Szukaj Szukaj
KSIĄŻKIDo nauki zawoduEkonomia

Filtry

od do
Oprawa:
ISBN:
Głównym celem tego podręcznika jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zrealizowania przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym - od pomysłu, poprzez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Publikacja ta uczy też pracy zespołowej, gdyż zalecaną metodą pracy z podręcznikiem jest projekt....
23,92  29,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,28 
Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19 rozdziałach. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałego i...
27,64  31,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,36 
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 1. Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem edukacyjnym i jako taki nie musi być wpisany do wykazu MEN. Do podręcznika wydana zostanie odrębna pozycja: Organizowanie sprzedaży. Ćwiczenia. ...
23,00  25,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,20 
Odpowiedzi na przedstawione pytania udzielają specjaliści nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej, co niewątpliwie zwiększa praktyczność publikacji. Znaczna część odpowiedzi ma na celu dostarczenie zasobu wiedzy i udzielenie wskazówek do kształtowania umiejętności niezbędnych każdemu człowiekowi przedsiębiorczemu. Ale są też odpowiedzi dyskusyjne, dające możliwość wyrażenia swoich poglądów, przedstawienia oryginalnych propozycji rozwiązań problemu. Podręcznik zawiera numery telefonó...
20,07  22,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,93 
31,78  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,22 
Podręcznik do nauki zawodu: technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności, technik weterynarii....
16,34  22,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,66 
Podręcznik do modułów "Zasady korespondencji", "Profesjonalny pracownik w biurze", "Organizacja pracy w sekretariacie" realizowanych w klasie I i II liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Praca biurowa". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez MENiS (numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/2002.04.30). Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji N...
19,61  25,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,29 
W pracy autorka dokonała analizy i oceny modelu biznesu jako narzędzia, za pomocą którego można scharakteryzować sposób funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych i uchwycić specyfikę tych podmiotów wynikającą ze współistnienia systemu rodziny i systemu przedsiębiorstwa. Na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono stan badań światowych i polskich z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej i tematyki dotyczącej modeli biznesu, wskazano najczęściej podejmowane tematy badawcze. Przedstawion...
48,32  57,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,68 
Książka porusza aktualne problemy związane z miejscem, jakie w regionie zajmują ośrodki akademickie. Ukazuje, jak instytucje szkolnictwa wyższego wpływają na zwiększanie potencjału rozwojowego regionów, w których są zlokalizowane. W publikacji wskazano instrumenty i procedury, za pomocą których ośrodki akademickie mogą stymulować kształtowanie się zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, a później absolwentów na rynku pracy. Z recenzji prof. UJ dr hab. Barbary Krauz-Mozer: (...) oryginalnie o...
42,75  50,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,25 
Podręcznik obejmuje efekty kształcenia ujęte w części 2 Kwalifikacji A.20/A.18. Prowadzenie sprzedaży. Podręcznik jest zgodny z podstawą programową z 2017 r. i 2012 r. Podręcznik jest materiałem edukacyjnym i jako taki nie musi być wpisany do wykazu MEN. Do podręcznika wydana zostanie jako odrębna pozycja: Sprzedaż towarów. Ćwiczenia. ...
23,00  25,20 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,20 
W publikacji znajduje się 10 zestawów zadań, a w każdym: - 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla uzyskania kwalifikacji w zawodzie technik administracji, - 20 zadań testowych związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą, - jedno zadanie związane z praktyczną częścią egzaminu. Zbiór zawiera dziesięć zestawów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji. W skład każdego z zestawów wchodzi 50 zadań testowyc...
13,19  17,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,81 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.