Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręcznikiPodstawowa 4-8

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania muzyki w szkole podstawowej. Numer dopuszczenia: 403/2011.
23,66  28,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,34 
Druga część zeszytu ćwiczeń Ale muzyka! odpowiada treściom z drugiego modułu podręcznika - Jak to gra? Zawiera rozdziały: - Muzyka dawna, - W krainie instrumentów, - Solo czy w towarzystwie, - Muzyczna podróż. Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia mają charakter utrwalający, sprawdzający i twórczy....
18,87  21,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,63 
Podręcznik dostosowany jest do nowej podstawy programowej. Składa się z trzech części, co odpowiada trzem zeszytom ćwiczeń, które zawierają praktyczne zadania, pozwalające uczniom na rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia własnych, małych dzieł sztuki. Nr dopuszczenia: 430/2012....
25,95  31,10 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,15 
Podręcznik szkolny przeznaczony do kształcenia ogólnego do zajęć technicznych w szkole podstawowej. Numer dopuszczenia: 496/1/2012.
26,40  31,30 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,90 
Zapraszamy na kolejny spacer po Krainie Wielościanów Książka jest kolejną, po W krainie wielościanów. Zrób sobie bryłkę, wyprawą do świata wielościanów. Tym razem zaprezentowanych jest ponad 20 wielościanów, których ścianami są trójkąty równoboczne i kwadraty. Niektóre są dobrze znane, ich własności poznaje się w szkole. O innych zapewne nie każdy słyszał. Wykonanie ich modeli umożliwiają zamieszczone w książce kartonowe siatki . Wystarczy je wyciąć, pozaginać wzdłuż linii i skleić. Przy odr...
27,96  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,04 
Nr dopuszczenia 601/2012. Co wyróżnia tę serię? Dynamizm Atrakcyjne elementy graficzne Nowoczesna forma Ćwiczenia zachęcające do współpracy, aktywności i kreatywności...
28,66  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,34 
Seria Ciekawi świata. Co wyróżnia tę serię? Dynamizm Atrakcyjne elementy graficzne Nowoczesna forma Ćwiczenia zachęcające do współpracy, aktywności i kreatywności...
14,79  17,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,61 
Matematyka 5 Część 2 to podręcznik przeznaczony na drugi semestr nauki uczniów klas piątych szkoły podstawowej. Obejmuje działy: „Ułamki dziesiętne”, „Pola figur”, „Liczby całkowite”, „Graniastosłupy”. Każdy temat rozpoczyna się wprowadzeniem omawianego zagadnienia. Ćwiczenia umożliwiają prześledzenie prawidłowego rozwiązania, a zadania – przećwiczenie wprowadzonych treści. Każdy uczeń ma też możliwość ewaluacji i oceny zdobytych przez siebie umiejętności na koniec lekcji w „Potrafię”. W książce...
25,52  31,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,38 
Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej. Numer dopuszczenia: 439/2012.
38,41  43,75 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,34 
Co wyróżnia tę serię? Dynamizm Atrakcyjne elementy graficzne Nowoczesna forma Ćwiczenia zachęcające do współpracy, aktywności i kreatywności...
18,43  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
Nr dopuszczenia 494/2012. Co wyróżnia tę serię? •Dynamizm •Atrakcyjne elementy graficzne •Nowoczesna forma •Ćwiczenia zachęcające do współpracy, aktywności i kreatywności...
35,84  43,75 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,91 
Matematyka 5 Część 1 to podręcznik przeznaczony na pierwszy semestr nauki uczniów klas piątych szkoły podstawowej. Obejmuje działy: „Liczby naturalne”, „Ułamki zwykłe”, „Figury na płaszczyźnie”. Każdy temat rozpoczyna się wprowadzeniem omawianego zagadnienia. Ćwiczenia umożliwiają prześledzenie prawidłowego rozwiązania, a zadania – przećwiczenie wprowadzonych treści. Każdy uczeń ma też możliwość ewaluacji i oceny zdobytych przez siebie umiejętności na koniec lekcji w „Potrafię”. W książce znajdu...
