Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIKodeksyCywilne

Filtry

od do
Oprawa:
ISBN:
EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 30 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ustawa o samo...
84,28  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,72 
EDYCJA CYWILNA zawiera 16 aktów prawnych: Kodeks cywilny Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Ustawa o kosztach są...
84,28  85,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,72 
Stan prawny: 4 stycznia 2022 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)....
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Praktyczny zbiór 16 aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego. Stan prawny: 1 lipca 2022 r. z dostępem online do aktualizacji. Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian....
78,33  79,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,67 
KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Prawo prywatne międzynarodowe. ...
51,75  65,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,25 
Stan prawny: 1 września 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
14,88  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,12 
Komentarz do kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów odpowiadających jego systematyce: w tomie I omówiono część ogólną, w tomie II - własność i inne prawa rzeczowe, tomie III cz. 1 i 2 - zobowiązania, a w tomie IV - spadki. Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Stanowi wzorzec klasycznego komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami...
174,02  199,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 24,98 
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Indeks rzeczowy....
38,66  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,34 
Stan prawny: czerwiec 2023 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 22.6.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 535), 1.7.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614), 15.8.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289), 1.10.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 614), 25.3.2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556), 16.4.2026 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cyw...
38,66  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,34 
Stan prawny: 15 września 2023 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks cywilny: Nowy tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), 15.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), 16.10.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ...
38,66  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,34 
Stan prawny: 2 września 2022 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wyciąg, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
34,69  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,31 
Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks cywilny 1.1.2021 r. - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) ? w podwójnym stanie prawnym Prawo o aktach stanu cywilnego 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. po...
68,40  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,60 
Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o własności lokali, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywania mieszkań będących własnością p...
54,53  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,47 
Stan prawny: 10 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające, Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Ustawę o rzeczach znalezionych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz przepisy wprowadzające, Ustawę o własności lokali, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawę o dodatkach mieszkaniowych, Ustawę o timeshare, Ustawę o zasadach zbywan...
48,59  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,41 
Stan prawny na 9 stycznia 2018 Dodatkowo nazwy artykułów i indeks rzeczowy
7,19  9,70 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,51 
Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. Uwzględnia zmiany w: KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: ORAZ 3 czerwca 2020 r. obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U...
60,33  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,67 
Stan prawny: 2 stycznia 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy...
14,88  15,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,12 
Jeden z niewielu na rynku zbiorów, który w poręcznej formie prezentuje wszystkie ważne dla prawa cywilnego materialnego ustawy i rozporządzenia. W jednym tomie zawarto Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, a także komplet ustaw i rozporządzeń dotyczących obrotu lokalami. Całość uzupełniają najnowsze zmiany dotyczące praw konsumenta, w tym ustawa o prawach konsumenta oraz o kredycie konsumenckim. Nowelizacje aktów prawnych już ogłoszone, ale czekające jeszcz...
21,53  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,37 
Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 29 sierpnia 2016r. ...
7,13  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,77 
Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Każdy z nas miał do czynienia z różnymi rodzajami umów (umowa sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki), lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z treści w nich zawartych. Wydawca ma nadzieję, ze uważny czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele pytań z zakresu prawa cywilnego i uzyska odpowiedzi dotyczące wielu pojęć, z jakimi styka się na co dzień. Stan prawny na dzień 01.05.2015 ...
25,92  36,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,08 
Kodeks cywilny 2016. Stan prawny na dzień 1 lutego 2016 roku (z uwzględnieniem zmian wchodzących 1.05.2016 i 8.09.2016).<BR>
6,41  8,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,49 
Najnowszy kodeks wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Stan prawny na dzień 10 października 2016 roku. Zostały uwzględnione zmiany wprowadzone ustawami: z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., Nr 81, poz. 585), z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny, ustawy ? Kodek...
6,41  8,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,49 
Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Każdy z nas miał do czynienia z różnymi rodzajami umów (umowa sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki), lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z treści w nich zawartych. Wydawca ma nadzieję, że uważny czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele pytań z zakresu prawa cywilnego i uzyska odpowiedzi dotyczące wielu pojęć z jakimi styka się na co dzień. ...
28,08  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,92 
Stan prawny: 30 stycznia 2017r. <BR>
25,20  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,80 
Kodeks cywilny zbiór zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatk...
24,45  33,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,55 
Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od niemal dwudziestu lat. Pierwszy Komentarz ukazał się w 1995 roku. Autorzy Komentarza to zespół znakomitych renomowanych prawników praktyków z dużym doświadczeniem i imponującym dorobkiem zawodowym i naukowym. Część tekstów, których pierwsi Autorzy Komentarza nie mogli uwspółcześnić, została zaktualizowana przez innych, a znaczna część napisana od nowa. Publikacja jest przejrzyście skonstruowana - zawiera obszerne wykazy piśmiennict...
418,69 
Prezentowana publikacja to projekt Księgi I - Części ogólnej Kodeksu cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości przyjęty w 2015 r. z objaśnieniami opracowanymi przez członków zespołu problemowego KKPC. W 2008 r. ukończono pierwszy projekt Księgi I - Części ogólnej nowego kodeksu. Uwzględniając konieczność rozważenia zasadności zgłaszanych w dyskusji uwag oraz biorąc pod uwagę potrzebę dostosowania go do zmieniającego się prawa UE i uzgodnienia go ...
92,25  119,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 26,75 
Publikacja wskaże Ci m.in.:<BR>podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, mienie, czynności prawne, zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń<BR>informacje dotyczące własności i innych praw rzeczowych m.in.: treść i wykonywanie własnoś...
9,44  9,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,46 
Dzieła z serii "Duże Komentarze Becka" należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów - wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa - tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, głos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. ...
265,24  349,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 83,76 
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 144910. Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom; mieniu; czynnościom prawnym i zagadnieniom tak...
264,75  349,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 84,25 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.