) nowy tekst jednolity dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) Kodeks wykroczeń 19 listopada 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941) 1 lipca 2018 r., zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługac...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o świadku koronnym, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy, Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy, Ustawę o opłatach w sprawach karnych, Usta...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny 5.12.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517) Kodeks postępowania karnego 26.8.2020 r. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458) sygnatura: K 46/15 Kodeks karny wykonawczy 30.07.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 ...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Stan prawny: 1 lutego 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
15,86  16,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,14 
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
10,73  14,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,17 
Stan prawny na 9 stycznia 2018 Dodatkowo nazwy artykułów i indeks rzeczowy
7,19  9,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,51 
Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. Uwzględnia zmiany w: KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: ORAZ 3 czerwca 2020 r. obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U...
60,33  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,67 
Jeden z niewielu na rynku zbiorów, który w poręcznej formie prezentuje wszystkie ważne dla prawa cywilnego materialnego ustawy i rozporządzenia. W jednym tomie zawarto Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, a także komplet ustaw i rozporządzeń dotyczących obrotu lokalami. Całość uzupełniają najnowsze zmiany dotyczące praw konsumenta, w tym ustawa o prawach konsumenta oraz o kredycie konsumenckim. Nowelizacje aktów prawnych już ogłoszone, ale czekające jeszcz...
21,53  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,37 
Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 29 sierpnia 2016r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Publikacja wskaże Ci m.in.: podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własności, nabycie ...
3,97  5,22 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,25 
Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Każdy z nas miał do czynienia z różnymi rodzajami umów (umowa sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki), lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z treści w nich zawartych. Wydawca ma nadzieję, ze uważny czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele pytań z zakresu prawa cywilnego i uzyska odpowiedzi dotyczące wielu pojęć, z jakimi styka się na co dzień. Stan prawny na dzień 01.05.2015 ...
25,92  36,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,08 
Kodeks cywilny 2016. Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 roku (z uwzględnieniem zmian wchodzących 1.05.2016 i 8.09.2016).<BR>
6,41  8,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,49 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.