Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIPoradniki metodycznePodstawowa 0-3

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Bugs Team Starter to pierwsza część, nowego, czteropoziomowego kursu dla klas 0-3. Poziom Starter przeznaczony jest dla zerówek i stanowi idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Bugs Team Starter spełnia wymagania podstawy programowej dla przedszkoli, która zakłada: uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych, rozumienie poleceń i reagowanie na nie, powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek oraz rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek obr...
55,48  73,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 17,52 
Kontynuacja cyklu Z Jackiem w świat. Tym razem, po zadaniach z matematyki, prezentujemy zestaw ćwiczeń i zabaw pozwalających nauczycielowi wprowadzać dziecko w świat liter, głosek, kształtować umiejętność czytania i rozwijać ją. Uczeń w atmosferze pozytywnych emocji, zaangażowania i zaciekawienia stopniowo rozwija umiejętność czytania, która jest przecież tak ważna w jego całym życiu. Proponujemy 26 ćwiczeń i zabaw, które nie tylko rozwijają umiejętności w obszarze aktywności językowej dziecka, ...
17,52  19,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,18 
Publikacja zawiera 36 perforowanych kart, po 18 do diagnozy jesiennej i wiosennej. Materiał zawiera zestawienie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej, ich interpretację oraz profilogram....
26,06  27,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,14 
18,78  19,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,52 
Dyplom został przygotowany z myślą o nauczycielach pracujących z podręcznikiem Wielka podróż sześciolatka oraz innych, którzy poszukują kolorowej pamiątki ukończenia klasy 0 dla swoich wychowanków. Oprócz miejsca na wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz gratulacji ukończenia zerówki i życzeń sukcesów w szkole na dyplomie znajduje się również wierszyk Małgorzaty Barańskiej opisujący ten ważny dla dziecka etap edukacji. ...
0,72  1,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,28 
<P>Dyplom został przygotowany z myślą o nauczycielach pracujących z podręcznikiem Wielka podróż sześciolatka oraz innych, którzy poszukują kolorowej pamiątki ukończenia klasy 0 dla swoich wychowanków.<BR>Oprócz miejsca na wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz gratulacji ukończenia zerówki i życzeń sukcesów w szkole na dyplomie znajduje się również wierszyk Małgorzaty Barańskiej opisujący ten ważny dla dziecka etap edukacji.<BR></P><P>Pakiet składa się z 10 szt.  </P><...
7,20  10,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
Niniejsza publikacja zawiera scenariusze zajęć z edukacji regionalnej dla uczniów I etapu kształcenia, podzielone na trzy rozdziały, odpowiednio dla klas: I, II, i III szkoły podstawowej. Zostały one skonstruowane z myślą o zmianach programowych, według których uczeń powinien zdobyć umiejętność formułowania wniosków na podstawie empirycznych obserwacji. Dlatego położono w nich nacisk na samodzielne działanie dziecka. Scenariusze lekcji prezentowane w tej książce mają na celu ukształtowanie w ucz...
16,34  19,95 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,61 
Autor niniejszej publikacji doskonale znany już dzieciom w całej Polsce, kadrze pedagogicznej przedszkoli, a także rodzicom spotykając się i rozmawiając z setkami nauczycieli, zwrócił uwagę, że zabawy stworzone przez niego często wykorzystywane są nie tylko w ramach zajęć muzycznych, ale także jako element poranka w formie rozgrzewki. Tym samym poranne ćwiczenia z Panem Miłoszem weszły w wielu przedszkolach na stałe do planu dnia. Dziecko przedszkolne charakteryzuje intensywny głód ruchu z...
33,86  46,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,14 
Podręcznik będący wsparciem dla katechetów przygotowujących do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Drugi z cyklu 3-letniego. Zawiera pomoce do 4 spotkań z dziećmi w temacie przygotowania do sakramentów w kościele i 4 celebracji z tego tematu....
8,14  10,71 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
Koszyk pomysłów dla nauczyciela do Naszego Elementarza - JESIEŃ Pierwsza część fantastycznego poradnika dla nauczycieli nauczania początkowego, który w zamyśle ma na celu ułatwienie pracy z uczniami klas pierwszych. Kolejne części to: ZIMA, WIOSNA i LATO. W pierwszym rozdzialei w bardzo przystępny sposób zostały przypomniane i pokrótce omówione metody i techniki aktywizujące, które autorzy szczególnie polecają do stosowania w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział drugi to zbiór ćwiczeń, zadań, gier...
