Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyRodzinny i opiekuńczy

Filtry

od do
Oprawa:
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzgledniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. ...
28,08  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,92 
Stan prawny: 29 stycznia 2017 r. Publikacja zawiera: Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawa konsumentów Księgi wieczyste i hipoteka Własność lokali Spółdzielnie mieszkaniowe Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają ...
32,24  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,76 
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany dotyczące m.in. przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej, instytucji wyzysku oraz odpowiedzialności pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a tytuliki przed artykułami Kodeks...
11,68  13,37 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,69 
Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 5 lutego 2017 r. ...
9,29  12,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,61 
Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016. ...
107,28  149,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 41,72 
Stan prawny: 8 września 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z wykazem aktów zmieniających te ustawę i przepisami ją wprowadzającymi. Dołączono także teskt ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji. Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się...
10,01  13,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,89 
W najnowszym 12. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego wynikające z ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej usługi elektroniczne dla obywateli. W opracowaniu zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a przed artykułami ustaw dodano objaśniające ich sens tytuliki. Zmiany, które wejdą w życie po 10 sierpnia 2022 r., zostały oz...
11,68  13,37 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,69 
Najnowsze, 13. wydanie książki zawiera ujednolicone teksty tytułowych aktów prawnych, uwzględniające ostatnie zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606); z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615). W publikacji zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artyk...
14,69  16,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,11 
Najnowszy kodeks stan prawny na dzień 21 marca 2017 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. ...
3,53  4,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,37 
Pozycja zawiera aktualną ustawę wraz z komentarzem.
12,96  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,04 
Najnowszy kodeks stan prawny na dzień dzień 28 maja 2018 roku. Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. ...
3,64  4,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,26 
Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się wydania pierwszego (to jest od 2010 roku). ...
77,26  99,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 21,74 
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
9,90 
Stan prawny: 7 września 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy....
10,53  10,62 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,09 
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce uwzględniono wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany w prawie, a w szczególności ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 406). Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień. Schem...
16,95  19,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,95 
Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu ukazanie w formie graficznej powiązań logicznych i merytorycznych między poszczególnymi unormowaniami oraz zasygnalizowanie związków z nim innych przepisów prawa. W 4. wydaniu publikacji zawierającej teksty ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego uwzględniono m.in. ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowani...
17,40  19,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,50 
Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dla wygody Czytelnika w układzie wewn...
242,05  299,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 56,95 
Oddajemy do rąk Czytelników pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją naukową prof. UW dra hab. Jacka Wiercińskiego. W gronie Autorów znaleźli się wybitni prawnicy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, wśród których większość stanowią sędziowie Sądów Apelacyjnych i Okręgowych orzekający w sprawach rodzinnych, łączący bieżącą praktykę orzeczniczą z pracą kodyfikacyjną, naukową lub dydaktyczną. Podstawowym celem publikacji jest ułatwienie rozwiązywania proble...
250,22  289,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 38,78 
Prezentowana pozycja stanowi wyczerpujący komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Publikacja stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz najnowsze piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin...
227,25  299,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 71,75 
Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy....
217,74  249,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 31,26 
Komentarz w szczegółowy i praktyczny sposób omawia przepisy ustawy z 25.2.1964 r. Kodeks rodziny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.), regulującej kwestie dotyczące stosunków rodzinnych. Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków), pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dziecka i władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem), obowiązku alimentacyjnego, małżeńskic...
443,43 
Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014?2017. Uaktualniono orzecznictwo obejmujące Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne. Zachowany został praktyczny charakter komentarza, którego celem jest pomoc w dokonaniu wykładni przepisów kodeksu przez...
261,46  299,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 37,54 
Komentarz obejmuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczeg...
249,75  329,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 79,25 
W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmiany wynikające z: - wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., SK 18/17, oraz - ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Do każdej ustawy dodano skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane koloro...
9,90 
Stan prawny na: 7.09.2017 r. Publikacja zawiera teksty ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z przepisami ją wprowadzającymi oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524). Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także wykazy aktów zmieniającyc...
14,89  15,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,01 
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. ...
32,40  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,60 
Stan prawny: 7 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
15,86  16,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,14 
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo o aktach stanu cywilnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
18,85  19,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,16 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.