25,52  31,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,38 
Koncepcja podręcznika wynika z formy zapisów zawartych w nowej podstawie programowej oraz ich układu. Rozkład materiału w podręczniku ściśle odpowiada propozycjom zawartym w podstawie i jest z nimi spójny. Podręcznik uwzględnia to, że wiele z zawartych w nim treści będzie przez nauczycieli realizowanych w terenie. W podręczniku znajdą oni wskazówki i pytania aktywizujące, które mogą być dla ucznia zachętą do badania przyrody, rozwiązywania problemów lub wyjaśniania zjawisk. Aby zainteresować ucz...
29,00  36,25 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,25 
W dwuczęściowym podręczniku do klasy piątej uczeń znajdzie starannie dobrane utwory literackie, zarówno tradycyjne, jak i współczesne, reprodukcje dzieł sztuki oraz inspirujące polecenia, które ułatwią mu analizę tekstów i wzbogacą jego słownictwo. W poznawaniu gramatyki pomocnikiem ucznia jest znana już z poprzedniej klasy postać Myślnika. W zagadnienia ortografii wprowadza dzieci sympatyczna Kropka. Wskazówki „Jak redagować” pomogą opanować umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. Każdą czę...
22,80  26,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,90 
Nowy, dwuczęściowy zeszyt ćwiczeń służy doskonaleniu sprawności komunikacyjnej w zakresie mówienia, pisania, czytania oraz odbioru tekstów kultury. Różnorodność ćwiczeń rozwija twórcze umiejętności uczniów, pomaga utrwalić wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii, kształci sprawność redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych, takich jak opis postaci, wywiad, ogłoszenie, opis przeżyć wewnętrznych, reklama, notatka, sprawozdanie, kartka z pamiętnika. Zabawne ilustracje, odpowiednio dobrane ...
13,12  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,88 
Testy doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem dla klasy 4 szkoły podstawowej. Testy są dwupoziomowe: - 9 pytań z poziomu podstawowego - uczeń szuka w tekście informacji podanych wprost - 9 pytań z poziomu ponadpodstawowego - uczeń musi się wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza literalne odczytanie tekstu...
15,40 
Testy doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem dla klasy 5 szkoły podstawowej. Zaproponowane przez Autorów testy mają pomóc doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w klasie 5. W książce zamieszczono 15 testów, przy tworzeniu których wykorzystano: - dwa tekstymitów - dwa teksty legend - dwa fragmenty utworów prozatorskich z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - dwa utwory poetyckie - dwa teksty popularnonaukowe - dwa artykuły prasowe - tekst hist...
12,85  14,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,85 
Testy doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem dla klasy 6 szkoły podstawowej. Testy są dwupoziomowe: - 9 pytań z poziomu podstawowego - uczeń szuka w tekście informacji podanych wprost - 9 pytań z poziomu ponadpodstawowego - uczeń musi się wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza literalne odczytanie tekstu...
12,85  14,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,85 
Treści zawarte w publikacji, wzbogacają i utrwalają wiedzę uczniów z zakresu: - komunikacji językowej - najmniejszych cząstek mowy i pisma - słownictwa - ortografii - części mowy - składni...
11,60 
Zeszyt ćwiczeń do nauki o języku może być wykorzystywany z każdym zestawem podręczników do języka polskiego na ten poziom nauczania. Treści zawarte w publikacji wzbogacą i utrwalą wiedzę uczniów z zakresu: - komunikacji językowej - Słownictwa i słowotwórstwa - fonetyki - części mowy - składni - ortografii i interpunkcji....
12,56  14,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,14 
Nowa seria Wehikuł czasu, zgodna z najnowszą podstawą programową. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego. Nr dopuszczenia MEN: 428/1/2012....
24,72  27,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,78 
Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika autorstwa Tomasza Małkowskiego HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO o numerze dopuszczenia: 428/1/2012....