37,68  46,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,32 
MAC Inspiracje. Matematyka w terenie. Poradnik dla nauczyciela klasy 3, Wydawnictwo MAC Dane produktu: MAC Inspiracje. Matematyka w terenie. Poradnik dla nauczyciela klasy 3 to zbiór scenariuszy, dzięki którym nauczyciele będą mogli wspomóc rozwój umiejętności matematycznych swoich uczniów. Jest to zarazem baza pomysłów, wskazówek i sugestii, które można wykorzystać w czasie zajęć na świeżym powietrzu. Zamieszczone w scenariuszach propozycje oparte są na czynnościowym i realistycznym n...
16,15 
Książka zawiera opracowanie zagadnień matematycznych omawianych na zajęciach w klasach 13 według proponowanej przez prof. Jadwiga Hanisz metody pracy. Metoda ta polega na: włączaniu sytuacji problemowych, daniu dzieciom możliwości tworzenia własnych sposobów wykonywania obliczeń oraz samodzielnego dochodzenia do rozwiązania zadania, zachęcaniu uczniów do dyskusji, w czasie której mogą pytać, tłumaczyć, objaśniać, argumentować i uzasadniać swój sposób rozwiązania zadania, ćwiczeniu sprawności rac...
45,60 
Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym. Prezentowana część 1: - przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji; - ma wprowadzający charakter, ponieważ w kolejnych jej rozdziałach najpierw skrótowo zaprezentowano podstawy teoretyczne do proponowanych ćwiczeń i zadań oraz zasady niezbędne dla efektywnego oraz świadomego osiągania celów i założeń psychodydaktyki kreatywności; - zawiera ćwiczen...
44,72  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,28 
Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym. Prezentowana część 2: - przedstawia zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji; - prezentuje przykłady ćwiczeń dla uczniów z klas 2 szkoły podstawowej pobudzające i rozwijające twórczość w różnych formach ich aktywności, szczególnie poprzez myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne. Ćwiczenia dla uczniów z klas II mają wyższy stopień złożoności inst...
36,51  40,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,50 
Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym. Prezentowana część 3 przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji. Zaprezentowano w niej przykłady ćwiczeń dla uczniów z klas 3 szkoły podstawowej pobudzających i rozwijających twórczość w różnych formach aktywności, szczególnie poprzez myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne. Ćwiczenia dla uczniów z klasy 3 wymagają umiejętności czytania ...
41,07  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,93 
W książce przedstawiono m.in. zakres i układ treści gramatycznych z elementami wiedzy o języku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy 13), które ukierunkowują pracę nauczyciela na uzyskanie określonych wyników. Prezentowane zestawy zadań zawierają materiał gramatyczny dostosowany do wymaganych treści kształcenia. ...
15,97  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,03 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w swojej codziennej pracy coraz częściej mają do czynienia z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Co roku rośnie też liczba dzieci kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których otrzymują opinie o dysleksji rozwojowej.Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, autorki opracowały program zawierający zestawy ćwiczeń mających na celu pomoc dzieciom w opanowaniu i utrwaleniu reguł i ...
17,96  22,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,04 
Autorka pokazuje, jak na etapie nauczania początkowego korelować kształcenie muzyczne z różnymi wiadomościami i umiejętnościami. Z kolei w ramach bloku humanistycznego (kl. IV-VI) wiąże muzykę z innymi przedmiotami. Autorka rozpisała program tego bloku na godziny lekcyjne i proponuje różne formy aktywności uczniów. ...
6,90 
MAC Inspiracje. Nauka gry w szachy. Poradnik dla nauczyciela klas 1-3, Wydawnictwo MAC Dane produktu: Publikacja jest zbiorem ciekawych scenariuszy lekcji, które pomogą zrozumieć grę w szachy. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi w klasach 1-3, jednak z uwagi na przejrzystość treści można ją wykorzystać do nauki gry w szachy praktycznie w każdym wieku. Sposób nauki gry w szachy zaprezentowany w książce akcentuje rolę zabawy, wykorzystuje rywalizację, natur...
16,15 
OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ - Arkusz oceny dojrzałości - Metody badań dojrzałości - Pomoce do badań Coraz częściej zgłaszany jest w środowiskach oświatowych problem nierównego startu dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych. Podjęto decyzję i wcielono w życie obowiązek nauki w klasach wstępnych, tzw. zerówkach, obecnie dyskutuje się nad koniecznością rozszerzenia sieci przedszkoli, aby objęły opieką dzieci pięcioletnie. Wszystko to ma zmierzać do wyrównania startu szkolnego ta...