14,20 
Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej z nowej serii Wehikuł czasu. Jak przekazuje wiedzę? Na wstępie lekcji zaciekawia piątoklasistów tematem przy pomocy frapujących mikroopowiadań do czytania lub słuchania. Tłem akcji są wydarzenia historyczne, a bohaterami – rówieśnicy uczniów. W drugiej części zajęć historia zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę: dzieci otrzymują odpowiedzi na większość pytań, które mogły się zrodzić w trakcie lektury lub słuchania opowiadań. Lekkie pióro autora, wykła...
23,55  27,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,95 
Książka dla dzieci ukazująca najważniejsze karty z dziejów Polski - od legendarnych początków państwa do końca II wojny światowej. Napisana jest barwnym, przystępnym językiem i zawiera ponad 250 kolorowych realistycznych ilustracji. Na końcu książki znajduje się słowniczek oraz szczegółowe mapy historyczne....
31,78  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,22 
<P>Podręcznik skrojony na miarę współczesnej edukacji - najlepsze praktyki, przystępny język, bogactwo treści we właściwych proporcjach.<BR>- Uporządkowana narracja dostosowana do możliwości uczniów.<BR>- Zagadnienia historyczne wprowadzane od początku klasy 4, a tematy społeczne pogłębione w ostatniej części podręcznika.<BR>- Praktyczny w użyciu: wyróżnione pojęcia, daty, osoby, słowniczek i podsumowania po każdym temacie.</P>...
26,33  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,67 
Zeszyty ćwiczeń z cyklu Historia do szkoły podstawowej są ściśle dostosowane do zmieniających się w kolejnych latach nauki możliwości i potrzeb ucznia. Struktura publikacji odpowiada układowi treści w podręcznikach. Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia na lekcjach lub w ramach pracy domowej. Zróżnicowany stopień trudności poleceń ułatwia nauczycielowi indywidualizację pracy z uczniami. Zeszyty to znakomita pomoc w systematycznym rozwijaniu umiejętności i utrwalaniu wiedzy oraz podczas powtarzania ...
6,28  6,40 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,12 
Dotacyjne materiały ćwiczeniowe:<BR>-dostosowane do podręczników wszystkich wydawnictw<BR>-wyczerpują wszystkie zagadnienia z obowiązującej podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów<BR>-nauczyciel ma gwarancję, że realizuje podstawę programową, bez względu na to, z podręcznika którego wydawnictwa korzystają jego uczniowie<BR>...
8,57  11,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,33 
<P>Podręcznik Klucz do historii do przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie 4 otwiera cykl, który, zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, rozwija umiejętności uczniów związane z wiedzą o przeszłości i teraźniejszości.</P><P>Podręcznik <STRONG>działa na wyobraźnię,  pozwala zrozumieć historię i ułatwia naukę dzięki:</STRONG></P><UL> <LI><STRONG>atrakcyjnej szacie graficznej</STRONG>  - rysunki, zdjęcia, infografiki doskonale ilustrują omaw...
19,58  27,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,62 
<P>Zeszyt ćwiczeń My i historia do klasy 4 do doskonałe uzupełnienie podręcznika.</P><P>Treści podręcznika i zeszytu ćwiczeń są w pełni skorelowane, a dwie strony podręcznika odpowiadają dwóm stronom zeszytu ćwiczeń.</P><P>Publikacja zawiera różnorodne zadania, które będą pomocne w utrwalaniu wiedzy i w kształceniu umiejętności zapisanych w podstawie programowej.</P><P>Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom uczeń rozwinie umiejętność analizowania ilustracji, map i źródeł historycz...
15,20  19,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,80 
Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej Publikacja łączy funkcje zeszytu przedmiotowego i tradycyjnego zeszytu ćwiczeń, m.in. dzięki miejscom wydzielonym na zapisywanie notatek z lekcji. Zadania otwarte wymagają od ucznia formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych i kształcą umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli. Bogaty i atrakcyjny materiał ilustracyjny wprowadza uczniów w atmosferę danej epoki. Praca z ilustracją i tekstem źródłowym ćwiczy umiejętno...
12,24  17,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,76 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.