23,40  25,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,60 
Mac Inspiracje. Ocenianie kształtujące. Poradnik dla nauczyciela klasy 1-3, Wydawnictwo MAC Dane produktu: Ocenianie kształtujące to pojęcie, które od wielu lat gości w polskich szkołach. Obecnie wiele się mówi nie tylko o jego wartości w kształtowaniu postaw dzieci, ale też o jego realnym wpływie na proces uczenia się. Ocenianie kształtujące to system działania, który służy podnoszeniu jakości nauczania. Wdraża uczniów do samodzielnego uczenia się poprzez rozwijanie samoświadomośc...
16,15 
Wciąż wzrastający procent dzieci z wadami postawy i związane z nim zainteresowanie nauczycieli i rodziców problematyką gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej legły u podstaw opracowania niniejszych materiałów metodycznych....
21,50  26,25 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,75 
Katarzyna Makowska - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej. Autorka publikacji Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na poszukiwaniu takich metod aktywizujących, które angażują w pracę i "zmuszają" do myślenia logicznego i twórczego nawet uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Jej pasją są wędrówki...
14,23  16,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,77 
Mac Inspiracje. Programowanie. Scenariusze zajęć bez komputera. Poradnik dla nauczyciela klasy 1, Wydawnictwo MAC Dane produktu: Programowanie kojarzy się wielu osobom jedynie z pracą informatyka programisty, z czymś trudnym i dostępnym tylko dla nielicznych. Czy tak naprawdę jest? Czy programowaniem mogą zajmować się jedynie ludzie dorośli, którzy skończyli studia z zakresu informatyki? Czym właściwie jest programowanie? Programowanie polega na rozwiązywaniu problemów poprzez układani...
16,15 
MAC EDUKACJA Edukacja wczesnoszkolna Moje ćwiczenia Materiały dla nauczyciela Poradniki i przewodniki Klasa 1 GRUPA MAC | MAC EDUKACJA Edukacja wczesnoszkolna Moje ćwiczenia Materiały dla nauczyciela Poradniki i przewodniki Klasa 2 GRUPA MAC | MAC EDUKACJA Edukacja wczesnoszkolna Moje ćwiczenia Materiały dla nauczyciela Poradniki i przewodniki Klasa 3 GRUPA MAC | Podręczniki Klasy 1-3 Moje ćwiczenia Materiały dla nauczyciela Poradniki i przewodniki Klasa 3 | Podręczniki Klasy...
16,15 
Niniejszy przewodnik metodyczny dotyczy Programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia. Programu wspomagającego rozwój aktywności twórczej dzieci, dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Numer dopuszczenia: DKOS-5002-24/04....
18,11  23,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,99 
MAC Inspiracje. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych. Poradnik dla nauczyciela klasy 2, Wydawnictwo MAC Dane produktu: Jednym z głównych zadań edukacji matematycznej w klasach 1-3 jest nauczanie dzieci rozwiązywania zadań tekstowych. Rozwiązywanie zadań jest środkiem uczącym dziecko pokonywania przeszkód natury intelektualnej i emocjonalnej, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Każde zadanie matematyczne zawiera bowiem pewną trudność, a jego rozwiązanie wiąże się z pokonanie...
16,15 
Mac Inspiracje. Lektury - scenariusze zajęć. Poradnik dla nauczyciela klas 1-3, Wydawnictwo MAC Dane produktu: W poradniku proponujemy ideę Spotkania z lekturą, która już w samej nazwie kojarzy się dużo przyjemniej i pozytywniej niż "omawianie lektury". Pragniemy, aby spotkania te były radosnym wydarzeniem, aby sprawiały, że po książki sięga się z zainteresowaniem i oczekiwaniem na kolejną przygodę. Chcemy, aby kojarzyły się z ciekawymi wydarzeniami, które pokażą, że książka ...
16,15 
W niniejszym opracowaniu doświadczeni katecheci podzielili się swoimi pomysłami na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorom zależało na tym, aby poprzez zaprezentowanie swoich metod i stylu pracy zainspirować innych katechizujących do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy dziećmi. Książkę tę napisali katecheci uczący w szkołach specjalnych oraz w klasach integracyjnych. Opisywane tu metody można wykorzystywać na różnych poziomach edukacyjnych i w pracy z uczniami o zróżnic...
15,68  20,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,32 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.